Gói cước 3G Max300 của Vinaphone -giải pháp tiết kiệm hữu ích

Nếu bạn đang tìm một gói cước cực kỳ tiết kiệm thì đừng bỏ qua gói cước 3G Max300 của Vinaphone. Những ưu đãi của gói cước này chắc chắn sẽ làm bạn ngạc nhiên.

>>>Tham khảo thêm:
Cực tiết kiệm với gói cước 3G Max300 của Vinaphone

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Vinaphone:

0913.32.37.39 Giá: 6,200,000    < - - > 0888.99.7879 Giá: 27,900,000
0913.79.1984 Giá: 6,200,000    < - - > 0888 363868 Giá: 28,000,000
0916 279879 Giá: 6,200,000    < - - > 0888 555595 Giá: 28,000,000
0916 368339 Giá: 6,200,000    < - - > 0888 828822 Giá: 28,000,000
0916.30.38.39 Giá: 6,200,000    < - - > 0888 968868 Giá: 28,000,000
0916.39.1357 Giá: 6,200,000    < - - > 0888 969989 Giá: 28,000,000
0916.39.30.39 Giá: 6,200,000    < - - > 0888.22.33.66 Giá: 28,000,000
0916.44.68.79 Giá: 6,200,000    < - - > 0888.505.505 Giá: 28,000,000
0918 001555 Giá: 6,200,000    < - - > 0888.68.1888 Giá: 28,000,000
0919 606696 Giá: 6,200,000    < - - > 0888.68.58.58 Giá: 28,000,000
0919 851989 Giá: 6,200,000    < - - > 08888 88.129 Giá: 28,000,000
094.22.88.444 Giá: 6,200,000    < - - > 0911 111994 Giá: 28,000,000
094.88.99.444 Giá: 6,200,000    < - - > 0911 189888 Giá: 28,000,000
094.999.22.00 Giá: 6,200,000    < - - > 0911 522888 Giá: 28,000,000
094.999.22.11 Giá: 6,200,000    < - - > 0911 566668 Giá: 28,000,000
0941 886889 Giá: 6,200,000    < - - > 0911.836.836 Giá: 28,000,000
0942 289389 Giá: 6,200,000    < - - > 0911.89.6868 Giá: 28,000,000
0945.3333.00 Giá: 6,200,000    < - - > 0911.995.995 Giá: 28,000,000
0945.7777.11 Giá: 6,200,000    < - - > 0912 214444 Giá: 28,000,000
0946 744 744 Giá: 6,200,000    < - - > 0912 404404 Giá: 28,000,000
0947 468579 Giá: 6,200,000    < - - > 0916 139179 Giá: 28,000,000
0947.66.00.77 Giá: 6,200,000    < - - > 0916.26.0000 Giá: 28,000,000
0947.99.66.77 Giá: 6,200,000    < - - > 0918.69.7999 Giá: 28,000,000
0948.66.11.22 Giá: 6,200,000    < - - > 0918.922.888 Giá: 28,000,000
0948.66.44.55 Giá: 6,200,000    < - - > 0919.36.7999 Giá: 28,000,000
0948.66.44.77 Giá: 6,200,000    < - - > 094.468.8866 Giá: 28,000,000
0949 400600 Giá: 6,200,000    < - - > 094.85.34567 Giá: 28,000,000
0949 400800 Giá: 6,200,000    < - - > 0941 588588 Giá: 28,000,000
0949.14.4567 Giá: 6,200,000    < - - > 0944.1111.55 Giá: 28,000,000
0949.44.00.77 Giá: 6,200,000    < - - > 08889 68889 Giá: 28,600,000
0949.44.00.88 Giá: 6,200,000    < - - > 08889 78889 Giá: 28,600,000
0949.44.00.99 Giá: 6,200,000    < - - > 0941.365.078 Giá: 28,600,000
0888 137138 Giá: 6,210,000    < - - > 0945 000007 Giá: 28,686,000
0888.1379.68 Giá: 6,210,000    < - - > 0941 542222 Giá: 28,750,000
0888.49.49.79 Giá: 6,210,000    < - - > 0888 279888 Giá: 29,000,000
0888.80.66.80 Giá: 6,210,000    < - - > 08888 88.185 Giá: 29,000,000
0888.161.222 Giá: 6,250,000    < - - > 0911 158158 Giá: 29,000,000
0888.79.5679 Giá: 6,250,000    < - - > 0911 277277 Giá: 29,000,000
0888.79.5679 Giá: 6,250,000    < - - > 0911 797879 Giá: 29,000,000
0912.51.51.15 Giá: 6,250,000    < - - > 0912 177779 Giá: 29,000,000
0919.36.9889 Giá: 6,250,000    < - - > 0916 133133 Giá: 29,000,000
0941.67.0000 Giá: 6,250,000    < - - > 0916 222579 Giá: 29,000,000
0944 654666 Giá: 6,250,000    < - - > 0917.61.0000 Giá: 29,000,000
0917 031987 Giá: 6,286,000    < - - > 0918 568668 Giá: 29,000,000
0888 278882 Giá: 6,300,000    < - - > 0918 801111 Giá: 29,000,000
0888 335339 Giá: 6,300,000    < - - > 0918.73.0000 Giá: 29,000,000
0888 338638 Giá: 6,300,000    < - - > 0919 338333 Giá: 29,000,000
0888 368378 Giá: 6,300,000    < - - > 0919.04.1111 Giá: 29,000,000
0888 439839 Giá: 6,300,000    < - - > 094.880.2222 Giá: 29,000,000
0888 888447 Giá: 6,300,000    < - - > 0941 234668 Giá: 29,000,000
0888.02.6886 Giá: 6,300,000    < - - > 0941 234688 Giá: 29,000,000
0911 197878 Giá: 6,300,000    < - - > 0941 234779 Giá: 29,000,000
0912.59.8386 Giá: 6,300,000    < - - > 0944 446969 Giá: 29,000,000
0913 203209 Giá: 6,300,000    < - - > 0949 006868 Giá: 29,000,000
0915 111151 Giá: 6,300,000    < - - > 0918 211999 Giá: 29,040,000
0918.66.22.55 Giá: 6,300,000    < - - > 0888 888137 Giá: 29,500,000
094.333.555.8 Giá: 6,300,000    < - - > 0917.991.991 Giá: 29,800,000
094.55.777.88 Giá: 6,300,000    < - - > 0911.66.67.68 Giá: 29,900,000
0942 733939 Giá: 6,300,000    < - - > 0945.39.2222 Giá: 29,900,000
0943 584358 Giá: 6,300,000    < - - > 0946.86.8866 Giá: 29,900,000
0943 984888 Giá: 6,300,000    < - - > 0888.869.968 Giá: 29,999,000
0945 678963 Giá: 6,300,000    < - - > 0911 222224 Giá: 29,999,000
0948 122333 Giá: 6,300,000    < - - > 0919 222224 Giá: 29,999,000
0949 954888 Giá: 6,300,000    < - - > 0949 654321 Giá: 29,999,000
08888 87.116 Giá: 6,400,000    < - - > 0949.360.360 Giá: 29,999,000
08888 87.118 Giá: 6,400,000    < - - > 0949.700.007 Giá: 29,999,000
08888 87.226 Giá: 6,400,000    < - - > 0888 112888 Giá: 30,000,000
08888 87.229 Giá: 6,400,000    < - - > 0888 268168 Giá: 30,000,000
08888 89.006 Giá: 6,400,000    < - - > 0888 357888 Giá: 30,000,000
08888 89.557 Giá: 6,400,000    < - - > 0888 368568 Giá: 30,000,000
08888 89.667 Giá: 6,400,000    < - - > 0888 588555 Giá: 30,000,000
09.11.03.1992 Giá: 6,400,000    < - - > 0888 689666 Giá: 30,000,000
09.11.03.1995 Giá: 6,400,000    < - - > 0888 863368 Giá: 30,000,000
09.11.04.1996 Giá: 6,400,000    < - - > 0888 881953 Giá: 30,000,000
09.11.05.1996 Giá: 6,400,000    < - - > 0888 881954 Giá: 30,000,000
09.11.05.1998 Giá: 6,400,000    < - - > 0888 881955 Giá: 30,000,000
09.11.07.1996 Giá: 6,400,000    < - - > 0888 881956 Giá: 30,000,000
09.11.08.1992 Giá: 6,400,000    < - - > 0888 881957 Giá: 30,000,000
09.11.08.1994 Giá: 6,400,000    < - - > 0888 881958 Giá: 30,000,000
0912 233552 Giá: 6,400,000    < - - > 0888 881959 Giá: 30,000,000
0913 681116 Giá: 6,400,000    < - - > 0888 884040 Giá: 30,000,000
0914.66.88.11 Giá: 6,400,000    < - - > 0888 884545 Giá: 30,000,000
0914.66.88.44 Giá: 6,400,000    < - - > 0888 886464 Giá: 30,000,000
0914.6666.11 Giá: 6,400,000    < - - > 0888 888373 Giá: 30,000,000
0916 262263 Giá: 6,400,000    < - - > 0888 983389 Giá: 30,000,000
0916 427428 Giá: 6,400,000    < - - > 0888 986689 Giá: 30,000,000
0916.88.8484 Giá: 6,400,000    < - - > 0888.111.102 Giá: 30,000,000
0941 668789 Giá: 6,400,000    < - - > 0888.68.68.98 Giá: 30,000,000
0947 544445 Giá: 6,400,000    < - - > 0888.79.97.79 Giá: 30,000,000
0948.88.00.22 Giá: 6,400,000    < - - > 0888.88.99.09 Giá: 30,000,000
0949 409888 Giá: 6,400,000    < - - > 0888.888.161 Giá: 30,000,000
0949 607888 Giá: 6,400,000    < - - > 08888.999.09 Giá: 30,000,000
0944 218989 Giá: 6,440,000    < - - > 091 999 1975 Giá: 30,000,000
0917.80.88.66 Giá: 6,450,000    < - - > 091 999 1983 Giá: 30,000,000
0888 080879 Giá: 6,486,000    < - - > 091.757.79.79 Giá: 30,000,000
0912 551989 Giá: 6,486,000    < - - > 0911 303303 Giá: 30,000,000
0915 931993 Giá: 6,486,000    < - - > 0911 303303 Giá: 30,000,000
0918 042008 Giá: 6,486,000    < - - > 0911 922922 Giá: 30,000,000
0888 069668 Giá: 6,500,000    < - - > 0911 999904 Giá: 30,000,000
0888 077377 Giá: 6,500,000    < - - > 0911.79.79.39 Giá: 30,000,000
0888 089686 Giá: 6,500,000    < - - > 0912.86.0000 Giá: 30,000,000

>>>Xem thêm cách cài đặt  GPRS:

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt GPRS Vinaphone

Nội dung chính:

Giới thiệu gói cước 3G Max300 Vinaphone

Gói 3G Max300 được nhà mạng Vinaphone cho ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu lướt web trên thiết bị di động bằng 3G ngày càng nhiều của giới trẻ hiện nay.

3G Max300 chính là một giải pháp hữu ích giúp bạn tiết kiệm một khoản chi phí không hề nhỏ hàng tháng. Nếu bạn đang thắc mắc gói cước này có ưu đãi như thế nào hãy tham khảo ngay thông tin ở dưới đây.
  • Ưu đãi: 30GB tốc độ cao
  • Mức phí đăng ký: 300.000đ/ 1 lần /1 tháng.
  • Thời gian sử dụng: 30 ngày tính từ thời điểm đăng ký gói cước thành công.
Gói cước 3G có tính năng tự động gia hạn nếu tài khoản của quý khách trên 300.000đ. Số tiền đăng ký gói phải là tài khoản gốc.
Nếu sang chu kỳ mới mà dung lượng data trước vẫn còn thì sẽ không được bảo tồn trong tháng tiếp theo.
Nếu sử dụng hết dung lượng tốc độ cao trước khi hết chu kỳ sẽ vẫn truy cập internet với tốc độ bình thường, không tính phí phát sinh.
Đây là gói cước rất phù hợp cho những người phải thường xuyên truy cập internet. Dù bạn xem phim, nghe nhạc hay đọc báo hãy cứ yên tâm sẽ không lo hết dung lượng nhé.

Cách đăng ký gói cước 3G Max300 Vinaphone

1. Điều kiện đăng ký
  • Gói cước dành cho tất cả các khách hàng sử dụng sim Vinaphone trả trước và trả sau đang hoạt động 2 chiều bình thường.
  • Với thuê bao trả trước tại thời điểm đăng ký tài khoản phải >=300.000đ
  • Phạm vi áp dụng: trên toàn quốc
2. Cách đăng ký gói cước
Chỉ với 1 tin nhắn như vậy là bạn đã có ngay 30GB sử dụng trong vòng 30 ngày thoải mái đọc báo, nghe nhạc xem phim online không lo hết dung lượng rồi nhé.
  • Nếu sau khi đăng ký, bạn cảm thấy gói cước không phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình hãy hủy gói cước theo cú pháp sau:HUY MAX300 gửi 888
Chúc bạn đăng ký thành công và có những trải nghiệm thú vị nhờ những dịch vụ tiện ích mà Vinaphone mang lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến