Thỏa sức lướt web với gói cước 3G 6M70 của Mobifone

6M70 là gói cước 3G có chu kỳ dài 6 tháng của nhà mạng Mobifone với những ưu đãi lớn hơn rất nhiều so với những gói cước có chu kỳ 1 tháng khác.

>>>Tham khảo thêm:
Đăng ký gói cước 3G 6M70 của Mobifone-nhận ngay ưu đãi khủng

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Mobifone:

0901 010143 Giá: 5,000,000      < - > 0931.837.888 Giá: 8,600,000
0901 010162 Giá: 5,000,000      < - > 0931.840.888 Giá: 8,600,000
0901 010246 Giá: 5,000,000      < - > 0931.840.999 Giá: 8,600,000
0901 012299 Giá: 5,000,000      < - > 0931.841.888 Giá: 8,600,000
0901 012929 Giá: 5,000,000      < - > 0931.842.888 Giá: 8,600,000
0901 015151 Giá: 5,000,000      < - > 0931.842.999 Giá: 8,600,000
0901 019119 Giá: 5,000,000      < - > 09313.44.666 Giá: 8,600,000
0901 026699 Giá: 5,000,000      < - > 0932 986686 Giá: 8,600,000
0901 034666 Giá: 5,000,000      < - > 0933 106886 Giá: 8,600,000
0901 041994 Giá: 5,000,000      < - > 0935 738668 Giá: 8,600,000
0901 055155 Giá: 5,000,000      < - > 0933 241999 Giá: 8,668,000
0901 057666 Giá: 5,000,000      < - > 0932 555115 Giá: 8,686,000
0901 064666 Giá: 5,000,000      < - > 0932 555225 Giá: 8,686,000
0901 067068 Giá: 5,000,000      < - > 0937 111468 Giá: 8,686,000
0901 071994 Giá: 5,000,000      < - > 0899 999707 Giá: 8,700,000
0901 080090 Giá: 5,000,000      < - > 0901 268688 Giá: 8,700,000
0901 097666 Giá: 5,000,000      < - > 0901 571571 Giá: 8,700,000
0901 099688 Giá: 5,000,000      < - > 0901 777178 Giá: 8,700,000
0901 103666 Giá: 5,000,000      < - > 0931 201888 Giá: 8,700,000
0901 115556 Giá: 5,000,000      < - > 0931 543543 Giá: 8,700,000
0901 115556 Giá: 5,000,000      < - > 0931.26.4567 Giá: 8,700,000
0901 157666 Giá: 5,000,000      < - > 0931.27.4567 Giá: 8,700,000
0901 184666 Giá: 5,000,000      < - > 0931.28.4567 Giá: 8,700,000
0901 222322 Giá: 5,000,000      < - > 0931.29.4567 Giá: 8,700,000
0901 222339 Giá: 5,000,000      < - > 0933 492999 Giá: 8,700,000
0901 222522 Giá: 5,000,000      < - > 0933 991777 Giá: 8,700,000
0901 222722 Giá: 5,000,000      < - > 0898 612888 Giá: 8,800,000
0901 226227 Giá: 5,000,000      < - > 0898 666778 Giá: 8,800,000
0901 228338 Giá: 5,000,000      < - > 0898 699698 Giá: 8,800,000
0901 232668 Giá: 5,000,000      < - > 0898 900980 Giá: 8,800,000
0901 234909 Giá: 5,000,000      < - > 0898 900980 Giá: 8,800,000
0901 235686 Giá: 5,000,000      < - > 0898 908009 Giá: 8,800,000
0901 267799 Giá: 5,000,000      < - > 0898 908009 Giá: 8,800,000
0901 274888 Giá: 5,000,000      < - > 0898.658.658 Giá: 8,800,000
0901 278288 Giá: 5,000,000      < - > 0898.68.22.86 Giá: 8,800,000
0901 279789 Giá: 5,000,000      < - > 0898.68.22.86 Giá: 8,800,000
0901 282292 Giá: 5,000,000      < - > 0899 096888 Giá: 8,800,000
0901 286586 Giá: 5,000,000      < - > 0899 980800 Giá: 8,800,000
0901 286986 Giá: 5,000,000      < - > 0899 980800 Giá: 8,800,000
0901 287288 Giá: 5,000,000      < - > 0899 997557 Giá: 8,800,000
0901 288988 Giá: 5,000,000      < - > 0899 998698 Giá: 8,800,000
0901 345579 Giá: 5,000,000      < - > 0899 998799 Giá: 8,800,000
0901 368779 Giá: 5,000,000      < - > 0899 998829 Giá: 8,800,000
0901 379368 Giá: 5,000,000      < - > 0899 999078 Giá: 8,800,000
0901 379739 Giá: 5,000,000      < - > 0899 999079 Giá: 8,800,000
0901 398399 Giá: 5,000,000      < - > 0899 999086 Giá: 8,800,000
0901 399168 Giá: 5,000,000      < - > 0899 999690 Giá: 8,800,000
0901 400777 Giá: 5,000,000      < - > 0899 999691 Giá: 8,800,000
0901 420666 Giá: 5,000,000      < - > 0899 999692 Giá: 8,800,000
0901 430666 Giá: 5,000,000      < - > 0899 999693 Giá: 8,800,000
0901 441666 Giá: 5,000,000      < - > 0899 999878 Giá: 8,800,000
0901 468779 Giá: 5,000,000      < - > 0899.09.09.79 Giá: 8,800,000
0901 468979 Giá: 5,000,000      < - > 0899.09.09.89 Giá: 8,800,000
0901 470666 Giá: 5,000,000      < - > 0899.98.08.09 Giá: 8,800,000
0901 477666 Giá: 5,000,000      < - > 0899.98.08.09 Giá: 8,800,000
0901 536586 Giá: 5,000,000      < - > 0899.98.80.90 Giá: 8,800,000
0901 550123 Giá: 5,000,000      < - > 0899.98.80.90 Giá: 8,800,000
0901 555151 Giá: 5,000,000      < - > 09.33.55.44.00 Giá: 8,800,000
0901 573939 Giá: 5,000,000      < - > 09.33.55.44.00 Giá: 8,800,000
0901 586579 Giá: 5,000,000      < - > 090.14.14.666 Giá: 8,800,000
0901 588568 Giá: 5,000,000      < - > 0901 010184 Giá: 8,800,000
0901 588789 Giá: 5,000,000      < - > 0901 012011 Giá: 8,800,000
0901 632789 Giá: 5,000,000      < - > 0901 022008 Giá: 8,800,000
0901 660123 Giá: 5,000,000      < - > 0901 022017 Giá: 8,800,000
0901 680123 Giá: 5,000,000      < - > 0901 022018 Giá: 8,800,000
0901 818819 Giá: 5,000,000      < - > 0901 022019 Giá: 8,800,000
0901 833899 Giá: 5,000,000      < - > 0901 032010 Giá: 8,800,000
0901 838938 Giá: 5,000,000      < - > 0901 032011 Giá: 8,800,000
0901 839777 Giá: 5,000,000      < - > 0901 042004 Giá: 8,800,000
0901 868368 Giá: 5,000,000      < - > 0901 042006 Giá: 8,800,000
0901 884666 Giá: 5,000,000      < - > 0901 042008 Giá: 8,800,000
0901 95 2468 Giá: 5,000,000      < - > 0901 042012 Giá: 8,800,000
0901 96 2468 Giá: 5,000,000      < - > 0901 042013 Giá: 8,800,000
0901 986989 Giá: 5,000,000      < - > 0901 052004 Giá: 8,800,000
0901.00.1991 Giá: 5,000,000      < - > 0901 052011 Giá: 8,800,000
0901.00.91.91 Giá: 5,000,000      < - > 0901 052012 Giá: 8,800,000
0901.01.11.91 Giá: 5,000,000      < - > 0901 052013 Giá: 8,800,000
0901.03.11.99 Giá: 5,000,000      < - > 0901 062004 Giá: 8,800,000
0901.03.2345 Giá: 5,000,000      < - > 0901 062005 Giá: 8,800,000
0901.04.39.39 Giá: 5,000,000      < - > 0901 062010 Giá: 8,800,000
0901.05.11.99 Giá: 5,000,000      < - > 0901 072009 Giá: 8,800,000
0901.05.1234 Giá: 5,000,000      < - > 0901 082001 Giá: 8,800,000
0901.05.6668 Giá: 5,000,000      < - > 0901 082004 Giá: 8,800,000
0901.06.1234 Giá: 5,000,000      < - > 0901 082011 Giá: 8,800,000
0901.06.2345 Giá: 5,000,000      < - > 0901 092004 Giá: 8,800,000
0901.07.1777 Giá: 5,000,000      < - > 0901 092006 Giá: 8,800,000
0901.07.2345 Giá: 5,000,000      < - > 0901 121985 Giá: 8,800,000
0901.07.6668 Giá: 5,000,000      < - > 0901 121992 Giá: 8,800,000
0901.0888.98 Giá: 5,000,000      < - > 0901 121993 Giá: 8,800,000
0901.09.1234 Giá: 5,000,000      < - > 0901 121995 Giá: 8,800,000
0901.09.3579 Giá: 5,000,000      < - > 0901 121996 Giá: 8,800,000
0901.15.1102 Giá: 5,000,000      < - > 0901 121998 Giá: 8,800,000
0901.16.18.19 Giá: 5,000,000      < - > 0901.06.39.39 Giá: 8,800,000
0901.2.2.1981 Giá: 5,000,000      < - > 0902 022005 Giá: 8,800,000
0901.22.8886 Giá: 5,000,000      < - > 0902 042007 Giá: 8,800,000
0901.2222.52 Giá: 5,000,000      < - > 0902 102016 Giá: 8,800,000
0901.2222.69 Giá: 5,000,000      < - > 0902 122001 Giá: 8,800,000
0901.2222.72 Giá: 5,000,000      < - > 0902 122019 Giá: 8,800,000
0901.24.39.39 Giá: 5,000,000      < - > 0902 212014 Giá: 8,800,000
0901.24.6668 Giá: 5,000,000      < - > 0902 345050 Giá: 8,800,000
0901.26.26.29 Giá: 5,000,000      < - > 0902 345098 Giá: 8,800,000

>>>Xem hướng dẫn cách cài đặt GPRS Mobifone:

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt GPRS Mobifone

Nội dung chính:

Giới thiệu về gói cước 3G 6M70 của Mobifone

Gói cước 3G 6M70 Mobifone được ra đời tiếp nối Sau Sự thành công vang dội của gói cước 3G M70, nhà mạng Mobifone tiếp tục tung ra 2 gói cước 3M70 và 6M70 được coi là 2 phiên bản được nâng cấp của M70.

Với gói cước 6M70 chỉ với 1 lần đăng ký bạn sẽ được sử dụng 3G trên di động với chu kỳ lên đến 6 tháng. Nếu với gói cước bình thường, hàng tháng bạn thường xuyên phải kiểm tra dung lượng để gia hạn hay đăng ký lại thì nay với gói cước 6M70 bạn sẽ được yên tâm sử dụng đến 6 tháng. Thông tin chi tiết của gói cước như sau:
  • Ưu đãi: 12GB/ 6 tháng (2GB/tháng)
  • Giá cước: 420.000đ.
  • Thời hạn sử dụng: 6 tháng kể từ ngày đăng ký thành công.
Như vậy khi sử dụng gói cước này bạn sẽ được nhận ưu đãi tới 20% so với gói M70 mà cước phí vẫn như nhau. Thay vì 1,6GB của gói M70, thì 2GB của gói 6M70 sẽ giúp khách hàng có nhiều trải nghiệm thú vị và hấp dẫn hơn trong quá trình sử dụng 3G đấy.

Cách đăng ký gói cước 3G 6M70 Mobifone

1. Điều kiện đăng ký
  • Tất cả các khách hàng sử dụng sim Mobifone trả trước và trả sau trên toàn quốc đều được đăng ký gói cước khi có nhu cầu sử dụng.
  • Với thuê bao trả trước số tài khoản khi đăng ký phải >=420.000đ
2. Cách đăng ký gói cước 6M70 Mobifone
Tương tự như các gói cước 3G khác của nhà mạng Mobifone, bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp như sau: ON 6M70 gửi 9084

Khi bạn sử dụng hết dung lượng của gói cước sẽ không bị tính thêm cước phát sinh mà hệ thống sẽ tự động ngắt. Nếu muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ bạn có thể đăng ký các gói 3G mua thêm khác để dùng bổ sung.

Với thông tin về gói cước 3G 6M70 hy vọng bạn sẽ có thêm được nhiều lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến