Đầu số 0983 là nhà mạng nào?

Thông tin chi tiết về 0983 là mạng gì, ý nghĩa của đầu số 0983 cũng như cách chọn sim đầu số 0983 hợp mệnh theo phong thủy.

>>>Tham khảo thêm:
Dùng sim đầu số 0983 mang lại may mắn cho bạn

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0971 351818 Giá: 5,000,000     < - - > 0986.29.6866 Giá: 8,000,000
0971 351993 Giá: 5,000,000     < - - > 0986.56.26.86 Giá: 8,000,000
0971 356699 Giá: 5,000,000     < - - > 0987 308555 Giá: 8,000,000
0971 356969 Giá: 5,000,000     < - - > 0987 657879 Giá: 8,000,000
0971 357456 Giá: 5,000,000     < - - > 0987 770007 Giá: 8,000,000
0971 361818 Giá: 5,000,000     < - - > 0987 782882 Giá: 8,000,000
0971 366969 Giá: 5,000,000     < - - > 0987 926555 Giá: 8,000,000
0971 378899 Giá: 5,000,000     < - - > 0987.25.8868 Giá: 8,000,000
0971 381989 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 016333 Giá: 8,000,000
0971 386699 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 039789 Giá: 8,000,000
0971 386969 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 262779 Giá: 8,000,000
0971 391818 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 296298 Giá: 8,000,000
0971 456234 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 560333 Giá: 8,000,000
0971 511818 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 688850 Giá: 8,000,000
0971 511988 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 790555 Giá: 8,000,000
0971 511989 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 805686 Giá: 8,000,000
0971 516699 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 844688 Giá: 8,000,000
0971 517799 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 880698 Giá: 8,000,000
0971 551997 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 886823 Giá: 8,000,000
0971 566969 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 888024 Giá: 8,000,000
0971 586699 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 993696 Giá: 8,000,000
0971 591818 Giá: 5,000,000     < - - > 0988.03.6969 Giá: 8,000,000
0971 596699 Giá: 5,000,000     < - - > 0988.83.6879 Giá: 8,000,000
0971 611818 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 008968 Giá: 8,000,000
0971 611988 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 016333 Giá: 8,000,000
0971 651989 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 053049 Giá: 8,000,000
0971 661997 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 268926 Giá: 8,000,000
0971 681994 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 531234 Giá: 8,000,000
0971 683689 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 55 33 22 Giá: 8,000,000
0971 688885 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 686188 Giá: 8,000,000
0971 688885 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 980686 Giá: 8,000,000
0971 691818 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 998859 Giá: 8,000,000
0971 698868 Giá: 5,000,000     < - - > 0989.26.1992 Giá: 8,000,000
0971 699989 Giá: 5,000,000     < - - > 0989.68.1969 Giá: 8,000,000
0971 721818 Giá: 5,000,000     < - - > 0989.766.044 Giá: 8,000,000
0971 739789 Giá: 5,000,000     < - - > 09 688 24567 Giá: 8,000,000
0971 755668 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 111995 Giá: 8,020,000
0971 757275 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.66.8558 Giá: 8,020,000
0971 796555 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.66.9559 Giá: 8,020,000
0971 801988 Giá: 5,000,000     < - - > 096.12345.58 Giá: 8,020,000
0971 811989 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 666998 Giá: 8,020,000
0971 816699 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.68.65.68 Giá: 8,020,000
0971 827799 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 882655 Giá: 8,020,000
0971 831989 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 983989 Giá: 8,050,000
0971 831991 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.58.3979 Giá: 8,050,000
0971 838898 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 691169 Giá: 8,050,000
0971 857799 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 966968 Giá: 8,050,000
0971 861818 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.25.6886 Giá: 8,050,000
0971 866889 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.52.6886 Giá: 8,050,000
0971 883338 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.59.6886 Giá: 8,050,000
0971 891992 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.97.97.79 Giá: 8,050,000
0971 891997 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.99.7779 Giá: 8,050,000
0971 901992 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 222326 Giá: 8,050,000
0971 907799 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 222526 Giá: 8,050,000
0971 911818 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.57.6886 Giá: 8,050,000
0971 911997 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.9999.65 Giá: 8,050,000
0971 916699 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 222262 Giá: 8,050,000
0971 921988 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 228789 Giá: 8,050,000
0971 921990 Giá: 5,000,000     < - - > 0963.12.6886 Giá: 8,050,000
0971 921991 Giá: 5,000,000     < - - > 0963.9999.65 Giá: 8,050,000
0971 931990 Giá: 5,000,000     < - - > 0964 986989 Giá: 8,050,000
0971 931991 Giá: 5,000,000     < - - > 0964.86.3979 Giá: 8,050,000
0971 931992 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 368886 Giá: 8,050,000
0971 936879 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.17.8668 Giá: 8,050,000
0971 941994 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.29.6886 Giá: 8,050,000
0971 948886 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.51.6886 Giá: 8,050,000
0971 955988 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.79.11.79 Giá: 8,050,000
0971 955988 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.82.82.88 Giá: 8,050,000
0971 958868 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.91.6886 Giá: 8,050,000
0971 961988 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.93.6886 Giá: 8,050,000
0971 961991 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.96.96.98 Giá: 8,050,000
0971 966879 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 767889 Giá: 8,050,000
0971 973838 Giá: 5,000,000     < - - > 0967 168886 Giá: 8,050,000
0971 981818 Giá: 5,000,000     < - - > 0967 268168 Giá: 8,050,000
0971 981984 Giá: 5,000,000     < - - > 0967 268886 Giá: 8,050,000
0971 981987 Giá: 5,000,000     < - - > 0967 368886 Giá: 8,050,000
0971 981990 Giá: 5,000,000     < - - > 0967 798886 Giá: 8,050,000
0971 988279 Giá: 5,000,000     < - - > 0967.16.6886 Giá: 8,050,000
0971 999266 Giá: 5,000,000     < - - > 0967.26.6886 Giá: 8,050,000
0971.01.11.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.9999.12 Giá: 8,050,000
0971.01.7799 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.9999.16 Giá: 8,050,000
0971.02.11.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 999212 Giá: 8,050,000
0971.03.11.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 999577 Giá: 8,050,000
0971.03.8899 Giá: 5,000,000     < - - > 0969.8888.59 Giá: 8,050,000
0971.04.11.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 136886 Giá: 8,050,000
0971.04.8899 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 779339 Giá: 8,050,000
0971.05.11.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 798868 Giá: 8,050,000
0971.05.1997 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.62.8668 Giá: 8,050,000
0971.06.11.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0972 222616 Giá: 8,050,000
0971.06.7799 Giá: 5,000,000     < - - > 0979 246579 Giá: 8,050,000
0971.06.8899 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 111221 Giá: 8,050,000
0971.07.11.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.79.11.79 Giá: 8,050,000
0971.07.1989 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.86.8998 Giá: 8,050,000
0971.07.1997 Giá: 5,000,000     < - - > 0983 881789 Giá: 8,050,000
0971.07.1998 Giá: 5,000,000     < - - > 0983.2345.86 Giá: 8,050,000
0971.07.7799 Giá: 5,000,000     < - - > 0983.6666.29 Giá: 8,050,000
0971.08.1818 Giá: 5,000,000     < - - > 0984 878868 Giá: 8,050,000
0971.08.1997 Giá: 5,000,000     < - - > 0985.83.1988 Giá: 8,050,000
0971.09.11.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0988.9999.76 Giá: 8,050,000
0971.09.1997 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 169779 Giá: 8,050,000
0971.10.1818 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 535868 Giá: 8,050,000

>>>Xem thêm cách chọn sim Viettel giá rẻ :


Hướng dẫn chi tiết về cách chọn sim Viettel giá rẻ

Nội dung chính:

0983 là mạng gì?

Nếu bạn đã biết đến đầu số 098 thì không thể không biết đầu số 0983 là mạng gì, Câu trả lời chhính xác nhất đây chính là một trong những đầu số của nhà mạng lớn nhất Việt Nam hiện nay – nhà mạng Viettel.

Được ra đời sớm nhất so với các anh em của mình vào ngày 15/10/2004, đầu số 0983 cũng được coi như anh cả của các đầu số khác và là bước đánh dấu sự phát triển về viễn thông của Viettel. Chỉ sau 12 năm phát triển Viettel đã trở thành nhà mạng lớn nhất trong nước và đạt được những thành tựu đáng kể như:
  • Là một trong những doanh nghiệp viễn thông Việt Nam đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.
  • Là mạng di động được ưa chuộng tại Campuchia.
  • Nằm trong 100 thương hiệu viễn thông lớn nhất thế giới
  • Lọt vào top 20 nhà mạng lớn nhất thế giới
  • Nhà cung cấp dịch vụ của năm tại thị trường mới nổi trong hệ thống Giải thưởng Frost&Sullivan Asia Pacific ICT Awards 2009
Với khẩu hiệu “Hãy nói theo cách của bạn” thì chắc chắn Viettel sẽ còn có những bước tiến xa hơn nữa.

Nếu bạn đang có nhu cầu mua sim thì việc biết được đầu số 0983 là mạng gì và mình có hợp với đầu số này không là cực kỳ quan trọng. Bởi lẽ có thêm nhiều thông tin bạn sẽ chủ động hơn trong việc tìm kiếm và đặc biệt sẽ không bị “dắt mũi” nếu không may gặp những đại lý sim không có uy tín.

Trên đây là những thông tin 0983 là của mạng nào, tiếp theo hãy cùng tìm hiểu những ai nên dùng sim có đầu số này nhé.

Đầu số 0983 sẽ mang lại may mắn cho ai?

Từ xa xưa, con người đã quan niệm việc sử dụng các con số theo phong thủy sẽ có tác động tích cực hay tiêu cực đến vận mệnh của con người. Nếu dùng số hợp phong thủy thì sẽ là tích cực còn ngược lại sẽ là tiêu cực. Vì vậy bạn nên biết con số nào hợp và không hợp với mình.

Đối với đầu số 0983 có số cuối cùng là số 3 thuộc mệnh Thổ, theo ngũ hành tương sinh tương khắc thì:
  • Ngũ hành tương sinh:  Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa.
  • Ngũ hành tương khắc: Mộc Khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc.
Như vậy nếu bạn thuộc mệnh Kim hoặc Thổ nếu sử dụng sim Viettel đầu 0983 sẽ cực kỳ may mắn. Đặc biệt nếu trong số sim có nhiều  các số: 3 và 4.
Ngược lại với mệnh Thủy nếu muốn dùng sim đầu 0983 thì 6 số còn lại nên có nhiều số 6 và 7 là tốt nhất.

Trên đây là những thông tin về 0983 là mạng gì và số sim đầu số 0983 nào hợp với bạn. Chúc các bạn chọn được số sim ưng ý nhất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến