Gói cước 3G Mi30 Viettel-Sự lựa chọn hoàn hảo của bạn

Bạn thường xuyên truy cập internet bằng 3G qua điện thoại? Bạn đang tìm kiếm một gói cước 3G tiết kiệm? Gói cước 3G Mi30 Viettel chính là sự lựa chọn hoàn hảo của bạn.

>>>Xem thêm :

Lướt web thoải mái với gói cước 3G Mi30 của Viettel

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0963 179899 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 838168 Giá: 7,900,000
0963 212688 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 861980 Giá: 7,900,000
0963 279866 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 866166 Giá: 7,900,000
0963 298968 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 880868 Giá: 7,900,000
0963 301988 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 886979 Giá: 7,900,000
0963 332444 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 888379 Giá: 7,900,000
0963 359789 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 888579 Giá: 7,900,000
0963 359979 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 969779 Giá: 7,900,000
0963 382688 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.39.1668 Giá: 7,900,000
0963 398789 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.68.08.68 Giá: 7,900,000
0963 399179 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.79.75.79 Giá: 7,900,000
0963 556979 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.88.7778 Giá: 7,900,000
0963 587799 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.99.1998 Giá: 7,900,000
0963 633389 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.99.7899 Giá: 7,900,000
0963 634078 Giá: 5,000,000     < - - > 0982 338998 Giá: 7,900,000
0963 636179 Giá: 5,000,000     < - - > 0983 198222 Giá: 7,900,000
0963 656567 Giá: 5,000,000     < - - > 0983 379279 Giá: 7,900,000
0963 662226 Giá: 5,000,000     < - - > 0983 680668 Giá: 7,900,000
0963 669222 Giá: 5,000,000     < - - > 0983 886663 Giá: 7,900,000
0963 698968 Giá: 5,000,000     < - - > 0983 977797 Giá: 7,900,000
0963 729567 Giá: 5,000,000     < - - > 0983.31.7779 Giá: 7,900,000
0963 779679 Giá: 5,000,000     < - - > 0983.65.56.65 Giá: 7,900,000
0963 782468 Giá: 5,000,000     < - - > 0984 286268 Giá: 7,900,000
0963 811919 Giá: 5,000,000     < - - > 0985 228268 Giá: 7,900,000
0963 822886 Giá: 5,000,000     < - - > 0985 228268 Giá: 7,900,000
0963 861983 Giá: 5,000,000     < - - > 0985 805689 Giá: 7,900,000
0963 89 1985 Giá: 5,000,000     < - - > 0986 433939 Giá: 7,900,000
0963 919679 Giá: 5,000,000     < - - > 0986 679279 Giá: 7,900,000
0963 924078 Giá: 5,000,000     < - - > 0986 691222 Giá: 7,900,000
0963 933969 Giá: 5,000,000     < - - > 0986.63.1991 Giá: 7,900,000
0963 99 1983 Giá: 5,000,000     < - - > 0986.83.1222 Giá: 7,900,000
0963.22.1968 Giá: 5,000,000     < - - > 0987 888379 Giá: 7,900,000
0963.22.1985 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 193568 Giá: 7,900,000
0963.24.8866 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 211299 Giá: 7,900,000
0963.29.2000 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 216669 Giá: 7,900,000
0963.2999.68 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 525779 Giá: 7,900,000
0963.50.8886 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 568368 Giá: 7,900,000
0963.52.72.72 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 879279 Giá: 7,900,000
0963.5678.66 Giá: 5,000,000     < - - > 0989.27.2468 Giá: 7,900,000
0963.58.1985 Giá: 5,000,000     < - - > 0989.57.3979 Giá: 7,900,000
0963.709.889 Giá: 5,000,000     < - - > 0989.79.6777 Giá: 7,900,000
0963.77.1981 Giá: 5,000,000     < - - > 0989.83.6979 Giá: 7,900,000
0963.79.79.22 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 005888 Giá: 7,986,000
0963.876.543 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 183999 Giá: 7,986,000
0963.8888.94 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 589888 Giá: 7,986,000
0963.92.9889 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 582777 Giá: 7,986,000
0964 173939 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 109777 Giá: 7,986,000
0964 206886 Giá: 5,000,000     < - - > 0983 576555 Giá: 7,986,000
0964 213939 Giá: 5,000,000     < - - > 0985 519333 Giá: 7,986,000
0964 397567 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 794777 Giá: 7,986,000
0964 51 1234 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 495495 Giá: 7,990,000
0964 562010 Giá: 5,000,000     < - - > 0988.36.9669 Giá: 7,990,000
0964 858885 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 526952 Giá: 7,999,000
0964.15.4078 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 799686 Giá: 7,999,000
0964.28.1368 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 661669 Giá: 7,999,000
0964.33.8386 Giá: 5,000,000     < - - > 0976.11.22.44 Giá: 7,999,000
0964.44.88.11 Giá: 5,000,000     < - - > 0977 476555 Giá: 7,999,000
0964.55.44.11 Giá: 5,000,000     < - - > 0979 499996 Giá: 7,999,000
0964.57.8868 Giá: 5,000,000     < - - > 08.68.68.64.64 Giá: 8,000,000
0964.85.39.39 Giá: 5,000,000     < - - > 08.6868.2002 Giá: 8,000,000
0964.97.97.99 Giá: 5,000,000     < - - > 08.6868.2007 Giá: 8,000,000
0965 116996 Giá: 5,000,000     < - - > 08.6868.2012 Giá: 8,000,000
0965 118338 Giá: 5,000,000     < - - > 08.6868.7575 Giá: 8,000,000
0965 199099 Giá: 5,000,000     < - - > 08.6886.2010 Giá: 8,000,000
0965 239668 Giá: 5,000,000     < - - > 08.6978.6978 Giá: 8,000,000
0965 239686 Giá: 5,000,000     < - - > 08.8883.1992 Giá: 8,000,000
0965 239688 Giá: 5,000,000     < - - > 08.98.18.88.18 Giá: 8,000,000
0965 246668 Giá: 5,000,000     < - - > 08.992.99995 Giá: 8,000,000
0965 386866 Giá: 5,000,000     < - - > 08.9999.90.91 Giá: 8,000,000
0965 566995 Giá: 5,000,000     < - - > 08.9999.90.92 Giá: 8,000,000
0965 666393 Giá: 5,000,000     < - - > 08.9999.90.93 Giá: 8,000,000
0965 671998 Giá: 5,000,000     < - - > 08.9999.90.94 Giá: 8,000,000
0965 672004 Giá: 5,000,000     < - - > 08.9999.90.95 Giá: 8,000,000
0965 677770 Giá: 5,000,000     < - - > 08.9999.90.96 Giá: 8,000,000
0965 688880 Giá: 5,000,000     < - - > 08.9999.90.97 Giá: 8,000,000
0965 688880 Giá: 5,000,000     < - - > 0835 083333 Giá: 8,000,000
0965 777368 Giá: 5,000,000     < - - > 086.888.1118 Giá: 8,000,000
0965 791983 Giá: 5,000,000     < - - > 086.888.7575 Giá: 8,000,000
0965 797938 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 070070 Giá: 8,000,000
0965 811919 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 151686 Giá: 8,000,000
0965 818858 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 199799 Giá: 8,000,000
0965 887686 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 282383 Giá: 8,000,000
0965 953579 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 286986 Giá: 8,000,000
0965.03.8688 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 333968 Giá: 8,000,000
0965.06.1368 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 383683 Giá: 8,000,000
0965.06.80.86 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 446888 Giá: 8,000,000
0965.07.2000 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 686035 Giá: 8,000,000
0965.09.90.09 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 686044 Giá: 8,000,000
0965.12.1985 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 779799 Giá: 8,000,000
0965.22.1990 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 797579 Giá: 8,000,000
0965.33.6996 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 811234 Giá: 8,000,000
0965.36.1991 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 846886 Giá: 8,000,000
0965.444.424 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 856885 Giá: 8,000,000
0965.49.8668 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 856899 Giá: 8,000,000
0965.586.587 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 860007 Giá: 8,000,000
0965.60.66.69 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 860686 Giá: 8,000,000
0965.62.1988 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 886166 Giá: 8,000,000
0965.63.73.83 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 889000 Giá: 8,000,000
0965.78.3579 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 933686 Giá: 8,000,000
0965.79.2000 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 933688 Giá: 8,000,000
0965.79.79.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 968896 Giá: 8,000,000

>>>Xem giới thiệu về Dcom 3G Viettel:

Giới thiệu chi tiết về  Dcom 3G Viettel

Nội dung chính:

Ưu đãi của gói cước 3G Mi30 Viettel

Viettel là nhà mạng được đánh giá rất cao về chất lượng dịch vụ so với những nhà mạng khác đặc biệt về dịch vụ 3G với rất nhiều gói cước dung lượng cao mà giá thành lại cực kỳ tiết kiệm.

Trong số các gói cước 3G tiết kiệm nhất không thể không kể đến gói cước 3G Mi30. Khi đăng ký gói cước 3G Mi30 giá rẻ bạn sẽ có ngay 200MB data 3G tốc độ cao chỉ với 30.000đ/tháng. Với dung lượng như vậy, gói cước 3G Mi30 phù hợp với những khách hàng sử dụng simViettel truy cập internet với mức độ vừa phải để nghe nhạc, đọc báo, lướt web….

Không có nhu cầu xem clip, xem phim online, nghe hoặc tải nhạc online, chơi game online.
Dung lượng internet sử dụng thấp, từ 100MB – 250MB/tháng
Sử dụng máy di động hỗ trợ 3G đời thấp, hoặc máy smartphone đời thấp, màn hình nhỏ (dưới 3,5 inches);
Tuy nhiên, đây là gói cước có giới hạn dung lượng, nếu trong 1 chu kỳ bạn sử dụng hết 200MB dung lượng miễn phí sẽ tính cước ngoài là 25đ/50kb. Đây vẫn là mức cước khá rẻ so với mức cước bình thường là 75đ/50kb.  

Cách đăng ký gói cước 3G Mi30 Viettel

1. Điều kiện đăng ký gói cước 3G Mi30
  • Thuê bao đăng ký phải là thuê bao của Viettel đang hoạt động 2 chiều bình thường.
  • Với thuê bao trả trước số dư tài khoản >=30.000đ
2. Cách đăng ký gói cước 3G Mi30 Viettel
  • Để sử dụng gói cước 3G Mi30 bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp:MI30 gửi 191
  • Cước phí sẽ được trừ sau khi đăng ký thành công, khi đến chu kỳ 30 ngày hệ thống của Viettel sẽ tự động gia hạn gói cước nếu tài khoản của bạn >= 30.000đ. 
  • Nếu bạn không muốn tiếp tục đăng ký gói MI30 của Viettel có thể hủy theo cú pháp:HUY gửi 191
Chúc bạn đăng ký thành công gói cước 3G Mi30 của Viettel và có nhưng giây phút giải trí và học tập hiệu quả cao nhất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến