Gói cước 3G DC30 của Viettel- không thể tiết kiệm hơn

Gói cước 3G DC30 được áp dụng cho thuê bao Dcom trả trước của Viettel trên toàn quốc. Khách hàng có thể dễ dàng đăng ký gói cước này với ưu đãi.

>>>Xem thêm:
Đăng ký gói cước Dcom 3G DC30 Viettel giá siêu rẻ


>>>Xem video về gói cước 3G của Viettel:
 Viettel 3G-cuộc sống của bạn

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:


096.87.88880 Giá: 5,000,000   < - - > 0965.86.56.86 Giá: 7,600,000
096.91.88880 Giá: 5,000,000   < - - > 0981 479579 Giá: 7,600,000
096.92.33336 Giá: 5,000,000   < - - > 0983 179368 Giá: 7,600,000
096.95.96.986 Giá: 5,000,000   < - - > 0983 792000 Giá: 7,600,000
096.999.39.68 Giá: 5,000,000   < - - > 0988 139368 Giá: 7,600,000
096.999.8.9.10 Giá: 5,000,000   < - - > 0961 003939 Giá: 7,620,000
0961 011818 Giá: 5,000,000   < - - > 0961 283939 Giá: 7,620,000
0961 016969 Giá: 5,000,000   < - - > 0961 633939 Giá: 7,620,000
0961 037799 Giá: 5,000,000   < - - > 0961 653939 Giá: 7,620,000
0961 059898 Giá: 5,000,000   < - - > 0961 783939 Giá: 7,620,000
0961 077799 Giá: 5,000,000   < - - > 0971 753939 Giá: 7,620,000
0961 087799 Giá: 5,000,000   < - - > 0971 773939 Giá: 7,620,000
0961 099995 Giá: 5,000,000   < - - > 0981 203939 Giá: 7,620,000
0961 099995 Giá: 5,000,000   < - - > 0981 563939 Giá: 7,620,000
0961 099997 Giá: 5,000,000   < - - > 0981 583939 Giá: 7,620,000
0961 099997 Giá: 5,000,000   < - - > 0981 633939 Giá: 7,620,000
0961 109898 Giá: 5,000,000   < - - > 0974 513939 Giá: 7,630,000
0961 111961 Giá: 5,000,000   < - - > 0979 548868 Giá: 7,650,000
0961 113118 Giá: 5,000,000   < - - > 0984 364666 Giá: 7,650,000
0961 139966 Giá: 5,000,000   < - - > 0987 626669 Giá: 7,686,000
0961 147799 Giá: 5,000,000   < - - > 0886 688228 Giá: 7,700,000
0961 151686 Giá: 5,000,000   < - - > 0971 179579 Giá: 7,700,000
0961 152468 Giá: 5,000,000   < - - > 0971 279679 Giá: 7,700,000
0961 153579 Giá: 5,000,000   < - - > 0971 588788 Giá: 7,700,000
0961 173579 Giá: 5,000,000   < - - > 0973 222200 Giá: 7,700,000
0961 175588 Giá: 5,000,000   < - - > 0981 198886 Giá: 7,700,000
0961 179898 Giá: 5,000,000   < - - > 0981.55.57.59 Giá: 7,700,000
0961 183579 Giá: 5,000,000   < - - > 0986 192789 Giá: 7,700,000
0961 193579 Giá: 5,000,000   < - - > 0986 500789 Giá: 7,700,000
0961 200900 Giá: 5,000,000   < - - > 0986 708777 Giá: 7,700,000
0961 211818 Giá: 5,000,000   < - - > 0986 868648 Giá: 7,700,000
0961 221668 Giá: 5,000,000   < - - > 0988 888543 Giá: 7,700,000
0961 231981 Giá: 5,000,000   < - - > 0868.80.99.88 Giá: 7,740,000
0961 251325 Giá: 5,000,000   < - - > 0966 111977 Giá: 7,777,000
0961 251995 Giá: 5,000,000   < - - > 0869 199568 Giá: 7,800,000
0961 251996 Giá: 5,000,000   < - - > 0886 969966 Giá: 7,800,000
0961 255668 Giá: 5,000,000   < - - > 096.33333.49 Giá: 7,800,000
0961 261818 Giá: 5,000,000   < - - > 0961 704888 Giá: 7,800,000
0961 279368 Giá: 5,000,000   < - - > 0961 764888 Giá: 7,800,000
0961 279368 Giá: 5,000,000   < - - > 0961.89.6686 Giá: 7,800,000
0961 286879 Giá: 5,000,000   < - - > 0965 079879 Giá: 7,800,000
0961 291818 Giá: 5,000,000   < - - > 0965.78.1368 Giá: 7,800,000
0961 291992 Giá: 5,000,000   < - - > 0969 969599 Giá: 7,800,000
0961 291996 Giá: 5,000,000   < - - > 0971 166686 Giá: 7,800,000
0961 296686 Giá: 5,000,000   < - - > 0971 524888 Giá: 7,800,000
0961 299997 Giá: 5,000,000   < - - > 0971.9999.07 Giá: 7,800,000
0961 299997 Giá: 5,000,000   < - - > 0972 808789 Giá: 7,800,000
0961 311818 Giá: 5,000,000   < - - > 0974 588868 Giá: 7,800,000
0961 319789 Giá: 5,000,000   < - - > 0975.64.8686 Giá: 7,800,000
0961 322688 Giá: 5,000,000   < - - > 0976.179.679 Giá: 7,800,000
0961 331686 Giá: 5,000,000   < - - > 0981 767678 Giá: 7,800,000
0961 333199 Giá: 5,000,000   < - - > 0986 888685 Giá: 7,800,000
0961 333898 Giá: 5,000,000   < - - > 0988 888073 Giá: 7,800,000
0961 345123 Giá: 5,000,000   < - - > 0988 888073 Giá: 7,800,000
0961 351818 Giá: 5,000,000   < - - > 0989.16.7878 Giá: 7,800,000
0961 351996 Giá: 5,000,000   < - - > 0967 890005 Giá: 7,868,000
0961 357977 Giá: 5,000,000   < - - > 0967 890506 Giá: 7,868,000
0961 357978 Giá: 5,000,000   < - - > 0967 890790 Giá: 7,868,000
0961 361994 Giá: 5,000,000   < - - > 0967 891696 Giá: 7,868,000
0961 388689 Giá: 5,000,000   < - - > 0967 892767 Giá: 7,868,000
0961 389398 Giá: 5,000,000   < - - > 0967 892858 Giá: 7,868,000
0961 391818 Giá: 5,000,000   < - - > 0967 892919 Giá: 7,868,000
0961 399995 Giá: 5,000,000   < - - > 0967 893373 Giá: 7,868,000
0961 399995 Giá: 5,000,000   < - - > 0967 893637 Giá: 7,868,000
0961 399997 Giá: 5,000,000   < - - > 0967 894656 Giá: 7,868,000
0961 399997 Giá: 5,000,000   < - - > 0967 895758 Giá: 7,868,000
0961 485486 Giá: 5,000,000   < - - > 0967 896606 Giá: 7,868,000
0961 511818 Giá: 5,000,000   < - - > 0967 898191 Giá: 7,868,000
0961 519868 Giá: 5,000,000   < - - > 0978 628555 Giá: 7,886,000
0961 522686 Giá: 5,000,000   < - - > 08.68.68.21.68 Giá: 7,900,000
0961 522868 Giá: 5,000,000   < - - > 08.68.68.31.68 Giá: 7,900,000
0961 531990 Giá: 5,000,000   < - - > 08.6996.3979 Giá: 7,900,000
0961 531995 Giá: 5,000,000   < - - > 08.86.1111.86 Giá: 7,900,000
0961 531996 Giá: 5,000,000   < - - > 08.86.86.09.09 Giá: 7,900,000
0961 551994 Giá: 5,000,000   < - - > 08.86.86.09.09 Giá: 7,900,000
0961 551997 Giá: 5,000,000   < - - > 08.86.86.2009 Giá: 7,900,000
0961 558789 Giá: 5,000,000   < - - > 08.86.86.2009 Giá: 7,900,000
0961 558789 Giá: 5,000,000   < - - > 08.9876543.0 Giá: 7,900,000
0961 561818 Giá: 5,000,000   < - - > 08.9876543.0 Giá: 7,900,000
0961 567895 Giá: 5,000,000   < - - > 08.9876543.6 Giá: 7,900,000
0961 588488 Giá: 5,000,000   < - - > 08.9876543.6 Giá: 7,900,000
0961 59 9779 Giá: 5,000,000   < - - > 08.9999.92.93 Giá: 7,900,000
0961 591818 Giá: 5,000,000   < - - > 086.9999.866 Giá: 7,900,000
0961 595989 Giá: 5,000,000   < - - > 0868 111889 Giá: 7,900,000
0961 602668 Giá: 5,000,000   < - - > 0868 111899 Giá: 7,900,000
0961 613688 Giá: 5,000,000   < - - > 0868 123386 Giá: 7,900,000
0961 621818 Giá: 5,000,000   < - - > 0868 223222 Giá: 7,900,000
0961 631818 Giá: 5,000,000   < - - > 0868 279879 Giá: 7,900,000
0961 632789 Giá: 5,000,000   < - - > 0868 333268 Giá: 7,900,000
0961 666078 Giá: 5,000,000   < - - > 0868 625868 Giá: 7,900,000
0961 666279 Giá: 5,000,000   < - - > 0868 808838 Giá: 7,900,000
0961 666286 Giá: 5,000,000   < - - > 0868 845679 Giá: 7,900,000
0961 666289 Giá: 5,000,000   < - - > 0868 858889 Giá: 7,900,000
0961 666336 Giá: 5,000,000   < - - > 0868 867779 Giá: 7,900,000
0961 686818 Giá: 5,000,000   < - - > 0868 886286 Giá: 7,900,000
0961 691818 Giá: 5,000,000   < - - > 0868 888636 Giá: 7,900,000
0961 693868 Giá: 5,000,000   < - - > 0868 909668 Giá: 7,900,000
0961 707789 Giá: 5,000,000   < - - > 0868 909939 Giá: 7,900,000
0961 709799 Giá: 5,000,000   < - - > 0868 909979 Giá: 7,900,000
0961 711818 Giá: 5,000,000   < - - > 0868 911102 Giá: 7,900,000
0961 711988 Giá: 5,000,000   < - - > 0868 919969 Giá: 7,900,000

Nội dung chính:

Thông tin về gói cước Dcom 3G DC30 của Viettel

Gói cước 3G DC30 Viettel là gói cước cung cấp dung lượng truy cập internet cho Dcom 3G Viettel. Gói DC30 Viettel cho phép khách hàng truy cập internet mọi lúc mọi nơi thông qua các thiết bị di động như máy tính, máy tính bảng, ipad với cước phí một lần đăng ký là 30.000 đồng/ tháng.

Đặc điểm gói cước:
 • Cung cấp 3GB dung lượng tốc độ cao mỗi tháng
 • Cước phí: 30.000 đồng/tháng
 • Dung lượng: có ngay 200MB truy cập internet
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày kể từ ngày đăng ký
 • Cước phát sinh: trừ cước 9,76đ/50KB nếu khách hàng truy cập 3G khi hết dung lượng
 • Tự động gia hạn khi sử dụng hết chu kỳ
 • Gói cước DC30 Viettel phù hợp với những khách hàng không có nhu cầu sử dụng internet trên thiết bị di động không thường xuyên, phục vụ chủ yếu nhu cầu đọc báo, online facebook….
Cách đăng ký gói cước 3G DC30 của Viettel
 • Đăng ký gói cước DC30 của Viettel, soạn: DC30 gửi 191
 • Kiểm tra dung lượng còn lại trong quá trình sử dụng, soạn:KTTK gửi 191
 • Hủy gói cước DC30 Viettel, soạn:HUY gửi 191
Tuy nhiên, khách hàng cần phải kiểm tra thông tin xem mình có đủ điều kiện đăng ký gói cước hay không:
 • Tài khoản của quý khách hàng phải có ít nhất 30.000 đồng.
 • Những sim Viettel (sim Dcom) nằm trong danh sách khuyến mại của Viettel mới được tham gia đăng ký gói cước DC30 Viettel.
Đúng là không thể tiết kiệm hơn với gói cước DC30 của Viettel, đăng ký gói cước DC30 Viettel cho Dcom 3G ngay hôm nay để nhận những ưu đãi hấp dẫn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến