Hướng dẫn cách đăng ký gói cước 3G 3M70 của Mobifone

Với những ưu đãi vô cùng hấp dẫn mà gói cước 3G 3M70 mang lại đã khiến gói cước này trở thành gói cước HOT nhất của nhà mạng Mobifone tại thời điểm hiện tại.

>>>Tham khảo thêm:
Thoải mái lướt nét trong 3 tháng với gói cước 3G 3M70 của Mobifone

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Mobifone:

0901.26.26.29 Giá: 5,000,000      < - > 0902 345246 Giá: 8,800,000
0901.26.46.26 Giá: 5,000,000      < - > 0902 345353 Giá: 8,800,000
0901.28.1234 Giá: 5,000,000      < - > 0902 345445 Giá: 8,800,000
0901.28.68.98 Giá: 5,000,000      < - > 0902 345454 Giá: 8,800,000
0901.28.98.68 Giá: 5,000,000      < - > 0902 345945 Giá: 8,800,000
0901.33.11.68 Giá: 5,000,000      < - > 0902 680088 Giá: 8,800,000
0901.37.1368 Giá: 5,000,000      < - > 0902 738886 Giá: 8,800,000
0901.37.38.37 Giá: 5,000,000      < - > 0902 826286 Giá: 8,800,000
0901.38.35.38 Giá: 5,000,000      < - > 0902 885533 Giá: 8,800,000
0901.39.11.68 Giá: 5,000,000      < - > 0902 888801 Giá: 8,800,000
0901.39.89.39 Giá: 5,000,000      < - > 0902 888805 Giá: 8,800,000
0901.4.2.2004 Giá: 5,000,000      < - > 0902 888807 Giá: 8,800,000
0901.4.2.2005 Giá: 5,000,000      < - > 0902 888812 Giá: 8,800,000
0901.4.2.2006 Giá: 5,000,000      < - > 0902 888856 Giá: 8,800,000
0901.4.2.2008 Giá: 5,000,000      < - > 0902 888862 Giá: 8,800,000
0901.4.2.2010 Giá: 5,000,000      < - > 0902 888869 Giá: 8,800,000
0901.4.2.2013 Giá: 5,000,000      < - > 0902 888876 Giá: 8,800,000
0901.63.68.66 Giá: 5,000,000      < - > 0902 888892 Giá: 8,800,000
0901.65.88.66 Giá: 5,000,000      < - > 0902 888893 Giá: 8,800,000
0901.66.9989 Giá: 5,000,000      < - > 0902 888894 Giá: 8,800,000
0901.83.86.83 Giá: 5,000,000      < - > 0902 888895 Giá: 8,800,000
0901.98.11.99 Giá: 5,000,000      < - > 0902.59.8666 Giá: 8,800,000
0901.993.995 Giá: 5,000,000      < - > 0903 332121 Giá: 8,800,000
0902 061998 Giá: 5,000,000      < - > 0903 344446 Giá: 8,800,000
0902 071981 Giá: 5,000,000      < - > 0903 400070 Giá: 8,800,000
0902 341166 Giá: 5,000,000      < - > 0903 400070 Giá: 8,800,000
0902 439479 Giá: 5,000,000      < - > 0903 400200 Giá: 8,800,000
0902 470666 Giá: 5,000,000      < - > 0903 651998 Giá: 8,800,000
0902 488988 Giá: 5,000,000      < - > 0903.8888.93 Giá: 8,800,000
0902 511588 Giá: 5,000,000      < - > 0904 011979 Giá: 8,800,000
0902 621777 Giá: 5,000,000      < - > 0904 012005 Giá: 8,800,000
0902 639979 Giá: 5,000,000      < - > 0904 012006 Giá: 8,800,000
0902 741666 Giá: 5,000,000      < - > 0904 022009 Giá: 8,800,000
0902 866889 Giá: 5,000,000      < - > 0904 052016 Giá: 8,800,000
0902 888189 Giá: 5,000,000      < - > 0904 052017 Giá: 8,800,000
0902 928868 Giá: 5,000,000      < - > 0904 082004 Giá: 8,800,000
0902 967666 Giá: 5,000,000      < - > 0904 869969 Giá: 8,800,000
0902 991994 Giá: 5,000,000      < - > 0905.1111.36 Giá: 8,800,000
0902 991995 Giá: 5,000,000      < - > 0906 022018 Giá: 8,800,000
0902.1111.92 Giá: 5,000,000      < - > 0906 041980 Giá: 8,800,000
0902.1111.93 Giá: 5,000,000      < - > 0906 051983 Giá: 8,800,000
0902.1111.94 Giá: 5,000,000      < - > 0906 072012 Giá: 8,800,000
0902.1111.96 Giá: 5,000,000      < - > 0906 082000 Giá: 8,800,000
0902.32.31.30 Giá: 5,000,000      < - > 0906 092018 Giá: 8,800,000
0902.33.43.43 Giá: 5,000,000      < - > 0906 102010 Giá: 8,800,000
0902.55.8886 Giá: 5,000,000      < - > 0906 102011 Giá: 8,800,000
0902.5555.13 Giá: 5,000,000      < - > 0906 102017 Giá: 8,800,000
0902.5678.38 Giá: 5,000,000      < - > 0906 122012 Giá: 8,800,000
0902.739.239 Giá: 5,000,000      < - > 0906 661960 Giá: 8,800,000
0902.7777.56 Giá: 5,000,000      < - > 0906 666822 Giá: 8,800,000
0902.7777.56 Giá: 5,000,000      < - > 0906 666855 Giá: 8,800,000
0902.79.19.39 Giá: 5,000,000      < - > 0906 666955 Giá: 8,800,000
0903 066366 Giá: 5,000,000      < - > 0906 666978 Giá: 8,800,000
0903 271777 Giá: 5,000,000      < - > 0906 696898 Giá: 8,800,000
0903 384455 Giá: 5,000,000      < - > 0906 777966 Giá: 8,800,000
0903 385777 Giá: 5,000,000      < - > 0906 789039 Giá: 8,800,000
0903 385777 Giá: 5,000,000      < - > 0906 789200 Giá: 8,800,000
0903 400094 Giá: 5,000,000      < - > 0906 789639 Giá: 8,800,000
0903 400350 Giá: 5,000,000      < - > 0906 868113 Giá: 8,800,000
0903 668986 Giá: 5,000,000      < - > 0906 868145 Giá: 8,800,000
0903 677733 Giá: 5,000,000      < - > 0906 868248 Giá: 8,800,000
0903 764666 Giá: 5,000,000      < - > 0906 868448 Giá: 8,800,000
0903 800020 Giá: 5,000,000      < - > 0906 868479 Giá: 8,800,000
0903 838778 Giá: 5,000,000      < - > 0906 868500 Giá: 8,800,000
0903 883899 Giá: 5,000,000      < - > 0906 868558 Giá: 8,800,000
0903 891102 Giá: 5,000,000      < - > 0906 868661 Giá: 8,800,000
0903 929668 Giá: 5,000,000      < - > 0906 868844 Giá: 8,800,000
0903 980777 Giá: 5,000,000      < - > 0906 881100 Giá: 8,800,000
0903.01.11.21 Giá: 5,000,000      < - > 0906 886007 Giá: 8,800,000
0903.07.92.92 Giá: 5,000,000      < - > 0906 886012 Giá: 8,800,000
0903.19.1995 Giá: 5,000,000      < - > 0906 886038 Giá: 8,800,000
0903.29.1989 Giá: 5,000,000      < - > 0906 886039 Giá: 8,800,000
0903.97.1997 Giá: 5,000,000      < - > 0906 886113 Giá: 8,800,000
0903.99.1994 Giá: 5,000,000      < - > 0906 886161 Giá: 8,800,000
0904 011996 Giá: 5,000,000      < - > 0906 886177 Giá: 8,800,000
0904 021994 Giá: 5,000,000      < - > 0906 886178 Giá: 8,800,000
0904 071997 Giá: 5,000,000      < - > 0906 886246 Giá: 8,800,000
0904 687788 Giá: 5,000,000      < - > 0906 886644 Giá: 8,800,000
0904 988588 Giá: 5,000,000      < - > 0906 886939 Giá: 8,800,000
0904.35.3579 Giá: 5,000,000      < - > 0906 888813 Giá: 8,800,000
0904.59.1102 Giá: 5,000,000      < - > 0906 888823 Giá: 8,800,000
0905 031994 Giá: 5,000,000      < - > 0906 888827 Giá: 8,800,000
0905 041997 Giá: 5,000,000      < - > 0906 888834 Giá: 8,800,000
0905 092789 Giá: 5,000,000      < - > 0906 888835 Giá: 8,800,000
0905 449444 Giá: 5,000,000      < - > 0906 888849 Giá: 8,800,000
0905 525286 Giá: 5,000,000      < - > 0906 888857 Giá: 8,800,000
0905 788588 Giá: 5,000,000      < - > 0906 888861 Giá: 8,800,000
0905 788588 Giá: 5,000,000      < - > 0906 888862 Giá: 8,800,000
0905 989168 Giá: 5,000,000      < - > 0906 888864 Giá: 8,800,000
0905.60.9988 Giá: 5,000,000      < - > 0906 888871 Giá: 8,800,000
0906 031998 Giá: 5,000,000      < - > 0906 888874 Giá: 8,800,000
0906 051993 Giá: 5,000,000      < - > 0906 888875 Giá: 8,800,000
0906 071996 Giá: 5,000,000      < - > 0906 888894 Giá: 8,800,000
0906 081997 Giá: 5,000,000      < - > 0906 888897 Giá: 8,800,000
0906 121983 Giá: 5,000,000      < - > 0906 888900 Giá: 8,800,000
0906 278779 Giá: 5,000,000      < - > 0906 888991 Giá: 8,800,000
0906 588585 Giá: 5,000,000      < - > 0907 000880 Giá: 8,800,000
0906 662013 Giá: 5,000,000      < - > 0907 000889 Giá: 8,800,000
0906 779368 Giá: 5,000,000      < - > 0907 000898 Giá: 8,800,000
0906 861689 Giá: 5,000,000      < - > 0907 022017 Giá: 8,800,000

>>>Xem hướng dẫn cách cài đặt GPRS Mobifone:


Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt GPRS Mobifone

Nội dung chính:

Giới thiệu về gói cước 3G 3M70 Mobifone

Đối với những khách hàng thường xuyên sử dụng 3G để truy cập internet trên thiết bị di động trong thời gian giài thì việc tìm kiếm 1 gói cước tiết kiệm rất quan trọng. Hiểu được mong muốn này của nhiều khách hàng, nhà mạng Mobifone đã cung cấp ra thị trường gói cước 3G 3M70 với chu kỳ sử dụng lên tới 3 tháng.  Đây là lựa chọn hợp lý và đầy tiết kiệm cho bạn. Bởi gói 3M70 không những đem đến cho khách hàng sự thuận tiện mà còn ưu đãi data vượt trội hơn so với các gói 3G khác.

Thông tin chi tiết của gói cước 3G 3M70
  • Ưu đãi data: Miễn phí 1,8GB data dung lượng tốc độ cao mỗi tháng (tổng cộng 5,4GB trong 3 tháng).
  • Thời hạn sử dụng: 90 ngày kể từ ngày đăng ký thành công.
  • Cước phí đăng ký: Chỉ 210.000đ/lần.
  • Dừng truy cập mạng internet khi hết dung lượng data.
Ưu điểm lớn nhất của gói cước này chính là thuê bao của bạn sẽ được truy cập internet tốc độ cao trong suốt 3 tháng mà không sợ phát sinh cước phí ngoài gói. Điều này giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều chi phí sử dụng.

Cách đăng ký gói cước 3G 3M70 Mobifone
Nếu bạn có nhu cầu sử dụng gói cước 3G 3M70 hãy đăng ký theo cú pháp tin nhắn sau đây:ON 3M70 gửi 9084

Chỉ chưa đầy 30 giây, bạn sẽ nhận được tin nhắn đăng ký thành công gói cước và bắt đầu có những trải nghiệm thú vị khi sim Mobifone của bạn đáp ứng đầy đủ những điều kiện sau đây:
  • Thuê bao đăng ký là thuê bao Mobifone trả trước hoặc trả sau đang hoạt động 2 chiều bình thường.
  • Với thuê bao trả trước số dư tài khoản phải >=210.000đ
  • Gói cước được áp dụng trên toàn quốc
Lưu ý: Sau khi đăng ký gói 3M70 thành công, đừng quên kiểm tra dung lượng 3G của gói cước bằng cách soạn tin KT DATA gửi 999 để xem lưu lượng từ gói cước mới đã được cộng vào chưa nhé.

Truy cập 3G chưa bao giờ dễ dàng đến thế khi sử dụng các gói 3G Mobifone đúng không nào? Chúc quý khách đăng ký thành công gói cước 3M70 và có những niềm vui trọn vẹn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến