Cách đăng ký gói cước Dcom 3G DC200 của Viettel

Bạn sẽ được thỏa sức xem phim, lướt web, chơi game…cả tháng mà không lo bị gián đoạn với gói cước 3G DC200 Viettel dành cho Dcom 3G

>>>Tham khảo thêm:
Đăng ký gói cước 3G DC200 của Viettel để nhận ngay ưu đãi khủng


>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:


0961 711989 Giá: 5,000,000   < - - > 0868 955668 Giá: 7,900,000
0961 718168 Giá: 5,000,000   < - - > 0868 983979 Giá: 7,900,000
0961 727779 Giá: 5,000,000   < - - > 0868.000.579 Giá: 7,900,000
0961 771985 Giá: 5,000,000   < - - > 0868.04.8668 Giá: 7,900,000
0961 789168 Giá: 5,000,000   < - - > 0868.061.888 Giá: 7,900,000
0961 797279 Giá: 5,000,000   < - - > 0868.1111.39 Giá: 7,900,000
0961 797379 Giá: 5,000,000   < - - > 0868.21.6668 Giá: 7,900,000
0961 826568 Giá: 5,000,000   < - - > 0868.234.345 Giá: 7,900,000
0961 827799 Giá: 5,000,000   < - - > 0868.66.7779 Giá: 7,900,000
0961 833688 Giá: 5,000,000   < - - > 0868.66.8998 Giá: 7,900,000
0961 855868 Giá: 5,000,000   < - - > 0868.688.669 Giá: 7,900,000
0961 855868 Giá: 5,000,000   < - - > 0868.688.696 Giá: 7,900,000
0961 856866 Giá: 5,000,000   < - - > 0868.689.996 Giá: 7,900,000
0961 858878 Giá: 5,000,000   < - - > 0868.81.83.86 Giá: 7,900,000
0961 886869 Giá: 5,000,000   < - - > 0868.868.366 Giá: 7,900,000
0961 888579 Giá: 5,000,000   < - - > 0868.868.669 Giá: 7,900,000
0961 896889 Giá: 5,000,000   < - - > 0868.868.799 Giá: 7,900,000
0961 909222 Giá: 5,000,000   < - - > 0868.868.966 Giá: 7,900,000
0961 909959 Giá: 5,000,000   < - - > 0868.888.669 Giá: 7,900,000
0961 909959 Giá: 5,000,000   < - - > 0868.888.696 Giá: 7,900,000
0961 909969 Giá: 5,000,000   < - - > 0868.93.6699 Giá: 7,900,000
0961 909969 Giá: 5,000,000   < - - > 0868.97.97.99 Giá: 7,900,000
0961 911789 Giá: 5,000,000   < - - > 0869 011012 Giá: 7,900,000
0961 911818 Giá: 5,000,000   < - - > 0869 155666 Giá: 7,900,000
0961 911994 Giá: 5,000,000   < - - > 0869 223688 Giá: 7,900,000
0961 919779 Giá: 5,000,000   < - - > 0869 232688 Giá: 7,900,000
0961 919979 Giá: 5,000,000   < - - > 0869 238688 Giá: 7,900,000
0961 922686 Giá: 5,000,000   < - - > 0869 239339 Giá: 7,900,000
0961 929779 Giá: 5,000,000   < - - > 0869 239668 Giá: 7,900,000
0961 931992 Giá: 5,000,000   < - - > 0869 263268 Giá: 7,900,000
0961 937799 Giá: 5,000,000   < - - > 0869 268279 Giá: 7,900,000
0961 955686 Giá: 5,000,000   < - - > 0869 611666 Giá: 7,900,000
0961 957799 Giá: 5,000,000   < - - > 0869 869879 Giá: 7,900,000
0961 959568 Giá: 5,000,000   < - - > 0869 939989 Giá: 7,900,000
0961 979179 Giá: 5,000,000   < - - > 0869.08.8668 Giá: 7,900,000
0961 981818 Giá: 5,000,000   < - - > 0869.086.668 Giá: 7,900,000
0961 999114 Giá: 5,000,000   < - - > 0869.088.868 Giá: 7,900,000
0961.00.1818 Giá: 5,000,000   < - - > 0869.096.668 Giá: 7,900,000
0961.01.11.88 Giá: 5,000,000   < - - > 0869.098.868 Giá: 7,900,000
0961.02.11.88 Giá: 5,000,000   < - - > 0869.11.3979 Giá: 7,900,000
0961.03.1995 Giá: 5,000,000   < - - > 0869.116.668 Giá: 7,900,000
0961.03.1997 Giá: 5,000,000   < - - > 0869.186.668 Giá: 7,900,000
0961.03.1998 Giá: 5,000,000   < - - > 0869.196.668 Giá: 7,900,000
0961.05.11.88 Giá: 5,000,000   < - - > 0869.198.868 Giá: 7,900,000
0961.05.1991 Giá: 5,000,000   < - - > 0869.286.386 Giá: 7,900,000
0961.05.1997 Giá: 5,000,000   < - - > 0869.3333.79 Giá: 7,900,000
0961.06.11.88 Giá: 5,000,000   < - - > 0869.365.868 Giá: 7,900,000
0961.06.1992 Giá: 5,000,000   < - - > 0869.68.63.68 Giá: 7,900,000
0961.06.1995 Giá: 5,000,000   < - - > 0869.68.65.68 Giá: 7,900,000
0961.06.1996 Giá: 5,000,000   < - - > 0869.68.67.68 Giá: 7,900,000
0961.06.1997 Giá: 5,000,000   < - - > 0869.839.939 Giá: 7,900,000
0961.06.1998 Giá: 5,000,000   < - - > 0869.84.8668 Giá: 7,900,000
0961.06.9966 Giá: 5,000,000   < - - > 0869.868.998 Giá: 7,900,000
0961.07.11.88 Giá: 5,000,000   < - - > 0869.87.8668 Giá: 7,900,000
0961.07.1997 Giá: 5,000,000   < - - > 0869.889.996 Giá: 7,900,000
0961.08.1818 Giá: 5,000,000   < - - > 0886 006886 Giá: 7,900,000
0961.08.1993 Giá: 5,000,000   < - - > 0886 006886 Giá: 7,900,000
0961.08.1997 Giá: 5,000,000   < - - > 0886 123168 Giá: 7,900,000
0961.09.11.88 Giá: 5,000,000   < - - > 0886 164444 Giá: 7,900,000
0961.09.1992 Giá: 5,000,000   < - - > 0886 164444 Giá: 7,900,000
0961.09.1995 Giá: 5,000,000   < - - > 0886 191868 Giá: 7,900,000
0961.09.1997 Giá: 5,000,000   < - - > 0886 222979 Giá: 7,900,000
0961.10.1818 Giá: 5,000,000   < - - > 0886 268279 Giá: 7,900,000
0961.10.1995 Giá: 5,000,000   < - - > 0886 286586 Giá: 7,900,000
0961.10.1997 Giá: 5,000,000   < - - > 0886 286586 Giá: 7,900,000
0961.10.1998 Giá: 5,000,000   < - - > 0886 323789 Giá: 7,900,000
0961.12.11.88 Giá: 5,000,000   < - - > 0886 555779 Giá: 7,900,000
0961.12.2000 Giá: 5,000,000   < - - > 0886 565789 Giá: 7,900,000
0961.15.1818 Giá: 5,000,000   < - - > 0886 668979 Giá: 7,900,000
0961.15.9966 Giá: 5,000,000   < - - > 0886 688268 Giá: 7,900,000
0961.168.166 Giá: 5,000,000   < - - > 0886 688279 Giá: 7,900,000
0961.17.1818 Giá: 5,000,000   < - - > 0886 688379 Giá: 7,900,000
0961.17.9966 Giá: 5,000,000   < - - > 0886 787789 Giá: 7,900,000
0961.19.1818 Giá: 5,000,000   < - - > 0886 789379 Giá: 7,900,000
0961.21.11.88 Giá: 5,000,000   < - - > 0886 789579 Giá: 7,900,000
0961.23.11.88 Giá: 5,000,000   < - - > 0886 828268 Giá: 7,900,000
0961.24.11.88 Giá: 5,000,000   < - - > 0886 977789 Giá: 7,900,000
0961.25.11.88 Giá: 5,000,000   < - - > 0886.04.05.06 Giá: 7,900,000
0961.26.11.88 Giá: 5,000,000   < - - > 0886.11.8688 Giá: 7,900,000
0961.26.29.29 Giá: 5,000,000   < - - > 0886.12.3979 Giá: 7,900,000
0961.26.9966 Giá: 5,000,000   < - - > 0886.13.14.15 Giá: 7,900,000
0961.27.11.88 Giá: 5,000,000   < - - > 0886.17.27.37 Giá: 7,900,000
0961.27.7799 Giá: 5,000,000   < - - > 0886.22.7879 Giá: 7,900,000
0961.27.9898 Giá: 5,000,000   < - - > 0886.55.9979 Giá: 7,900,000
0961.28.11.88 Giá: 5,000,000   < - - > 0886.65.6879 Giá: 7,900,000
0961.28.3579 Giá: 5,000,000   < - - > 0886.65.8688 Giá: 7,900,000
0961.28.9966 Giá: 5,000,000   < - - > 0886.69.99.79 Giá: 7,900,000
0961.282.228 Giá: 5,000,000   < - - > 0886.79.59.79 Giá: 7,900,000
0961.29.11.88 Giá: 5,000,000   < - - > 0886.83.3979 Giá: 7,900,000
0961.29.3579 Giá: 5,000,000   < - - > 0886.83.83.79 Giá: 7,900,000
0961.30.04.75 Giá: 5,000,000   < - - > 0886.86.86.84 Giá: 7,900,000
0961.30.11.88 Giá: 5,000,000   < - - > 0886.86.86.84 Giá: 7,900,000
0961.30.7799 Giá: 5,000,000   < - - > 0886.93.6668 Giá: 7,900,000
0961.30.9898 Giá: 5,000,000   < - - > 09.61.16.5858 Giá: 7,900,000
0961.31.9966 Giá: 5,000,000   < - - > 09.71.71.79.39 Giá: 7,900,000
0961.32.9898 Giá: 5,000,000   < - - > 0961 228688 Giá: 7,900,000
0961.35.1988 Giá: 5,000,000   < - - > 0961 291989 Giá: 7,900,000
0961.357.889 Giá: 5,000,000   < - - > 0961 393688 Giá: 7,900,000
0961.36.9966 Giá: 5,000,000   < - - > 0961 558868 Giá: 7,900,000
0961.368.268 Giá: 5,000,000   < - - > 0961 681789 Giá: 7,900,000
0961.37.9966 Giá: 5,000,000   < - - > 0961 727379 Giá: 7,900,000

>>>Xem video nói về tốc độ 3G của Viettel:

Tốc độ 3G Viettel trên  mobi

Nội dung chính:

Thông tin gói cước 3G DC200 Viettel

Bạn sử dụng mạng 3G thường xuyên và liên tục vì công việc, bạn thường xuyên xem phim hay chơi game trên điện thoại di động. Không còn lo lắng về khoảng cách hay bận tâm về thời gian, dù ở đâu, thời gian nào, chỉ cần bạn muốn truy cập internet để đáp ứng nhu cầu của mình, gói cước DC200 Viettel Dcom 3G với 3GB miễn phí sẽ giúp bạn.

Gói cước Dcom 3G DC200 Viettel

Gói cước DC200 Viettel là gói cước dung lượng cho Dcom 3G, sử dụng trên máy tính, máy tính bảng và ipad. Gói cước DC200 của Viettel mang tới 10 GB data tốc độ cao chỉ với 200.000 đồng/ tháng.

Chi tiết gói cước DC200 Viettel:
  • Cung cấp 3GB data miễn phí tốc độ cao
  • Cước phí: 200.000 đồng/ 1 lần đăng ký
  • Thời hạn sử dụng: 30 ngày kể từ ngày đăng ký
  • Cước vượt gói: 9,75 đồng/ 25KB (giá cước tính sau khi khách hàng đã sử dụng hết 10GB dung lượng miễn phí mà vẫn còn thời gian sử dụng gói cước).
*Lưu ý:
  • Khi đăng ký gói cước DC200 Viettel, thuê bao phải có ít nhất 200.000 đồng trong tài khoản.
  • Hơn nữa, gói cước DC200 của Viettel chỉ dành cho những thuê bao 3G Viettel nằm trong danh sách khuyến mãi nhất định, để tra cứu, bạn soạn KM gửi 266 hoặc gọi trực tiếp tới tổng đài 198 của Viettel để giải đáp mọi thắc mắc.
Cách đăng ký gói cước DC200 của Viettel
  • Thật đơn giản, chỉ với 1 tin nhắn với cú pháp cực kỳ ngắn gọn và nhanh chóng, bạn đã đăng ký gói DC200 của Viettel thành công và nhận 3GB data miễn phí/ tháng, soạn tin đăng ký theo cú pháp:  DC200 gửi 191
  • Để kiểm tra dung lượng còn lại của gói cước giúp linh động trong quá trình sử dụng, cú pháp kiểm tra dung lượng là: KTTK gửi 191
  • Nếu muốn hủy gói cước DC200 Viettel cho Dcom 3G, bạn soạn:HUY gửi 191
Đặc biệt, khi quý khách hàng đăng ký gói DC200 của Viettel thành công, những gói cước 3G Viettel khác mà sim Viettel đã đăng ký sẽ bị hủy, nhường chân cho gói cước DC200 Viettel bắt đầu sử dụng.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến