Hướng dẫn cách đổi ngày sử dụng của Viettel

Bạn cảm thấy phiền toái khi tài khoản điện thoại còn rất nhiều mà lại bị hết ngày sử dụng? Thật quá lãng phí phải không? Vậy thì tại sao bạn lại không đổi ngày sử dụng của Viettel bằng chính tài khoản của mình nhỉ?

>>>Tham khảo thêm:

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0967 895354 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 685568 Giá: 8,000,000
0967 896090 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 685668 Giá: 8,000,000
0967 896162 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 796699 Giá: 8,000,000
0967 896189 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 862668 Giá: 8,000,000
0967 897181 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 868879 Giá: 8,000,000
0967 897654 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 886288 Giá: 8,000,000
0967 897699 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 899799 Giá: 8,000,000
0967 898385 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 959969 Giá: 8,000,000
0967 898599 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 959969 Giá: 8,000,000
0967 972979 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 968222 Giá: 8,000,000
0967 979788 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 981868 Giá: 8,000,000
0967 997699 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.09.8899 Giá: 8,000,000
0967.18.2468 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.10.10.89 Giá: 8,000,000
0967.22.1989 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.33.6686 Giá: 8,000,000
0967.25.1989 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.67.6969 Giá: 8,000,000
0967.28.82.28 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.79.29.79 Giá: 8,000,000
0967.29.8688 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.839.039 Giá: 8,000,000
0967.33.83.83 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.839.139 Giá: 8,000,000
0967.35.7779 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.839.239 Giá: 8,000,000
0967.368.889 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.86.89.86 Giá: 8,000,000
0967.38.88.38 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.999.229 Giá: 8,000,000
0967.55.1985 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 235777 Giá: 8,000,000
0967.6666.19 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 386568 Giá: 8,000,000
0967.6666.83 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 661333 Giá: 8,000,000
0967.68.68.08 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 686586 Giá: 8,000,000
0967.82.1989 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 880868 Giá: 8,000,000
0967.83.1986 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.186.786 Giá: 8,000,000
0967.83.82.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.21.8866 Giá: 8,000,000
0967.85.85.58 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.386.388 Giá: 8,000,000
0967.86.1983 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.40.4567 Giá: 8,000,000
0967.88.55.22 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.56789.5 Giá: 8,000,000
0967.88.77.00 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.86.56.86 Giá: 8,000,000
0967.8888.21 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.868.878 Giá: 8,000,000
0968 111339 Giá: 5,000,000     < - - > 09624.95.888 Giá: 8,000,000
0968 116114 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 333030 Giá: 8,000,000
0968 179368 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 608868 Giá: 8,000,000
0968 202568 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 663969 Giá: 8,000,000
0968 212123 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 683568 Giá: 8,000,000
0968 262838 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 699779 Giá: 8,000,000
0968 279898 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 766669 Giá: 8,000,000
0968 283339 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 789678 Giá: 8,000,000
0968 289886 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 866939 Giá: 8,000,000
0968 298289 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 891991 Giá: 8,000,000
0968 311789 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 899779 Giá: 8,000,000
0968 390246 Giá: 5,000,000     < - - > 0963.8.2.1993 Giá: 8,000,000
0968 391868 Giá: 5,000,000     < - - > 0963.83.83.66 Giá: 8,000,000
0968 500868 Giá: 5,000,000     < - - > 0964 55 44 88 Giá: 8,000,000
0968 53 1996 Giá: 5,000,000     < - - > 0964 689986 Giá: 8,000,000
0968 552662 Giá: 5,000,000     < - - > 0964 77 11 66 Giá: 8,000,000
0968 606806 Giá: 5,000,000     < - - > 0964 788886 Giá: 8,000,000
0968 616966 Giá: 5,000,000     < - - > 0964 79 72 79 Giá: 8,000,000
0968 626292 Giá: 5,000,000     < - - > 0964 968368 Giá: 8,000,000
0968 633033 Giá: 5,000,000     < - - > 0964.16.4567 Giá: 8,000,000
0968 639963 Giá: 5,000,000     < - - > 0964.55.88.77 Giá: 8,000,000
0968 669568 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 066088 Giá: 8,000,000
0968 669599 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 066088 Giá: 8,000,000
0968 682009 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 177799 Giá: 8,000,000
0968 755779 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 221155 Giá: 8,000,000
0968 789899 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 379779 Giá: 8,000,000
0968 795688 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 565995 Giá: 8,000,000
0968 832686 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 567892 Giá: 8,000,000
0968 833986 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 689686 Giá: 8,000,000
0968 868448 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 778889 Giá: 8,000,000
0968 868556 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 779922 Giá: 8,000,000
0968 868835 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 811868 Giá: 8,000,000
0968 879333 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 833339 Giá: 8,000,000
0968 888036 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 899686 Giá: 8,000,000
0968 888128 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 965886 Giá: 8,000,000
0968 888156 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 989779 Giá: 8,000,000
0968 888235 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 996696 Giá: 8,000,000
0968 888237 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.09.8866 Giá: 8,000,000
0968 888359 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.21.4567 Giá: 8,000,000
0968 898339 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.22.3868 Giá: 8,000,000
0968 899229 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.22.86.88 Giá: 8,000,000
0968 939866 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.33.6686 Giá: 8,000,000
0968 963993 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.86.85.88 Giá: 8,000,000
0968 995989 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 012688 Giá: 8,000,000
0968 997989 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 022789 Giá: 8,000,000
0968.02.02.39 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 222979 Giá: 8,000,000
0968.06.08.09 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 246624 Giá: 8,000,000
0968.07.1985 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 295222 Giá: 8,000,000
0968.08.1975 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 299929 Giá: 8,000,000
0968.10.8866 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 299979 Giá: 8,000,000
0968.11.11.94 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 363386 Giá: 8,000,000
0968.386.996 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 656899 Giá: 8,000,000
0968.5 8.9988 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 680866 Giá: 8,000,000
0968.59.7968 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 877889 Giá: 8,000,000
0968.71.3838 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 889881 Giá: 8,000,000
0968.73.1368 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 911789 Giá: 8,000,000
0968.76.1988 Giá: 5,000,000     < - - > 0966.15.1988 Giá: 8,000,000
0968.79.62.79 Giá: 5,000,000     < - - > 0966.20.21.22 Giá: 8,000,000
0968.83.1980 Giá: 5,000,000     < - - > 0966.29.6686 Giá: 8,000,000
0968.84.2468 Giá: 5,000,000     < - - > 0966.36.36.96 Giá: 8,000,000
0968.88.7986 Giá: 5,000,000     < - - > 0966.52.8989 Giá: 8,000,000
0968.98.28.79 Giá: 5,000,000     < - - > 0966.77.99.87 Giá: 8,000,000
0968.9889.58 Giá: 5,000,000     < - - > 0966.86.86.58 Giá: 8,000,000
0969 012686 Giá: 5,000,000     < - - > 0966.998.969 Giá: 8,000,000
0969 030939 Giá: 5,000,000     < - - > 0966136568  Giá: 8,000,000
0969 069688 Giá: 5,000,000     < - - > 0966136568  Giá: 8,000,000
0969 092789 Giá: 5,000,000     < - - > 0967 200002 Giá: 8,000,000
0969 093686 Giá: 5,000,000     < - - > 0967 3 9 1988 Giá: 8,000,000

>>>Xem thêm thay đổi cho những điều không bao giờ thay đổi:

Thay đổi cho những điều không bao giờ thay đổi

Nội dung chính:

Giới thiệu dịch vụ đổi ngày sử dụng Viettel

Dịch vụ Đổi ngày sử dụng là dịch vụ cho phép khách hàng chủ động đổi tiền sang ngày sử dụng cho chính thuê bao của khách hàng, hoặc tặng ngày sử dụng cho thuê bao khác.
  • Tính năng dịch vụ: Khách hàng có thể chủ động đổi tiền sang ngày sử dụng
  • Đối tượng sử dụng: Thuê bao di động trả trước thuộc gói cước có giới hạn thời gian sử dụng (Economy) đang hoạt động ít nhất 1 chiều trên hệ thống.
Đây là dịch vụ cực kỳ tiện lợi dành cho những khách hàng sử dụng sim Viettel đăng ký gói cước Economy vì đây là gói cước có giới hạn ngày sử dụng.

Chỉ với 1 tin nhắn duy nhất bạn có thể đổi tiền lấy ngày sử dụng Viettel để thoải mái hơn trong việc sử dụng điện thoại di động rồi. Tiếp theo hãy cùng tìm hiểu hướng dẫn đổi tiền lấy ngày sử dụng của Viettel nhé.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ đổi ngày sử dụng Viettel

Không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí nạp thẻ khi tài khoản còn quá nhiều mà ngày sử dụng lại hết, dịch vụ đổi này sử dụng Viettel còn giúp bạn mua ngày sử dụng và tặng ngày sử dụng cho thuê bao khác nữa nhé. Thật tiện lợi phải không nào?

1. Điều kiện sử dụng:
  • Đối với tính năng mua ngày: Thuê bao di động trả trước thuộc gói cước có giới hạn thời gian sử dụng (Economy) đang hoạt động ít nhất 1 chiều trên hệ thống
  • Đối với tính năng tặng ngày cho thuê bao khác:
+ Đối với thuê bao nhận: Thuê bao di động trả trước thuộc gói cước có giới hạn thời gian sử dụng (Economy) đang hoạt động ít nhất 1 chiều trên hệ thống.
          + Đối với thuê bao tặng: Thuê bao di động Viettel trả trước, trả sau.

2. Hướng dẫn sử dụng:
  • Đăng ký thuê bao để được tự động chuyển đổi tiền sang ngày sử dụng trước khi hết hạn 1 ngày, soạn:DK gửi 5225
  • Chủ động mua ngày sử dụng cho thuê bao của bạn, soạn: N [số ngày mua] gửi 5225
  • Tặng ngày cho thuê bao khác, soạn: N [Số ngày mua] [STB nhận] gửi 5225.
Lưu ý:
  • Số ngày mua là bội số của 1
  • Sau khi KH nhắn tin thành công thì hệ thống thực hiện trừ tiền và cộng ngày sử dụng cho KH.
  • Mỗi ngày đổi tương đương với 1.000đ
Vậy là từ giờ bạn không cần lo trong tài khoản còn rất nhiều tiền mà không thể sử dụng vì đã hết thời hạn rồi nhé. Chỉ với 1 tin nhắn duy nhất để đổi tiền thành ngày sử dụng, các thuê bao Viettel có thể thoải mái hơn trong việc sử dụng điện thoại. hãy note lại ngay cách đổi tài khoản lấy ngày sử dụng Viettel để sử dụng khi cần cũng như chia sẻ với bạn bè dịch vụ cực kỳ tiện ích này nhé.

Chúc bạn sử dụng sim vui vẻ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến