Hiển thị các bài đăng có nhãn Đồng hồ Kiazon Vinaphone. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đồng hồ Kiazon Vinaphone. Hiển thị tất cả bài đăng

Đồng hồ Kiazon của Vinaphone-biện pháp bảo vệ con em bạn

Những trăn trở về những mối nguy hại đang rình rập con trẻ đang là vấn đề nóng của toàn xã hội. Làm sao để các bé không trở thành nạn nhân của những vụ bắt cóc, buôn bán người? Làm sao để bảo vệ các con tránh xa những thói xấu, tránh xa sự hư hỏng?

Một trong những biện pháp hiệu quả đó chính là sử dụng đồng hồ thông minh Kidzon của Vinaphone.

Nội dung chính:

Giới thiệu sản phẩm đồng hồ Kidzon của Vinaphone

Đồng hồ Kiazon của Vinaphone là đồng hồ thông minh cho trẻ em sử dụng công nghệ GPS và 2G có khả năng nghe gọi 2 chiều, gọi SOS đến 3 số máy người thân, cung cấp thông tin vị trí của trẻ em, theo dõi tình trạng vận động của trẻ giúp phụ huynh có thể quản lý, chăm sóc trẻ mọi lúc mọi nơi.

>>>Tham khảo thêm:
Đồng hồ Kiazon Vinaphone- con sành điệu, mẹ yên tâm

>>>Tham khảo danh sách sim số đẹp của nhà mạng vinaphone:

0914.05.2017Giá:5,000,000   < - - >0946.98.86.86Giá:9,000,000
0914.05.2019Giá:5,000,000   < - - >0947 268868Giá:9,000,000
0914.06.2003Giá:5,000,000   < - - >0947 268868Giá:9,000,000
0914.06.2015Giá:5,000,000   < - - >0947 353353Giá:9,000,000
0914.06.2018Giá:5,000,000   < - - >0947 88 33 66Giá:9,000,000
0914.07.2014Giá:5,000,000   < - - >0947 933979Giá:9,000,000
0914.07.2016Giá:5,000,000   < - - >0948 083999Giá:9,000,000
0914.08.2002Giá:5,000,000   < - - >09 1102 1997Giá:9,000,000
0914.08.2010Giá:5,000,000   < - - >0919 188887Giá:9,099,000
0914.08.2013Giá:5,000,000   < - - >0888 681668Giá:9,100,000
0914.08.2016Giá:5,000,000   < - - >0943 956956Giá:9,100,000
0914.09.2008Giá:5,000,000   < - - >0944 906906Giá:9,100,000
0914.09.2013Giá:5,000,000   < - - >0944 956956Giá:9,100,000
0914.09.2017Giá:5,000,000   < - - >0941.387.387Giá:9,180,000
0914.10.2013Giá:5,000,000   < - - >0888.54.1999Giá:9,300,000
0914.12.2008Giá:5,000,000   < - - >0942 935935Giá:9,340,000
0914.12.2019Giá:5,000,000   < - - >0888 123168Giá:9,500,000
0914.44.99.66Giá:5,000,000   < - - >0888 328832Giá:9,500,000
0914.57.1234Giá:5,000,000   < - - >0888 889876Giá:9,500,000
0914.79.9696Giá:5,000,000   < - - >0888.83.7779Giá:9,500,000
0914.919.555Giá:5,000,000   < - - >0888.86.86.87Giá:9,500,000
0915 08 2000Giá:5,000,000   < - - >0911 118286Giá:9,500,000
0915 291789Giá:5,000,000   < - - >0911 227789Giá:9,500,000
0915 295959Giá:5,000,000   < - - >0911.888.399Giá:9,500,000
0915 298299Giá:5,000,000   < - - >0911.99.88.98Giá:9,500,000
0915 351984Giá:5,000,000   < - - >0912 999379Giá:9,500,000
0915 499998Giá:5,000,000   < - - >0914 713888Giá:9,500,000
0915 777179Giá:5,000,000   < - - >0915.28.4567Giá:9,500,000
0915 890789Giá:5,000,000   < - - >0916.83.6699Giá:9,500,000
0915.01.2017Giá:5,000,000   < - - >0919.51.8866Giá:9,500,000
0915.02.2003Giá:5,000,000   < - - >094 333 1989Giá:9,500,000
0915.02.2011Giá:5,000,000   < - - >0942.88.3979Giá:9,500,000
0915.03.2014Giá:5,000,000   < - - >0888 016668Giá:9,600,000
0915.04.2012Giá:5,000,000   < - - >0888 600668Giá:9,600,000
0915.04.2017Giá:5,000,000   < - - >0888 789686Giá:9,600,000
0915.04.2018Giá:5,000,000   < - - >0888 817779Giá:9,600,000
0915.04.2019Giá:5,000,000   < - - >0888.21.8688Giá:9,600,000
0915.05.2014Giá:5,000,000   < - - >08888.5.39.79Giá:9,600,000
0915.05.2017Giá:5,000,000   < - - >091.55555.61Giá:9,600,000
0915.06.16.16Giá:5,000,000   < - - >091.64.39.666Giá:9,600,000
0915.06.2018Giá:5,000,000   < - - >091.77.99.000Giá:9,600,000
0915.07.2014Giá:5,000,000   < - - >0912.97.9889Giá:9,600,000
0915.07.2017Giá:5,000,000   < - - >0915 977789Giá:9,600,000
0915.07.2019Giá:5,000,000   < - - >0916 669339Giá:9,600,000
0915.08.2017Giá:5,000,000   < - - >0916.99.1998Giá:9,600,000
0915.09.1984Giá:5,000,000   < - - >0917 573939Giá:9,600,000
0915.09.2008Giá:5,000,000   < - - >0917 961796Giá:9,600,000
0915.09.2010Giá:5,000,000   < - - >0917.12.89.89Giá:9,600,000
0915.12.12.52Giá:5,000,000   < - - >0918 886966Giá:9,600,000
0915.12.2015Giá:5,000,000   < - - >0918.66.1993Giá:9,600,000
0915.166.167Giá:5,000,000   < - - >0918.68.8558Giá:9,600,000
0915.1888.79Giá:5,000,000   < - - >0918.79.2666Giá:9,600,000
0915.21.29.29Giá:5,000,000   < - - >0941 555585Giá:9,600,000
0915.28.1199Giá:5,000,000   < - - >0942 641999Giá:9,600,000
0915.293.789Giá:5,000,000   < - - >0947 621999Giá:9,600,000
0915.33.1985Giá:5,000,000   < - - >0946.05.8668Giá:9,656,000
0915.33.1994Giá:5,000,000   < - - >0888 912912Giá:9,750,000
0915.33.1997Giá:5,000,000   < - - >0941 196196Giá:9,750,000
0915.38.58.98Giá:5,000,000   < - - >0888 681994Giá:9,786,000
0915.39.1996Giá:5,000,000   < - - >0888 681686Giá:9,800,000
0915.39.96.96Giá:5,000,000   < - - >0888 886998Giá:9,800,000
0915.49.53.78Giá:5,000,000   < - - >0888 989689Giá:9,800,000
0915.64.64.65Giá:5,000,000   < - - >0888.1999.69Giá:9,800,000
0915.68.89.68Giá:5,000,000   < - - >0888.89.6686Giá:9,800,000
0915.69.69.65Giá:5,000,000   < - - >0888.96.39.79Giá:9,800,000
0915.78.78.77Giá:5,000,000   < - - >0888.98.99.68Giá:9,800,000
0915.999.078Giá:5,000,000   < - - >08888 5.9998Giá:9,800,000
0916 108333Giá:5,000,000   < - - >08888 56669Giá:9,800,000
0916 111879Giá:5,000,000   < - - >08888.1.1968Giá:9,800,000
0916 262001Giá:5,000,000   < - - >088888.96.86Giá:9,800,000
0916 288887Giá:5,000,000   < - - >088889.68.79Giá:9,800,000
0916 339839Giá:5,000,000   < - - >09.16.15.88.66Giá:9,800,000
0916 386786Giá:5,000,000   < - - >091.222.2002Giá:9,800,000
0916 425525Giá:5,000,000   < - - >0911 286386Giá:9,800,000
0916 431438Giá:5,000,000   < - - >0911 911983Giá:9,800,000
0916 439459Giá:5,000,000   < - - >0911 931993Giá:9,800,000
0916 439689Giá:5,000,000   < - - >0911 951995Giá:9,800,000
0916 461357Giá:5,000,000   < - - >0911 971997Giá:9,800,000
0916 469969Giá:5,000,000   < - - >0911 991983Giá:9,800,000
0916 501777Giá:5,000,000   < - - >0911.86.2345Giá:9,800,000
0916 639777Giá:5,000,000   < - - >0912.510.510Giá:9,800,000
0916 668179Giá:5,000,000   < - - >0915 559090Giá:9,800,000
0916 691696Giá:5,000,000   < - - >0915.28.2345Giá:9,800,000
0916 788588Giá:5,000,000   < - - >0916.34.0000Giá:9,800,000
0916 788588Giá:5,000,000   < - - >0919.26.1368Giá:9,800,000
0916 879679Giá:5,000,000   < - - >0945 696996Giá:9,800,000
0916.02.2018Giá:5,000,000   < - - >0946 388399Giá:9,800,000
0916.03.2010Giá:5,000,000   < - - >0948 117788Giá:9,800,000
0916.03.2014Giá:5,000,000   < - - >0948 181881Giá:9,800,000
0916.04.2000Giá:5,000,000   < - - >0888 587779Giá:9,900,000
0916.04.2005Giá:5,000,000   < - - >0888 923979Giá:9,900,000
0916.04.2015Giá:5,000,000   < - - >0888.08.09.98Giá:9,900,000
0916.04.2016Giá:5,000,000   < - - >0888.08.09.98Giá:9,900,000
0916.04.2018Giá:5,000,000   < - - >0888.08.86.08Giá:9,900,000
0916.04.2019Giá:5,000,000   < - - >0888.08.86.08Giá:9,900,000
0916.05.2017Giá:5,000,000   < - - >0888.09.09.98Giá:9,900,000
0916.06.2018Giá:5,000,000   < - - >0888.09.09.98Giá:9,900,000
0916.07.2016Giá:5,000,000   < - - >0888.13.8688Giá:9,900,000
0916.07.2017Giá:5,000,000   < - - >0888.16.36.86Giá:9,900,000
0916.09.2001Giá:5,000,000   < - - >0888.16.3979Giá:9,900,000
0916.09.2017Giá:5,000,000   < - - >0888.23.3979Giá:9,900,000

1. Tính năng dịch vụ:
 • Ngoài tính năng cơ bản là đồng hồ điện tử xem giờ thông thường, KIDZON có tích hợp sử dụng SIMCard để chạy các tính năng thông minh như: định vị GPS, thoại & SMS như thuê bao di động thông thường, theo dõi sức khỏe …:
 • Chỉ sử dụng với Micro SIMCard của nhà mạng di động VinaPhone.
 • Cần đăng ký sử dụng gói cước KIDZON để sử dụng dịch vụ:
 • Chiều đến: nhận cuộc gọi từ thuê bao đã đăng ký và lưu trong phần mềm quản lý đồng hồ.
 • Chiều đi: chỉ gọi đến các thuê bao đã đăng ký và lưu trong phần mềm quản lý đồng hồ
 • Chỉ gửi và nhận tin nhắn thoại, tin nhắn văn bản từ đồng hồ đến điện thoại bố/mẹ và ngược lại.
2. Những tiện ích khi sử dụng đồng hồ Kidzon
 • Gọi điện thoại 2 chiều.
 • Gọi khẩn cấp SOS: đồng hồ sẽ tự động gọi lần lượt và gửi tin nhắn SMS đến các số máy đăng ký SOS đồng thời cảnh báo tới ứng dụng để thông báo tình trạng khẩn cấp.
 • Gửi và nhận tin nhắn thoại, tin nhắn văn bản từ đồng hồ đến điện thoại và ngược lại.
 • Xác định vị trí, theo dõi vị trí đồng hồ trên bản đồ vệ tinh.
 • Thiết lập vùng an toàn cho trẻ và cảnh báo khi trẻ ra khỏi vùng an toàn Cảnh báo khi đồng hồ bị tháo.
 • Theo dõi sức khỏe: tình trạng vận động, giấc ngủ.
Giá cước và cách đăng ký gói cước Kidzon của Vinaphone

1. Đối tượng và điều kiện sử dụng
 • Người sử dụng đồng hồ là trẻ em lứa tuổi mẫu giáo đến hết cấp phổ thông.
 • Người đăng ký dịch vụ và sử dụng các ứng dụng quản lý là phụ huynh.
2. Đăng ký gói cước
 • Thực hiện lần đầu khi hòa mạng kích hoạt SIM KIDZON:
             + Khách hàng lựa chọn gói cước theo nhu cầu, thực hiện nạp tiền vào TK chính và đăng ký gói cước qua hình thức SMS.

             + Khách hàng sử dụng gói cước theo nội dung và chu kỳ hoạt động tương ứng.
 • Thực hiện đăng ký gói cước cho các lần sử dụng tiếp theo:
           + Gói cước khách hàng đăng ký sử dụng lần đầu được tự động gia hạn vào NGÀY kế tiếp NGÀY cuối cùng của chu kỳ sử dụng gói cước.

            + Tùy nhu cầu sử dụng, khách hàng có thể hủy gói cước cũ và đăng ký một trong các gói cước Kidzon khác. Thực hiện đăng ký/hủy qua SMS.
 • Hủy gói cước: Soạn HUY [Tên gói cước] gửi 900
 • Đăng ký gói cước: Soạn [Tên gói cước] gửi 900
 • Tra cứu gói cước: Soạn TRACUU [Tên gói cước] gửi 900
Tính năng nổi trội của đồng hồ thông minh KIDZON là định vị không giới hạn, sử dụng công nghệ GPS và 2G có khả năng nghe gọi 2 chiều. Với khả năng định vị, các bậc phụ huynh có thể theo dõi vị trí theo thời gian thực và độ an toàn cho trẻ em ở bất cứ đâu trên phạm vi toàn quốc.

>>>Xem thêm bài viết khác:

Bài đăng phổ biến