Gói cước Basic+ của Viettel- Giải quyết nỗi lo toan về tài chính

Gói cước Basic+ là gói cước trả sau thông dụng nhất của nhà mạng Viettel. Đây là gói cước giúp giải quyết nỗi lo toan về tài chính với các khách hàng thường xuyên gọi điện và nhắn tin nhiều.

>>>Tham khảo thêm:
Gói cước Basic+ của viettel -gói cước thông dụng cho khách hàng

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0965.83.3579 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 979686 Giá: 8,000,000
0965.89.8338 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 988698 Giá: 8,000,000
0965.92.1993 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 989688 Giá: 8,000,000
0965.93.1997 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 998986 Giá: 8,000,000
0965.93.3579 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.11.1996 Giá: 8,000,000
0965.96.1997 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.123.234 Giá: 8,000,000
0965.97.8688 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.123.345 Giá: 8,000,000
0965.98.1996 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.268.379 Giá: 8,000,000
0965.98.1997 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.2828.58 Giá: 8,000,000
0965.98.1998 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.6 4.8866 Giá: 8,000,000
0966 088838 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.66.1986 Giá: 8,000,000
0966 111007 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.666.268 Giá: 8,000,000
0966 111967 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.6666.81 Giá: 8,000,000
0966 113179 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.668.678 Giá: 8,000,000
0966 113188 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.686.234 Giá: 8,000,000
0966 128168 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.686.345 Giá: 8,000,000
0966 139399 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.686.567 Giá: 8,000,000
0966 161162 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.688.678 Giá: 8,000,000
0966 205676 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.72.8668 Giá: 8,000,000
0966 206620 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.75.8668 Giá: 8,000,000
0966 218318 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.82.86.89 Giá: 8,000,000
0966 221779 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.84.8668 Giá: 8,000,000
0966 222099 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.886.678 Giá: 8,000,000
0966 246379 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.89.1979 Giá: 8,000,000
0966 255979 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.90.6886 Giá: 8,000,000
0966 283289 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.90.8866 Giá: 8,000,000
0966 285258 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.93.8899 Giá: 8,000,000
0966 285289 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.95.95.99 Giá: 8,000,000
0966 333996 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.96.9998 Giá: 8,000,000
0966 356679 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.99.9339 Giá: 8,000,000
0966 367737 Giá: 5,000,000     < - - > 08686.2.8688 Giá: 8,000,000
0966 449922 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 166188 Giá: 8,000,000
0966 456345 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 168169 Giá: 8,000,000
0966 543939 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 234222 Giá: 8,000,000
0966 561997 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 888 669 Giá: 8,000,000
0966 579699 Giá: 5,000,000     < - - > 0869.666.088 Giá: 8,000,000
0966 582528 Giá: 5,000,000     < - - > 088.6666.697 Giá: 8,000,000
0966 588882 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 066060 Giá: 8,000,000
0966 670679 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 101101 Giá: 8,000,000
0966 682227 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 262668 Giá: 8,000,000
0966 688569 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 289898 Giá: 8,000,000
0966 746668 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 389898 Giá: 8,000,000
0966 761969 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 579868 Giá: 8,000,000
0966 769989 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 587587 Giá: 8,000,000
0966 786869 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 598599 Giá: 8,000,000
0966 858883 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 668339 Giá: 8,000,000
0966 916693 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 725999 Giá: 8,000,000
0966 962008 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 789898 Giá: 8,000,000
0966 963368 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 814567 Giá: 8,000,000
0966 98 1983 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 989689 Giá: 8,000,000
0966 982929 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.10.10.89 Giá: 8,000,000
0966.08.08.98 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.18.16.18 Giá: 8,000,000
0966.12.9779 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.201.201 Giá: 8,000,000
0966.15.1994 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.22.8688 Giá: 8,000,000
0966.19.39.69 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.281.281 Giá: 8,000,000
0966.19.59.69 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.3456.86 Giá: 8,000,000
0966.19.59.69 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.50.8668 Giá: 8,000,000
0966.2.4.1990 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.651.651 Giá: 8,000,000
0966.25.2225 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.706.706 Giá: 8,000,000
0966.35.1995 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.917.917 Giá: 8,000,000
0966.36.38.79 Giá: 5,000,000     < - - > 09.71.71.71.39 Giá: 8,000,000
0966.38.1985 Giá: 5,000,000     < - - > 09.81.82.82.86 Giá: 8,000,000
0966.39.1980 Giá: 5,000,000     < - - > 09.81.82.83.87 Giá: 8,000,000
0966.39.1981 Giá: 5,000,000     < - - > 09.81.84.86.89 Giá: 8,000,000
0966.39.1983 Giá: 5,000,000     < - - > 09.83.83.38.78 Giá: 8,000,000
0966.43.1234 Giá: 5,000,000     < - - > 09.86.76.66.56 Giá: 8,000,000
0966.46.1368 Giá: 5,000,000     < - - > 09.866668.52 Giá: 8,000,000
0966.494.789 Giá: 5,000,000     < - - > 09.868686.10 Giá: 8,000,000
0966.58.2568 Giá: 5,000,000     < - - > 09.886.886.93 Giá: 8,000,000
0966.589.998 Giá: 5,000,000     < - - > 096 169 8899 Giá: 8,000,000
0966.59.1995 Giá: 5,000,000     < - - > 096 445 0000 Giá: 8,000,000
0966.60.1990 Giá: 5,000,000     < - - > 096 555 2009 Giá: 8,000,000
0966.64.1986 Giá: 5,000,000     < - - > 096 888 1970 Giá: 8,000,000
0966.72.1986 Giá: 5,000,000     < - - > 096.123.83.83 Giá: 8,000,000
0966.76.1985 Giá: 5,000,000     < - - > 096.13.2.1991 Giá: 8,000,000
0966.76.1995 Giá: 5,000,000     < - - > 096.18.78910 Giá: 8,000,000
0966.82.7986 Giá: 5,000,000     < - - > 096.23456.63 Giá: 8,000,000
0966.96.96.36 Giá: 5,000,000     < - - > 096.297.6886 Giá: 8,000,000
0966.98.1987 Giá: 5,000,000     < - - > 096.3 687779 Giá: 8,000,000
0967 363969 Giá: 5,000,000     < - - > 096.79.33338 Giá: 8,000,000
0967 633969 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 079779 Giá: 8,000,000
0967 634579 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 089789 Giá: 8,000,000
0967 679967 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 102668 Giá: 8,000,000
0967 688880 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 118881 Giá: 8,000,000
0967 688881 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 186699 Giá: 8,000,000
0967 688887 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 196699 Giá: 8,000,000
0967 757688 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 211989 Giá: 8,000,000
0967 765775 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 222238 Giá: 8,000,000
0967 771379 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 238386 Giá: 8,000,000
0967 771980 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 239789 Giá: 8,000,000
0967 775668 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 266699 Giá: 8,000,000
0967 868399 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 474 666 Giá: 8,000,000
0967 886798 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 509 509 Giá: 8,000,000
0967 890949 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 565686 Giá: 8,000,000
0967 890968 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 611989 Giá: 8,000,000
0967 891565 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 611992 Giá: 8,000,000
0967 892363 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 611995 Giá: 8,000,000
0967 893262 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 662688 Giá: 8,000,000
0967 893696 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 666466 Giá: 8,000,000
0967 894050 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 666468 Giá: 8,000,000
0967 894787 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 666883 Giá: 8,000,000

>>>Xem hướng dẫn cách chọn sim- mua sim đẹp giá rẻ:

Hướng dẫn chi tiết về cách chọn sim -mua sim giá rẻ

Nội dung chính:

Ưu điểm của gói cước trả sau Basic+ Viettel

Là một trong những gói cước trả sau thông dụng của Viettel, Basic+ ngoài giúp khách hàng có nhu cầu gọi thoại và nhắn tin nhiều trong ngày được giảm thiểu tối đa cước phí gọi thoại và nhắn tin thì còn giúp chủ thuê bao có thể chủ động quản lý tốt tài khoản của mình mỗi ngày.

Gói cước này phù hợp nhất với những khách hàng sử dụng sim Viettel có nhu cầu gọi nhiều trong tháng, khách hàng của nó có định mức sử dụng cước mỗi tháng lớn hơn 150.000 đ/tháng.

Lợi ích khi sử dụng gói cước:
  • Được thanh toán cước vào cuối tháng.
  • Được sử dụng tất cả các dịch vụ giá trị gia tăng và chăm sóc khách hàng tốt nhất.
  • Giá cước gọi hấp dẫn: giá cước gọi thấp. Phù hợp cho khách hàng có nhu cầu gọi nhiều.
  • Thanh toán cước tiện lơi: có thể thanh toán cước sử dụng hàng tháng bằng các hình thức: thẻ cào, qua hình thức Pay 199, qua tài khoản tại ngân hàng, USSD (*199#), Bank Plus...
  • Nhiều dịch vụ ưu đãi: được sử dụng nhiều dịch vụ giá trị gia tăng cho thuê bao trả sau như chặn cuộc gọi, chuyển hướng cuộc gọi….và có cơ hội tích điểm tham gia chương trình Khách hàng thân thiết…
Nếu bạn đang có ý định đăng ký thuê bao trả sau mà chưa tìm được gói cước nào phù hợp thì hãy lựa chọn ngay gói cước trả sau Basic+ này của nhà mạng Viettel nhé.

Để đăng ký gói cước trả sau Basic+ Viettel bạn có thể thực hiện theo 1 trong 2 trường hợp sau:
  • Nếu bạn đang sử dụng thuê bao trả trước hoặc một thuê bao trả sau khác: mang theo CMT tới điểm giao dịch Viettel tiến hành chuyển đổi
  • Nếu bạn chưa sử dụng sim Viettel: tới điểm giao dịch Viettel hòa mạng mới gói cước Basic+.
*Một số lưu ý về hạn giữ số của nhà mạng Viettel:
  • Cuối tháng hệ thống sẽ tiến hành tổng hợp toàn bộ cước mà Khách hàng đã sử dụng trong tháng đó. Đến chu kỳ thanh toán cước mà Khách hàng vẫn chưa thanh toán thì hệ thống sẽ tiến hành chặn chiều hoạt động của thuê bao theo qui định.
  • Kể từ thời điểm chặn 2 chiều, thuê bao có 30 ngày để giữ số. Nếu sau 30 ngày thuê bao vẫn chưa thanh toán cước để mở lại hoạt động thì sẽ bị thu hồi về kho số.
Trên đây là những thông tin cơ bản về gói cước trả sau Basic+ của nhà mạng Viettel. Chúc bạn sử dụng sim gặp nhiều may mắn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến