Hiển thị các bài đăng có nhãn Đầu số Viettel. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đầu số Viettel. Hiển thị tất cả bài đăng

Đầu số 0983 là nhà mạng nào?

Thông tin chi tiết về 0983 là mạng gì, ý nghĩa của đầu số 0983 cũng như cách chọn sim đầu số 0983 hợp mệnh theo phong thủy.

>>>Tham khảo thêm:
Dùng sim đầu số 0983 mang lại may mắn cho bạn

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0971 351818 Giá: 5,000,000     < - - > 0986.29.6866 Giá: 8,000,000
0971 351993 Giá: 5,000,000     < - - > 0986.56.26.86 Giá: 8,000,000
0971 356699 Giá: 5,000,000     < - - > 0987 308555 Giá: 8,000,000
0971 356969 Giá: 5,000,000     < - - > 0987 657879 Giá: 8,000,000
0971 357456 Giá: 5,000,000     < - - > 0987 770007 Giá: 8,000,000
0971 361818 Giá: 5,000,000     < - - > 0987 782882 Giá: 8,000,000
0971 366969 Giá: 5,000,000     < - - > 0987 926555 Giá: 8,000,000
0971 378899 Giá: 5,000,000     < - - > 0987.25.8868 Giá: 8,000,000
0971 381989 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 016333 Giá: 8,000,000
0971 386699 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 039789 Giá: 8,000,000
0971 386969 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 262779 Giá: 8,000,000
0971 391818 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 296298 Giá: 8,000,000
0971 456234 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 560333 Giá: 8,000,000
0971 511818 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 688850 Giá: 8,000,000
0971 511988 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 790555 Giá: 8,000,000
0971 511989 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 805686 Giá: 8,000,000
0971 516699 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 844688 Giá: 8,000,000
0971 517799 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 880698 Giá: 8,000,000
0971 551997 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 886823 Giá: 8,000,000
0971 566969 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 888024 Giá: 8,000,000
0971 586699 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 993696 Giá: 8,000,000
0971 591818 Giá: 5,000,000     < - - > 0988.03.6969 Giá: 8,000,000
0971 596699 Giá: 5,000,000     < - - > 0988.83.6879 Giá: 8,000,000
0971 611818 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 008968 Giá: 8,000,000
0971 611988 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 016333 Giá: 8,000,000
0971 651989 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 053049 Giá: 8,000,000
0971 661997 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 268926 Giá: 8,000,000
0971 681994 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 531234 Giá: 8,000,000
0971 683689 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 55 33 22 Giá: 8,000,000
0971 688885 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 686188 Giá: 8,000,000
0971 688885 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 980686 Giá: 8,000,000
0971 691818 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 998859 Giá: 8,000,000
0971 698868 Giá: 5,000,000     < - - > 0989.26.1992 Giá: 8,000,000
0971 699989 Giá: 5,000,000     < - - > 0989.68.1969 Giá: 8,000,000
0971 721818 Giá: 5,000,000     < - - > 0989.766.044 Giá: 8,000,000
0971 739789 Giá: 5,000,000     < - - > 09 688 24567 Giá: 8,000,000
0971 755668 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 111995 Giá: 8,020,000
0971 757275 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.66.8558 Giá: 8,020,000
0971 796555 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.66.9559 Giá: 8,020,000
0971 801988 Giá: 5,000,000     < - - > 096.12345.58 Giá: 8,020,000
0971 811989 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 666998 Giá: 8,020,000
0971 816699 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.68.65.68 Giá: 8,020,000
0971 827799 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 882655 Giá: 8,020,000
0971 831989 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 983989 Giá: 8,050,000
0971 831991 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.58.3979 Giá: 8,050,000
0971 838898 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 691169 Giá: 8,050,000
0971 857799 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 966968 Giá: 8,050,000
0971 861818 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.25.6886 Giá: 8,050,000
0971 866889 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.52.6886 Giá: 8,050,000
0971 883338 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.59.6886 Giá: 8,050,000
0971 891992 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.97.97.79 Giá: 8,050,000
0971 891997 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.99.7779 Giá: 8,050,000
0971 901992 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 222326 Giá: 8,050,000
0971 907799 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 222526 Giá: 8,050,000
0971 911818 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.57.6886 Giá: 8,050,000
0971 911997 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.9999.65 Giá: 8,050,000
0971 916699 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 222262 Giá: 8,050,000
0971 921988 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 228789 Giá: 8,050,000
0971 921990 Giá: 5,000,000     < - - > 0963.12.6886 Giá: 8,050,000
0971 921991 Giá: 5,000,000     < - - > 0963.9999.65 Giá: 8,050,000
0971 931990 Giá: 5,000,000     < - - > 0964 986989 Giá: 8,050,000
0971 931991 Giá: 5,000,000     < - - > 0964.86.3979 Giá: 8,050,000
0971 931992 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 368886 Giá: 8,050,000
0971 936879 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.17.8668 Giá: 8,050,000
0971 941994 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.29.6886 Giá: 8,050,000
0971 948886 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.51.6886 Giá: 8,050,000
0971 955988 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.79.11.79 Giá: 8,050,000
0971 955988 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.82.82.88 Giá: 8,050,000
0971 958868 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.91.6886 Giá: 8,050,000
0971 961988 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.93.6886 Giá: 8,050,000
0971 961991 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.96.96.98 Giá: 8,050,000
0971 966879 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 767889 Giá: 8,050,000
0971 973838 Giá: 5,000,000     < - - > 0967 168886 Giá: 8,050,000
0971 981818 Giá: 5,000,000     < - - > 0967 268168 Giá: 8,050,000
0971 981984 Giá: 5,000,000     < - - > 0967 268886 Giá: 8,050,000
0971 981987 Giá: 5,000,000     < - - > 0967 368886 Giá: 8,050,000
0971 981990 Giá: 5,000,000     < - - > 0967 798886 Giá: 8,050,000
0971 988279 Giá: 5,000,000     < - - > 0967.16.6886 Giá: 8,050,000
0971 999266 Giá: 5,000,000     < - - > 0967.26.6886 Giá: 8,050,000
0971.01.11.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.9999.12 Giá: 8,050,000
0971.01.7799 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.9999.16 Giá: 8,050,000
0971.02.11.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 999212 Giá: 8,050,000
0971.03.11.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 999577 Giá: 8,050,000
0971.03.8899 Giá: 5,000,000     < - - > 0969.8888.59 Giá: 8,050,000
0971.04.11.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 136886 Giá: 8,050,000
0971.04.8899 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 779339 Giá: 8,050,000
0971.05.11.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 798868 Giá: 8,050,000
0971.05.1997 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.62.8668 Giá: 8,050,000
0971.06.11.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0972 222616 Giá: 8,050,000
0971.06.7799 Giá: 5,000,000     < - - > 0979 246579 Giá: 8,050,000
0971.06.8899 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 111221 Giá: 8,050,000
0971.07.11.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.79.11.79 Giá: 8,050,000
0971.07.1989 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.86.8998 Giá: 8,050,000
0971.07.1997 Giá: 5,000,000     < - - > 0983 881789 Giá: 8,050,000
0971.07.1998 Giá: 5,000,000     < - - > 0983.2345.86 Giá: 8,050,000
0971.07.7799 Giá: 5,000,000     < - - > 0983.6666.29 Giá: 8,050,000
0971.08.1818 Giá: 5,000,000     < - - > 0984 878868 Giá: 8,050,000
0971.08.1997 Giá: 5,000,000     < - - > 0985.83.1988 Giá: 8,050,000
0971.09.11.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0988.9999.76 Giá: 8,050,000
0971.09.1997 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 169779 Giá: 8,050,000
0971.10.1818 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 535868 Giá: 8,050,000

>>>Xem thêm cách chọn sim Viettel giá rẻ :


Hướng dẫn chi tiết về cách chọn sim Viettel giá rẻ

Nội dung chính:

0983 là mạng gì?

Nếu bạn đã biết đến đầu số 098 thì không thể không biết đầu số 0983 là mạng gì, Câu trả lời chhính xác nhất đây chính là một trong những đầu số của nhà mạng lớn nhất Việt Nam hiện nay – nhà mạng Viettel.

Được ra đời sớm nhất so với các anh em của mình vào ngày 15/10/2004, đầu số 0983 cũng được coi như anh cả của các đầu số khác và là bước đánh dấu sự phát triển về viễn thông của Viettel. Chỉ sau 12 năm phát triển Viettel đã trở thành nhà mạng lớn nhất trong nước và đạt được những thành tựu đáng kể như:
  • Là một trong những doanh nghiệp viễn thông Việt Nam đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.
  • Là mạng di động được ưa chuộng tại Campuchia.
  • Nằm trong 100 thương hiệu viễn thông lớn nhất thế giới
  • Lọt vào top 20 nhà mạng lớn nhất thế giới
  • Nhà cung cấp dịch vụ của năm tại thị trường mới nổi trong hệ thống Giải thưởng Frost&Sullivan Asia Pacific ICT Awards 2009
Với khẩu hiệu “Hãy nói theo cách của bạn” thì chắc chắn Viettel sẽ còn có những bước tiến xa hơn nữa.

Nếu bạn đang có nhu cầu mua sim thì việc biết được đầu số 0983 là mạng gì và mình có hợp với đầu số này không là cực kỳ quan trọng. Bởi lẽ có thêm nhiều thông tin bạn sẽ chủ động hơn trong việc tìm kiếm và đặc biệt sẽ không bị “dắt mũi” nếu không may gặp những đại lý sim không có uy tín.

Trên đây là những thông tin 0983 là của mạng nào, tiếp theo hãy cùng tìm hiểu những ai nên dùng sim có đầu số này nhé.

Đầu số 0983 sẽ mang lại may mắn cho ai?

Từ xa xưa, con người đã quan niệm việc sử dụng các con số theo phong thủy sẽ có tác động tích cực hay tiêu cực đến vận mệnh của con người. Nếu dùng số hợp phong thủy thì sẽ là tích cực còn ngược lại sẽ là tiêu cực. Vì vậy bạn nên biết con số nào hợp và không hợp với mình.

Đối với đầu số 0983 có số cuối cùng là số 3 thuộc mệnh Thổ, theo ngũ hành tương sinh tương khắc thì:
  • Ngũ hành tương sinh:  Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa.
  • Ngũ hành tương khắc: Mộc Khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc.
Như vậy nếu bạn thuộc mệnh Kim hoặc Thổ nếu sử dụng sim Viettel đầu 0983 sẽ cực kỳ may mắn. Đặc biệt nếu trong số sim có nhiều  các số: 3 và 4.
Ngược lại với mệnh Thủy nếu muốn dùng sim đầu 0983 thì 6 số còn lại nên có nhiều số 6 và 7 là tốt nhất.

Trên đây là những thông tin về 0983 là mạng gì và số sim đầu số 0983 nào hợp với bạn. Chúc các bạn chọn được số sim ưng ý nhất.

Ý nghĩa của đầu số điện thoại 0982?

0982 là mạng gì? Đầu số 0982 là của nhà mạng nào? Bạn đã biết chưa? Và bạn đã biết gì về ý nghĩa của đầu số 0982 này? Hãy cùng tìm hiểu nhé.

>>>Tham khảo thêm:

Đầu số 0982 là nhà mạng nào? Bạn đã biết chưa?

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0969.88.1984 Giá: 5,000,000     < - - > 0972 851368 Giá: 8,000,000
0969.8888.32 Giá: 5,000,000     < - - > 0972.977.555 Giá: 8,000,000
0969.8888.53 Giá: 5,000,000     < - - > 0973 057305 Giá: 8,000,000
0969.89.3336 Giá: 5,000,000     < - - > 0973 066660 Giá: 8,000,000
0969.92.1997 Giá: 5,000,000     < - - > 0973 681991 Giá: 8,000,000
0969.95.3579 Giá: 5,000,000     < - - > 0973 779688 Giá: 8,000,000
0969.97.79.68 Giá: 5,000,000     < - - > 0974 302302 Giá: 8,000,000
097 1 139 539 Giá: 5,000,000     < - - > 0974 33 22 55 Giá: 8,000,000
097 116 3399 Giá: 5,000,000     < - - > 0975 339868 Giá: 8,000,000
097 125 8899 Giá: 5,000,000     < - - > 0975 557886 Giá: 8,000,000
097 139 1199 Giá: 5,000,000     < - - > 0975 984 984 Giá: 8,000,000
097 139 33 99 Giá: 5,000,000     < - - > 0976 058555 Giá: 8,000,000
097 168 1199 Giá: 5,000,000     < - - > 0976 192468 Giá: 8,000,000
097 168 2288 Giá: 5,000,000     < - - > 0976 586866 Giá: 8,000,000
097 168 3399 Giá: 5,000,000     < - - > 0976 666119 Giá: 8,000,000
097 179 3399 Giá: 5,000,000     < - - > 0976 799968 Giá: 8,000,000
097 211 1977 Giá: 5,000,000     < - - > 0976 883686 Giá: 8,000,000
097 299 1984 Giá: 5,000,000     < - - > 0976 966899 Giá: 8,000,000
097 369 1980 Giá: 5,000,000     < - - > 0976.314.314 Giá: 8,000,000
097 369 1981 Giá: 5,000,000     < - - > 0976.86.79.88 Giá: 8,000,000
097 767 1992 Giá: 5,000,000     < - - > 0976.89.86.88 Giá: 8,000,000
097 806 1996 Giá: 5,000,000     < - - > 0977 383393 Giá: 8,000,000
097.10.3.1985 Giá: 5,000,000     < - - > 0977 536668 Giá: 8,000,000
097.11999.86 Giá: 5,000,000     < - - > 0977 569779 Giá: 8,000,000
097.1268.345 Giá: 5,000,000     < - - > 0977 688883 Giá: 8,000,000
097.13.8.1991 Giá: 5,000,000     < - - > 0977 728868 Giá: 8,000,000
097.142.1986 Giá: 5,000,000     < - - > 0978 698898 Giá: 8,000,000
097.15.2.1986 Giá: 5,000,000     < - - > 0979.05.1995 Giá: 8,000,000
097.19.45679 Giá: 5,000,000     < - - > 0979.14.6668 Giá: 8,000,000
097.19.88884 Giá: 5,000,000     < - - > 0979.85.1985 Giá: 8,000,000
097.19.88884 Giá: 5,000,000     < - - > 0979.88.1993 Giá: 8,000,000
097.19.88887 Giá: 5,000,000     < - - > 09799.01.333 Giá: 8,000,000
097.19.88887 Giá: 5,000,000     < - - > 098.10.7.1989 Giá: 8,000,000
097.197.78.79 Giá: 5,000,000     < - - > 098.123.7788 Giá: 8,000,000
097.22.33.000 Giá: 5,000,000     < - - > 098.15.2.1991 Giá: 8,000,000
097.22222.50 Giá: 5,000,000     < - - > 098.15.4.8886 Giá: 8,000,000
097.365.52.52 Giá: 5,000,000     < - - > 098.15.9.1989 Giá: 8,000,000
097.43.11119 Giá: 5,000,000     < - - > 098.179.7788 Giá: 8,000,000
097.50.69966 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 111939 Giá: 8,000,000
097.5555.005 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 126699 Giá: 8,000,000
097.56.33337 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 129696 Giá: 8,000,000
097.57.11112 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 156699 Giá: 8,000,000
097.68.23688 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 208688 Giá: 8,000,000
097.68.68.778 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 238239 Giá: 8,000,000
097.77.88.996 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 253666 Giá: 8,000,000
097.828.1985 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 286699 Giá: 8,000,000
097.828.9998 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 286986 Giá: 8,000,000
097.83.11118 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 353939 Giá: 8,000,000
0971 001000 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 368179 Giá: 8,000,000
0971 001818 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 536373 Giá: 8,000,000
0971 006969 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 686996 Giá: 8,000,000
0971 011818 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 699599 Giá: 8,000,000
0971 016699 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 699968 Giá: 8,000,000
0971 021997 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 811994 Giá: 8,000,000
0971 051990 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 879686 Giá: 8,000,000
0971 088885 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 879886 Giá: 8,000,000
0971 088885 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 886899 Giá: 8,000,000
0971 101998 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 889686 Giá: 8,000,000
0971 113000 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 959979 Giá: 8,000,000
0971 113118 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 968222 Giá: 8,000,000
0971 113338 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 985989 Giá: 8,000,000
0971 113338 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 989689 Giá: 8,000,000
0971 119339 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.47.57.67 Giá: 8,000,000
0971 119339 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.722.777 Giá: 8,000,000
0971 126699 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.838.898 Giá: 8,000,000
0971 131818 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.839.139 Giá: 8,000,000
0971 131992 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.88.7879 Giá: 8,000,000
0971 148899 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.886.896 Giá: 8,000,000
0971 155568 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.89.77.89 Giá: 8,000,000
0971 156699 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.89.77.89 Giá: 8,000,000
0971 161 789 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.899.699 Giá: 8,000,000
0971 166979 Giá: 5,000,000     < - - > 0982 005222 Giá: 8,000,000
0971 167879 Giá: 5,000,000     < - - > 0982 299688 Giá: 8,000,000
0971 186699 Giá: 5,000,000     < - - > 0982 568678 Giá: 8,000,000
0971 186969 Giá: 5,000,000     < - - > 0982 938293 Giá: 8,000,000
0971 197198 Giá: 5,000,000     < - - > 0982 979279 Giá: 8,000,000
0971 211818 Giá: 5,000,000     < - - > 0982.692.868 Giá: 8,000,000
0971 215588 Giá: 5,000,000     < - - > 0983 253939 Giá: 8,000,000
0971 216969 Giá: 5,000,000     < - - > 0983 333880 Giá: 8,000,000
0971 217799 Giá: 5,000,000     < - - > 0983 583588 Giá: 8,000,000
0971 221992 Giá: 5,000,000     < - - > 0983 831183 Giá: 8,000,000
0971 221993 Giá: 5,000,000     < - - > 0983 989838 Giá: 8,000,000
0971 221997 Giá: 5,000,000     < - - > 0983.09.1988 Giá: 8,000,000
0971 227789 Giá: 5,000,000     < - - > 0983.9595.68 Giá: 8,000,000
0971 229868 Giá: 5,000,000     < - - > 0983.996622. Giá: 8,000,000
0971 234968 Giá: 5,000,000     < - - > 0984 399779 Giá: 8,000,000
0971 256699 Giá: 5,000,000     < - - > 0984 751 751 Giá: 8,000,000
0971 261818 Giá: 5,000,000     < - - > 0984 841991 Giá: 8,000,000
0971 279268 Giá: 5,000,000     < - - > 0985 189389 Giá: 8,000,000
0971 281991 Giá: 5,000,000     < - - > 0985 218777 Giá: 8,000,000
0971 286296 Giá: 5,000,000     < - - > 0985 339688 Giá: 8,000,000
0971 286699 Giá: 5,000,000     < - - > 0985 422555 Giá: 8,000,000
0971 291818 Giá: 5,000,000     < - - > 0985 581868 Giá: 8,000,000
0971 296699 Giá: 5,000,000     < - - > 0985 688779 Giá: 8,000,000
0971 311818 Giá: 5,000,000     < - - > 0985 695568 Giá: 8,000,000
0971 311988 Giá: 5,000,000     < - - > 0985 861688 Giá: 8,000,000
0971 315599 Giá: 5,000,000     < - - > 0985.17.19.19 Giá: 8,000,000
0971 316699 Giá: 5,000,000     < - - > 0985.89.1998 Giá: 8,000,000
0971 316969 Giá: 5,000,000     < - - > 0986 05 3939 Giá: 8,000,000
0971 333898 Giá: 5,000,000     < - - > 0986 903777 Giá: 8,000,000
0971 351818 Giá: 5,000,000     < - - > 0986.29.6866 Giá: 8,000,000

>>>Xem hướng dẫn chi tiết cách tìm sim điện thoại:

Hướng dẫn chi tiết cách tìm sim điện thoại

Nội dung chính:

0982 là mạng gì?

0982 là mạng gì? Đầu số 0982 là của mạng nào? Chắc hẳn đây là câu hỏi mà không ít khách hàng thắc mắc. Mặc dù có mặt trên thị trường từ khá sớm nhưng dường như đầu số này chỉ quen thuộc với những khách hàng có thâm niên sử dụng sim lâu dài. Còn đối với những người mới bắt đầu tìm hiểu về lĩnh vực sim số thì đây còn là đầu số khá xa lạ.

0982 nằm trong dải đầu 098 của nhà mạng Viettel thuộc Tập đoàn viễn thông quân đội. Với slogan "Hãy nói theo cách của bạn", Viettel luôn cố gắng nỗ lực phát triển vững bước trong suốt thời gian hoạt động từ khi thành lập cho tới nay khẳng định vị trí đứng thứ nhất trên thị trường viễn thông tại Việt Nam.

Việc chỉ tìm hiểu thông tin đầu số 0982 là mạng gì thì vẫn chưa đủ mà bạn cần biết thêm về ý nghĩa của đầu số này mới đầy đủ nhất.

Ý nghĩa của đầu số 0982 là gì?

Vạn vật sinh ra đều có ý nghĩa riêng của mình. Mỗi con số tự nhiên luôn ẩm chứa ý nghĩa sâu sắc mà nếu không tìm hiểu có lẽ sẽ không bao giờ bạn nhận ra. Trong cuộc sống của con người cũng đều gắn liền với những con số. Chẳng hạn như ngày tháng năm sinh, số tuổi, cỡ giày hay quần áo…Và số sim cũng vậy, từ khi sim số ra đời đã có quan niệm sử dụng sim ý nghĩa cũng sẽ mang những điều tốt đẹp đến cho chủ sở hữu. Vậy đầu số 0982 của Viettel có ý nghĩa như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây qua ý nghĩa của từng con số.

  • Số 9: Con số của hạnh phúc an lành và thuận lợi bởi lẽ số 9 là con số tượng trưng cho sự vĩnh. Rất nhiều người thích số 9 vì nó gần như là hình ảnh cho sự viên mãn tròn đầy.
  • Số 8: Đây là một trong những con số được cho rằng sẽ mang lại vận may cho người sử dụng. Theo tục đoán mệnh của con người thì số 8 là số phát – mệnh lớn lối viết số 8 có hai nét đều từ trên xuống giống kèn loe ra, giống như cuộc đời mỗi con người, càng ngày càng làm ăn phát đạt.
  • Số 2: Ý nghĩa số 2 tượng trưng là một cặp, một đôi, một con số của hạnh phúc lứa đôi.
Như vậy với đầu số 0982 của Viettel không chỉ giúp chủ sở hữu phát tài về tài chính mà còn mang ý nghĩa mang đến hạnh phúc gia đình, hạnh phúc lứa đôi. Đây là một đầu số có ý nghĩa vẹn toàn nhất là đầu số của hạnh phúc an lành và thuận lợi.

Ý nghĩa của các con số trên không chỉ được ứng dụng trong bài trí phong thủy mà được ứng dụng vào rất nhiều thứ xung quang cuộc sống của chúng ta. Sở hữu được một số sim mang ý nghĩa tốt đẹp, dường như con người cảm thấy cuộc sống của mình thi vị hơn rất nhiều.

Chính vì vậy việc biết được 0982 là mạng gì đã quan trọng thì tìm hiểu ý nghĩa của đầu số này lại càng quan trọng hơn. Với những thông tin trên chúng các bạn chọn được số sim ưng ý nhất.

Bài đăng phổ biến