Gói cước 3G Mi50 của Viettel -giá rẻ bất ngờ

Với gói cước 3G Mi50 của Viettel bạn chỉ mất 50k nhưng sẽ nhận dung lượng data lên tới 450Mb/tháng. Với ưu đãi này thì khỏi lo 3G bị gián đoạn trong dịp tết Đinh Dậu sắp tới rồi nhé.

>>>Tham khảo thêm:
Lướt web thả ga với gói cước 3G Mi50 của Viettel

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0961.38.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 911992 Giá: 7,900,000
0961.39.1995 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 936193 Giá: 7,900,000
0961.39.1996 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 986198 Giá: 7,900,000
0961.39.88.39 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.38.38.99 Giá: 7,900,000
0961.3999.86 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.73.78.79 Giá: 7,900,000
0961.4444.34 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.79.79.97 Giá: 7,900,000
0961.52.7799 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.88.1998 Giá: 7,900,000
0961.555.885 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.95.5599 Giá: 7,900,000
0961.57.7799 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 779889 Giá: 7,900,000
0961.58.1818 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 791981 Giá: 7,900,000
0961.59.1991 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 796996 Giá: 7,900,000
0961.59.58.59 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 799669 Giá: 7,900,000
0961.60.1988 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 889779 Giá: 7,900,000
0961.60.1991 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 919669 Giá: 7,900,000
0961.61.61.92 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 931989 Giá: 7,900,000
0961.62.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.000.179 Giá: 7,900,000
0961.63.69.63 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.7777.39 Giá: 7,900,000
0961.6666.15 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.91.9889 Giá: 7,900,000
0961.6666.25 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 499699 Giá: 7,900,000
0961.6666.35 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 499699 Giá: 7,900,000
0961.69.1992 Giá: 5,000,000     < - - > 0963.2222.89 Giá: 7,900,000
0961.71.1991 Giá: 5,000,000     < - - > 0963.31.1368 Giá: 7,900,000
0961.71.7799 Giá: 5,000,000     < - - > 0963.90.6886 Giá: 7,900,000
0961.71.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 0964 025789 Giá: 7,900,000
0961.73.7799 Giá: 5,000,000     < - - > 0964.91.7799 Giá: 7,900,000
0961.73.8899 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 533338 Giá: 7,900,000
0961.75.1988 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 533338 Giá: 7,900,000
0961.76.1988 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 611868 Giá: 7,900,000
0961.76.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 086869 Giá: 7,900,000
0961.77.1818 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 999586 Giá: 7,900,000
0961.78.7799 Giá: 5,000,000     < - - > 0966.19.99.89 Giá: 7,900,000
0961.78.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 0966.23.1368 Giá: 7,900,000
0961.81.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 0966.25.1368 Giá: 7,900,000
0961.82.1982 Giá: 5,000,000     < - - > 0966.35.1368 Giá: 7,900,000
0961.82.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 333179 Giá: 7,900,000
0961.83.5599 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 535222 Giá: 7,900,000
0961.83.7879 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.23.1368 Giá: 7,900,000
0961.83.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.25.1368 Giá: 7,900,000
0961.85.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.39.1985 Giá: 7,900,000
0961.86.85.86 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 191998 Giá: 7,900,000
0961.88.2228 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 279777 Giá: 7,900,000
0961.899.689 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 578696 Giá: 7,900,000
0961.92.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 607989 Giá: 7,900,000
0961.97.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 798568 Giá: 7,900,000
0961.98.5599 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 798586 Giá: 7,900,000
0961.9999.18 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 826986 Giá: 7,900,000
0961.9999.18 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 997778 Giá: 7,900,000
0962 011990 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 999876 Giá: 7,900,000
0962 011995 Giá: 5,000,000     < - - > 0969.279.979 Giá: 7,900,000
0962 109990 Giá: 5,000,000     < - - > 0969.62.1368 Giá: 7,900,000
0962 109990 Giá: 5,000,000     < - - > 0969.68.29.68 Giá: 7,900,000
0962 111984 Giá: 5,000,000     < - - > 0969.862.866 Giá: 7,900,000
0962 112979 Giá: 5,000,000     < - - > 097.111.1992 Giá: 7,900,000
0962 116115 Giá: 5,000,000     < - - > 097.111.1993 Giá: 7,900,000
0962 266446 Giá: 5,000,000     < - - > 097.111.1998 Giá: 7,900,000
0962 293868 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 055550 Giá: 7,900,000
0962 322399 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 055550 Giá: 7,900,000
0962 598589 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 118881 Giá: 7,900,000
0962 599679 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 798886 Giá: 7,900,000
0962 656567 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 899868 Giá: 7,900,000
0962 666188 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 939222 Giá: 7,900,000
0962 666880 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 969222 Giá: 7,900,000
0962 676866 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 969789 Giá: 7,900,000
0962 683668 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 978789 Giá: 7,900,000
0962 696889 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 986979 Giá: 7,900,000
0962 766662 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 988979 Giá: 7,900,000
0962 77 00 55 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 991789 Giá: 7,900,000
0962 793789 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.59.5599 Giá: 7,900,000
0962 795777 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.768.568 Giá: 7,900,000
0962 816281 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.80.86.88 Giá: 7,900,000
0962 829889 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.88.1988 Giá: 7,900,000
0962 835777 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.89.1368 Giá: 7,900,000
0962 890777 Giá: 5,000,000     < - - > 09717.666.86 Giá: 7,900,000
0962 891968 Giá: 5,000,000     < - - > 0972 299979 Giá: 7,900,000
0962 983789 Giá: 5,000,000     < - - > 0972 699333 Giá: 7,900,000
0962 992229 Giá: 5,000,000     < - - > 0972 699333 Giá: 7,900,000
0962.05.25.45 Giá: 5,000,000     < - - > 0972 724680 Giá: 7,900,000
0962.11.11.97 Giá: 5,000,000     < - - > 0973 079379 Giá: 7,900,000
0962.13.2468 Giá: 5,000,000     < - - > 0973 651989 Giá: 7,900,000
0962.158.998 Giá: 5,000,000     < - - > 0975 538899 Giá: 7,900,000
0962.17.2468 Giá: 5,000,000     < - - > 0977 437438 Giá: 7,900,000
0962.19.1102 Giá: 5,000,000     < - - > 0977 793689 Giá: 7,900,000
0962.19.9889 Giá: 5,000,000     < - - > 0977 799279 Giá: 7,900,000
0962.26.06.86 Giá: 5,000,000     < - - > 0978.93.9889 Giá: 7,900,000
0962.28.1990 Giá: 5,000,000     < - - > 0979 235668 Giá: 7,900,000
0962.30.8866 Giá: 5,000,000     < - - > 0979 366568 Giá: 7,900,000
0962.38.2929 Giá: 5,000,000     < - - > 0979 595579 Giá: 7,900,000
0962.58.58.99 Giá: 5,000,000     < - - > 0979 689222 Giá: 7,900,000
0962.594.594 Giá: 5,000,000     < - - > 0979 998678 Giá: 7,900,000
0962.698.896 Giá: 5,000,000     < - - > 0979.86.1818 Giá: 7,900,000
0962.797.179 Giá: 5,000,000     < - - > 0979.8888.07 Giá: 7,900,000
0962.88.3568 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 050868 Giá: 7,900,000
0962.89.11.89 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 181688 Giá: 7,900,000
0962.979.879 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 19 1990 Giá: 7,900,000
0962.98.9779 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 365179 Giá: 7,900,000
0962.9999.73 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 389399 Giá: 7,900,000
0962.9999.73 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 787789 Giá: 7,900,000
0963 081988 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 789979 Giá: 7,900,000
0963 108899 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 791981 Giá: 7,900,000
0963 179699 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 797079 Giá: 7,900,000
0963 179899 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 838168 Giá: 7,900,000

>>>Xem video nói về tốc độ 3G trên máy tính:

Test tốc độ 3G Viettel trên máy tính

Nội dung chính:

Giới thiệu chung về gói cước Mi50 Viettel

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng internet của khách hàng ở mức trung bình nhà mạng Viettel đã cung cấp gói cước 3G Mi50 dành cho những khách hàng thường xuyên truy cập internet. Vì thế cước phí của gói cước cũng rất rẻ, chỉ với 50.000đ/tháng bạn sẽ có ngay 450Mb 3G tốc độ cao sử dụng trong vòng 30 ngày.

Tuy nhiên đây là gói cước có giới hạn dung lượng nên nếu bạn sử dụng vượt mức sẽ tính thêm phí là 50.000đ/450KB. Gói cước sẽ được tự động gia hạn khi hết chu kỳ sử dụng là 30 ngày.

Nếu bạn đang tìm kiếm một gói cước 3G Viettel để truy cập 3G tốc độ cao với giá rẻ thì nên sử dụng gói cước Mi50. Đây là gói cước sử dụng hiệu quả và tiết kiệm phú hợp với những khách hàng không thường xuyên truy cập internet bằng 3G.

Cách đăng ký gói cước Mi50 Viettel

1. Điều kiện đăng ký Mi50 Viettel
Để có thể đăng ký gói cước Mi50 Viettel thuê bao của bạn phải có đủ các điều kiện sau:
  • Thuê bao trả trước và trả sau Viettel đang hoạt động 2 chiều bình thường.
  • Số tiền trong tài khoản của bạn phải lớn hơn 50.000đ.
2. Đăng ký gói Mi50 Viettel
Bạn muốn đăng ký gói cước Mi50 hãy soạn tin nhắn theo cú pháp:   MI50 gửi 191
Lưu ý: gói cước sẽ tự động gia hạn khi bạn sử dụng hết chu kỳ vì vậy bạn hãy cứ yên tâm sử dụng mà không cần lo lắng nếu quên không đăng ký nữa nhé.

3. Cách hủy gói Mi50 Viettel
Để hủy gói cước Mi50 Viettel bạn soạn tin nhắn theo cú pháp: HUY gửi 191
Sau khi gửi tin nhắn thành thành công, bạn sẽ nhận được tin nhắn xác nhận từ tổng đài có đồng ý hủy gói cước hay không. Bạn chỉ cần soạn tin nhắn Y gửi 191 để hoàn thành thao tác hủy gói cước 3G Mi50 của Viettel.
Việc hủy gói cước sẽ giúp bạn tránh bị trừ cước phát sinh khi đã sử dụng hết dung lượng của gói là 450KB. 
Hãy sử dụng tiết kiệm và hiệu quả với ưu đãi từ gói Mi50 Viettel nhé. Chúc các bạn đăng ký thành công.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến