Gói cước 3G 3MIU của Mobifone- Thỏa mãn đam mê khám phá thế giới internet

Nếu bạn đã quá quen thuộc với gói cước 3G của nhà mạng Mobifone thì tại sao không thử trải nghiệm một gói cước hoàn toàn mới – gói cước 3G 3MIU của Mobifone để nhận được những ưu đãi cực sốc nhỉ.

>>>Tham khảo thêm:
Gói cước 3G Miu của Mobifone -thoải mái lướt net trong 3 tháng

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Mobifone:

0906 889969 Giá: 5,000,000      < - > 0907 092017 Giá: 8,800,000
0906.08.67.67 Giá: 5,000,000      < - > 0907 102005 Giá: 8,800,000
0906.12.12.52 Giá: 5,000,000      < - > 0907 113379 Giá: 8,800,000
0906.2345.89 Giá: 5,000,000      < - > 0907 416886 Giá: 8,800,000
0906.29.1989 Giá: 5,000,000      < - > 0907 772017 Giá: 8,800,000
0906.70.77.78 Giá: 5,000,000      < - > 0907 776379 Giá: 8,800,000
0906.79.18.68 Giá: 5,000,000      < - > 0907 776464 Giá: 8,800,000
0906.79.1996 Giá: 5,000,000      < - > 0907 776600 Giá: 8,800,000
0906.82.7799 Giá: 5,000,000      < - > 0907 776622 Giá: 8,800,000
0906.82.7799 Giá: 5,000,000      < - > 0907 777095 Giá: 8,800,000
0906.99.33.93 Giá: 5,000,000      < - > 0907 777476 Giá: 8,800,000
0907 078886 Giá: 5,000,000      < - > 0907 878766 Giá: 8,800,000
0907 118111 Giá: 5,000,000      < - > 0907 878781 Giá: 8,800,000
0907 711811 Giá: 5,000,000      < - > 0907 878782 Giá: 8,800,000
0907 777292 Giá: 5,000,000      < - > 0907 878783 Giá: 8,800,000
0907 777992 Giá: 5,000,000      < - > 0907 878784 Giá: 8,800,000
0907 777993 Giá: 5,000,000      < - > 0907 878833 Giá: 8,800,000
0907 783399 Giá: 5,000,000      < - > 0907 878877 Giá: 8,800,000
0907 805666 Giá: 5,000,000      < - > 0907 878898 Giá: 8,800,000
0907 828368 Giá: 5,000,000      < - > 0907 878998 Giá: 8,800,000
0907 914888 Giá: 5,000,000      < - > 0907 887733 Giá: 8,800,000
0907 941888 Giá: 5,000,000      < - > 0907 887978 Giá: 8,800,000
0907 953666 Giá: 5,000,000      < - > 0907 887980 Giá: 8,800,000
0907 979886 Giá: 5,000,000      < - > 0907 888008 Giá: 8,800,000
0907 991102 Giá: 5,000,000      < - > 0907 888118 Giá: 8,800,000
0907.18.8118 Giá: 5,000,000      < - > 0907 888558 Giá: 8,800,000
0907.19.19.39 Giá: 5,000,000      < - > 0907 888812 Giá: 8,800,000
0907.27.11.99 Giá: 5,000,000      < - > 0907 888856 Giá: 8,800,000
0907.3.55558 Giá: 5,000,000      < - > 0907 888860 Giá: 8,800,000
0907.39.39.93 Giá: 5,000,000      < - > 0907 888897 Giá: 8,800,000
0907.52.8866 Giá: 5,000,000      < - > 0907 890101 Giá: 8,800,000
0907.53.8866 Giá: 5,000,000      < - > 0907 891139 Giá: 8,800,000
0907.6111.68 Giá: 5,000,000      < - > 0907 891881 Giá: 8,800,000
0907.69.69.59 Giá: 5,000,000      < - > 0907 894488 Giá: 8,800,000
0907.8.8.1983 Giá: 5,000,000      < - > 0907 894499 Giá: 8,800,000
090777.14.14 Giá: 5,000,000      < - > 0907 894666 Giá: 8,800,000
090777.15.15 Giá: 5,000,000      < - > 0907 894777 Giá: 8,800,000
0908 041997 Giá: 5,000,000      < - > 0907 895353 Giá: 8,800,000
0908 051997 Giá: 5,000,000      < - > 0907 895454 Giá: 8,800,000
0908 123689 Giá: 5,000,000      < - > 0907 895979 Giá: 8,800,000
0908 123689 Giá: 5,000,000      < - > 0907 896767 Giá: 8,800,000
0908 233336 Giá: 5,000,000      < - > 0907 896779 Giá: 8,800,000
0908 240825 Giá: 5,000,000      < - > 0907 896878 Giá: 8,800,000
0908 792266 Giá: 5,000,000      < - > 0907 897766 Giá: 8,800,000
0908 858859 Giá: 5,000,000      < - > 0907 897839 Giá: 8,800,000
0908 959333 Giá: 5,000,000      < - > 0907 897980 Giá: 8,800,000
0908 959333 Giá: 5,000,000      < - > 0907 898777 Giá: 8,800,000
0908.11.66.86 Giá: 5,000,000      < - > 0907 898900 Giá: 8,800,000
0908.26.26.22 Giá: 5,000,000      < - > 0907 898966 Giá: 8,800,000
0908.39.79.86 Giá: 5,000,000      < - > 0908 005511 Giá: 8,800,000
0908.51.8688 Giá: 5,000,000      < - > 0908 068179 Giá: 8,800,000
0908.52.54.55 Giá: 5,000,000      < - > 0908 068383 Giá: 8,800,000
0908.55.72.72 Giá: 5,000,000      < - > 0908 095666 Giá: 8,800,000
0908.93.58.58 Giá: 5,000,000      < - > 0908 111357 Giá: 8,800,000
0909 091096 Giá: 5,000,000      < - > 0908 775533 Giá: 8,800,000
0909 153789 Giá: 5,000,000      < - > 0909 090680 Giá: 8,800,000
0909 185818 Giá: 5,000,000      < - > 0909 101997 Giá: 8,800,000
0909 237333 Giá: 5,000,000      < - > 0909 389378 Giá: 8,800,000
0909 350777 Giá: 5,000,000      < - > 0909 697555 Giá: 8,800,000
0909 366968 Giá: 5,000,000      < - > 0909 753666 Giá: 8,800,000
0909 604777 Giá: 5,000,000      < - > 0909 966661 Giá: 8,800,000
0909 833886 Giá: 5,000,000      < - > 0909 966663 Giá: 8,800,000
0909 863683 Giá: 5,000,000      < - > 0909 966665 Giá: 8,800,000
0909 92 1976 Giá: 5,000,000      < - > 0909 999395 Giá: 8,800,000
0909 925777 Giá: 5,000,000      < - > 0909.75.1666 Giá: 8,800,000
0909 932299 Giá: 5,000,000      < - > 0931 012003 Giá: 8,800,000
0909 973399 Giá: 5,000,000      < - > 0931 012004 Giá: 8,800,000
0909 986896 Giá: 5,000,000      < - > 0931 012005 Giá: 8,800,000
0909.07.07.93 Giá: 5,000,000      < - > 0931 052000 Giá: 8,800,000
0909.09.04.91 Giá: 5,000,000      < - > 0931 052001 Giá: 8,800,000
0909.09.04.91 Giá: 5,000,000      < - > 0931 052002 Giá: 8,800,000
0909.09.12.94 Giá: 5,000,000      < - > 0931 052003 Giá: 8,800,000
0909.126.222 Giá: 5,000,000      < - > 0931 052004 Giá: 8,800,000
0909.1368.96 Giá: 5,000,000      < - > 0931 052006 Giá: 8,800,000
0909.39.39.03 Giá: 5,000,000      < - > 0931 052008 Giá: 8,800,000
0909.57.3838 Giá: 5,000,000      < - > 0931 052012 Giá: 8,800,000
0909.6.34568 Giá: 5,000,000      < - > 0931 052013 Giá: 8,800,000
0909.65.79.39 Giá: 5,000,000      < - > 0931 072001 Giá: 8,800,000
0909.72.71.79 Giá: 5,000,000      < - > 0931 072003 Giá: 8,800,000
0909.77.1993 Giá: 5,000,000      < - > 0931 072005 Giá: 8,800,000
0909.77.88.44 Giá: 5,000,000      < - > 0931 072006 Giá: 8,800,000
0909.82.33.88 Giá: 5,000,000      < - > 0931 072011 Giá: 8,800,000
0909.86.8558 Giá: 5,000,000      < - > 0931 072013 Giá: 8,800,000
0909.89.36.89 Giá: 5,000,000      < - > 0931 076999 Giá: 8,800,000
0909.9.7.2005 Giá: 5,000,000      < - > 0931 082000 Giá: 8,800,000
0909.96.5252 Giá: 5,000,000      < - > 0931 082001 Giá: 8,800,000
093 266 1982 Giá: 5,000,000      < - > 0931 082005 Giá: 8,800,000
093.10.68886 Giá: 5,000,000      < - > 0931 082010 Giá: 8,800,000
093.10.68886 Giá: 5,000,000      < - > 0931 082011 Giá: 8,800,000
093.115.25.25 Giá: 5,000,000      < - > 0931 082013 Giá: 8,800,000
093.18.33368 Giá: 5,000,000      < - > 0931 121982 Giá: 8,800,000
093.181.6969 Giá: 5,000,000      < - > 0931 121983 Giá: 8,800,000
093.181.7878 Giá: 5,000,000      < - > 0931 121984 Giá: 8,800,000
093.186.7799 Giá: 5,000,000      < - > 0931 121986 Giá: 8,800,000
093.191.6668 Giá: 5,000,000      < - > 0931 121987 Giá: 8,800,000
093.191919.5 Giá: 5,000,000      < - > 0931 121990 Giá: 8,800,000
093.221.78.79 Giá: 5,000,000      < - > 0931 121993 Giá: 8,800,000
093.576.98.98 Giá: 5,000,000      < - > 0931 121994 Giá: 8,800,000
093.65.33338 Giá: 5,000,000      < - > 0931 121995 Giá: 8,800,000
093.777.60.60 Giá: 5,000,000      < - > 0931 121996 Giá: 8,800,000
093.777.61.61 Giá: 5,000,000      < - > 0931 121997 Giá: 8,800,000

>>>Xem cách chọn sim giá rẻ-mua sim giá rẻ:

 Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim -mua sim giá rẻ

Nội dung chính:

Các ưu đãi của gói cước 3G 3MIU Mobifone

Nếu bạn thường xuyên sử dụng 3G trên di động và đang tìm 1 gói cước ưu đãi để tiết kiệm chi phí thì đừng bỏ qua gói cước 3MIU của nhà mạng Mobifone.

Nếu với gói cước MIU thông thường bạn chỉ nhận được  600MB/tháng  thì với gói cước 3MIU này bạn sẽ  được sử dụng dung lượng 3G lên tới 780MB/tháng.

Gói cước 3G 3MIU của Mobifone

Đặc biệt đây là gói cước 3G liên tháng, khác với những gói cước khác có chu kỳ sử dụng 1 ngày hay 1 tháng thì 3MIU có chu kỳ sử dụng lên tới 3 tháng. Thông tin ưu đãi của gói cước này như sau:
 • Dung lượng data ưu đãi mỗi tháng: 780MB
 • Cước phát sinh ngoài gói: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng gói: 90 ngày (3 tháng)
 • Cước phí: 210.000đ/3 tháng
Như vậy trung bình mỗi tháng cũng chỉ 70.000đ nhưng dung lượng bạn nhận được lại lớn hơn rất nhiều so với gói cước thông thường. Gói cước này vô cùng thích hợp với những khách hàng có nhu cầu sử dụng thường xuyên trong thời gian dài.

Cách đăng ký gói cước 3MIU Mobifone

1. Điều kiện đăng ký
 • Gói cước dành cho tất cả các khách hàng sử dụng sim Mobifone trả trước và trả sau đang hoạt động 2 chiều nếu có nhu cầu đều có thể đăng ký.
 • Đối với thuê bao trả trước số tiền trong tài khoản khi đăng ký phải >= 210.000đ
2. Cú pháp đăng ký gói cước 3G 3MIU Mobifone
Với những thông tin về ưu đãi của gói cước 3MIU mang lại thật hấp dẫn phải không?
 • Để đăng ký gói cước bạn chỉ cần thực hiện thao tác nhắn tin theo cú pháp sau:ON 3MIU gửi 9084
Như vậy chỉ với 1 lần đăng ký bạn đã nhận được ngay 90 ngày sử dụng 3G tốc độ cao không lo bị gián đoạn để thỏa mãn niềm đam mê khám phá thế giới internet vô cùng hấp dẫn rồi nhé.

*Lưu ý:
 • Khách hàng được miễn phí nhắn tin đến 9084
 • Gói cước 3MIU có tính năng tự động gia hạn, sau 90 ngày hệ thống tự động gia hạn gói cước.
 • Để kiểm tra dung lượng data sau khi đăng ký 3G Mobi thành công soạn tin nhắn KTDATA gửi 999
 • Để hủy gói cước soạn tin nhắn :HUY3MIU gửi 999
Nếu bạn đang tìm một giải pháp tiết kiệm cước phí khi sử dụng dịch vụ 3G trên di động thì đừng bỏ qua gói cước 3MIU Mobifone chu kỳ 3 tháng với mức cước và dung lượng data siêu ưu đãi này nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến