Hiển thị các bài đăng có nhãn Ứng dịch vụ Vinaphone. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ứng dịch vụ Vinaphone. Hiển thị tất cả bài đăng

Cách Ứng dịch vụ của Vinaphone

Chắc chắn các bạn đã quá quen thuộc với các dịch vụ tạm ứng trước của Vinaphone như ứng tiền, ứng ngày sử dụng, ứng data, ứng phút gọi…Tuy nhiên bạn đã nghe đến Ứng dịch vụ của Vinaphone bao giờ chưa?

Nghe tên có vẻ khá lạ lẫm với nhiều người đúng không? Chúng ta cùng tìm hiểu thông tinh chính xác của dịch vụ này nhé.

>>>Tham khảo thêm:

Ứng dịch vụ của Vinaphone-Tiện ích mới cung cấp tới khách hàng

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Vinaphone:

0941 702702 Giá: 6,000,000    < - - > 0888.88.33.68 Giá: 25,000,000
0941 703703 Giá: 6,000,000    < - - > 0888.88.55.85 Giá: 25,000,000
0941 838868 Giá: 6,000,000    < - - > 0888.96.96.99 Giá: 25,000,000
0941 902902 Giá: 6,000,000    < - - > 08888 88.187 Giá: 25,000,000
0941 905905 Giá: 6,000,000    < - - > 08888 882.81 Giá: 25,000,000
0941 988688 Giá: 6,000,000    < - - > 08888.666.96 Giá: 25,000,000
0941.06.3456 Giá: 6,000,000    < - - > 08888.99.098 Giá: 25,000,000
0941.100.700 Giá: 6,000,000    < - - > 09.11.11.1998 Giá: 25,000,000
0941.23.23.68 Giá: 6,000,000    < - - > 09.111111.94 Giá: 25,000,000
0941.28.48.68 Giá: 6,000,000    < - - > 09.19.59.3579 Giá: 25,000,000
0941.69.4567 Giá: 6,000,000    < - - > 09.1998.4444 Giá: 25,000,000
0941.77.6886 Giá: 6,000,000    < - - > 091.33333.98 Giá: 25,000,000
0941.87.87.39 Giá: 6,000,000    < - - > 0911 144144 Giá: 25,000,000
0941.87.87.68 Giá: 6,000,000    < - - > 0911 513579 Giá: 25,000,000
0941.88.38.39 Giá: 6,000,000    < - - > 0911 555554 Giá: 25,000,000
0941.88.68.69 Giá: 6,000,000    < - - > 0911 578578 Giá: 25,000,000
0942 343399 Giá: 6,000,000    < - - > 0911 579888 Giá: 25,000,000
0942 800008 Giá: 6,000,000    < - - > 0911 793793 Giá: 25,000,000
0942 997779 Giá: 6,000,000    < - - > 0911.10.0911 Giá: 25,000,000
0942.11.99.55 Giá: 6,000,000    < - - > 0911.7.12345 Giá: 25,000,000
0942.66.99.69 Giá: 6,000,000    < - - > 0911.7.12345 Giá: 25,000,000
0942.96.8899 Giá: 6,000,000    < - - > 0911.87.86.86 Giá: 25,000,000
0943 167168 Giá: 6,000,000    < - - > 0912 122555 Giá: 25,000,000
0943 387387 Giá: 6,000,000    < - - > 0912 186168 Giá: 25,000,000
0943 617 888 Giá: 6,000,000    < - - > 0912 255678 Giá: 25,000,000
0943.00.22.00 Giá: 6,000,000    < - - > 0912 646688 Giá: 25,000,000
0943.77.6886 Giá: 6,000,000    < - - > 0913 113555 Giá: 25,000,000
0944 011110 Giá: 6,000,000    < - - > 0913 200004 Giá: 25,000,000
0944 234111 Giá: 6,000,000    < - - > 0913 333179 Giá: 25,000,000
0944 440808 Giá: 6,000,000    < - - > 0913.71.6688 Giá: 25,000,000
0945 164999 Giá: 6,000,000    < - - > 0915 004007 Giá: 25,000,000
0945.0666.79 Giá: 6,000,000    < - - > 0916 222567 Giá: 25,000,000
0946 008009 Giá: 6,000,000    < - - > 0916 626266 Giá: 25,000,000
0946 008009 Giá: 6,000,000    < - - > 0916 666683 Giá: 25,000,000
0946 738989 Giá: 6,000,000    < - - > 0916.22.23.24 Giá: 25,000,000
0946 961961 Giá: 6,000,000    < - - > 0916.50.1111 Giá: 25,000,000
0946 988866 Giá: 6,000,000    < - - > 0916.88.99.89 Giá: 25,000,000
0946.411.411 Giá: 6,000,000    < - - > 0916.88.99.89 Giá: 25,000,000
0946.574.999 Giá: 6,000,000    < - - > 0917 60 79 79 Giá: 25,000,000
0947 488866 Giá: 6,000,000    < - - > 0917 665666 Giá: 25,000,000
0947.1111.39 Giá: 6,000,000    < - - > 0917 775775 Giá: 25,000,000
0947.1111.89 Giá: 6,000,000    < - - > 0918 282666 Giá: 25,000,000
0947.39.29.39 Giá: 6,000,000    < - - > 0918.22.23.24 Giá: 25,000,000
0947.55.66.86 Giá: 6,000,000    < - - > 0918.4444.33 Giá: 25,000,000
0947.63.6886 Giá: 6,000,000    < - - > 0919 828666 Giá: 25,000,000
0948 871871 Giá: 6,000,000    < - - > 0919.11.4444 Giá: 25,000,000
0948 888698 Giá: 6,000,000    < - - > 094.12345.88 Giá: 25,000,000
0948 942942 Giá: 6,000,000    < - - > 094.168.1111 Giá: 25,000,000
0948.00.11.33 Giá: 6,000,000    < - - > 0941 876678 Giá: 25,000,000
0948.00.33.44 Giá: 6,000,000    < - - > 0941.88.68.79 Giá: 25,000,000
0948.279.479 Giá: 6,000,000    < - - > 0944 899888 Giá: 25,000,000
0948.36.8338 Giá: 6,000,000    < - - > 0944.5.33.999 Giá: 25,000,000
0948.51.1368 Giá: 6,000,000    < - - > 0945 996996 Giá: 25,000,000
0948.712.712 Giá: 6,000,000    < - - > 0945 997999 Giá: 25,000,000
0949 509595 Giá: 6,000,000    < - - > 0946.99.6888 Giá: 25,000,000
0949 689777 Giá: 6,000,000    < - - > 0948.889.989 Giá: 25,000,000
0949.0000.11 Giá: 6,000,000    < - - > 0949.73.79.79 Giá: 25,000,000
0949.51.3939 Giá: 6,000,000    < - - > 09 1155.6886 Giá: 25,000,000
0949.56.38.38 Giá: 6,000,000    < - - > 0919 588686 Giá: 25,080,000
0949.85.3456 Giá: 6,000,000    < - - > 09.1111.5666 Giá: 25,190,000
09 1616 6611 Giá: 6,000,000    < - - > 0888 222828 Giá: 25,500,000
09.41.41.41.09 Giá: 6,060,000    < - - > 0888 222828 Giá: 25,500,000
09.41.41.41.52 Giá: 6,060,000    < - - > 0888 788799 Giá: 25,500,000
0917.01.0707 Giá: 6,060,000    < - - > 0888 788799 Giá: 25,500,000
0917.55.44.77 Giá: 6,060,000    < - - > 0888.68.3979 Giá: 25,500,000
0917.83.6969 Giá: 6,060,000    < - - > 0888.68.3979 Giá: 25,500,000
0919.89.09.39 Giá: 6,060,000    < - - > 0911 222227 Giá: 25,686,000
0944.29.5959 Giá: 6,060,000    < - - > 0919 371111 Giá: 25,986,000
0949 199889 Giá: 6,060,000    < - - > 0888 338668 Giá: 26,000,000
0949.09.39.89 Giá: 6,060,000    < - - > 0888 865886 Giá: 26,000,000
0949.7777.09 Giá: 6,060,000    < - - > 0888 899668 Giá: 26,000,000
08888 868.12 Giá: 6,100,000    < - - > 08888 5.6886 Giá: 26,000,000
08888 868.23 Giá: 6,100,000    < - - > 09.1369.2888 Giá: 26,000,000
08888 87.112 Giá: 6,100,000    < - - > 091.8888.299 Giá: 26,000,000
08888 87.225 Giá: 6,100,000    < - - > 0911.83.83.88 Giá: 26,000,000
08888 87.335 Giá: 6,100,000    < - - > 0911.83.83.89 Giá: 26,000,000
0913 321978 Giá: 6,100,000    < - - > 0912.13.0000 Giá: 26,000,000
0918.11.44.00 Giá: 6,100,000    < - - > 0912.83.0000 Giá: 26,000,000
0948 874888 Giá: 6,100,000    < - - > 0916.65.79.79 Giá: 26,000,000
0911 435363 Giá: 6,150,000    < - - > 0918 583999 Giá: 26,000,000
0941 222324 Giá: 6,150,000    < - - > 0918 615888 Giá: 26,000,000
0945 412888 Giá: 6,150,000    < - - > 0918.39.59.99 Giá: 26,000,000
0947 283848 Giá: 6,150,000    < - - > 0942.30.2222 Giá: 26,000,000
0888.77.87.07 Giá: 6,200,000    < - - > 0945 991991 Giá: 26,000,000
0888.77.87.07 Giá: 6,200,000    < - - > 0948 856 856 Giá: 26,000,000
09.13.10.1994 Giá: 6,200,000    < - - > 0949.57.2222 Giá: 26,000,000
09.1310.79.86 Giá: 6,200,000    < - - > 0947 136888 Giá: 26,400,000
09.44.22.77.44 Giá: 6,200,000    < - - > 0888 667668 Giá: 26,800,000
09.44.22.99.44 Giá: 6,200,000    < - - > 0888 878886 Giá: 26,800,000
09.44.33.55.44 Giá: 6,200,000    < - - > 0888 966968 Giá: 26,800,000
09.44.33.66.44 Giá: 6,200,000    < - - > 0943.78.2222 Giá: 26,800,000
09.44.33.77.22 Giá: 6,200,000    < - - > 0945.18.68.88 Giá: 26,888,888
09.44.33.88.44 Giá: 6,200,000    < - - > 0942 689689 Giá: 26,900,000
091.337.79.86 Giá: 6,200,000    < - - > 0915 883 999 Giá: 26,999,000
0912.68.39.86 Giá: 6,200,000    < - - > 0888 766888 Giá: 27,000,000
0913 161980 Giá: 6,200,000    < - - > 0918 031111 Giá: 27,000,000
0913 170394 Giá: 6,200,000    < - - > 0911 304050 Giá: 27,500,000
0913 371978 Giá: 6,200,000    < - - > 0911 551999 Giá: 27,500,000
0913 381980 Giá: 6,200,000    < - - > 0911 797799 Giá: 27,500,000
0913 391976 Giá: 6,200,000    < - - > 0914.06.2222 Giá: 27,500,000
0913 792793 Giá: 6,200,000    < - - > 0942 909909 Giá: 27,500,000

>>>Xem hướng dẫn chọn sim số đẹp Vinaphone:

Hướng dẫn chi tiết chọn sim số đẹp vinaphone giá rẻ

Nội dung chính:

Giới thiệu dịch vụ ứng dịch vụ Vinaphone

Dịch vụ Ứng dịch vụ là một tiện ích mới của nhà mạng Vinaphone được triển khai chưa lâu nhưng lại được đông đảo khách hàng sử dụng bởi những lợi ích vô cùng tiện lợi mà dịch vụ này mang lại.

Ứng Dịch vụ là dịch vụ tiện ích cung cấp tới khách hàng là thuê bao di động trả trước thuộc mạng VinaPhone được ứng trước các dịch vụ trong trường hợp khách hàng có số dư trong tài khoản di động chính không phù hợp để tiếp tục sử dụng dịch vụ.
 • Các dịch vụ ứng gồm: Dịch vụ Data; Dịch vụ Thoại; Dịch vụ SMS.
 • Cước phí sử dụng dịch vụ được thông báo trong tin nhắn mời và trừ vào tài khoản chính của khách hàng khi khách hàng nạp thẻ.
Cách sử dụng dịch vụ Ứng dịch vụ Vinaphone

1. Đối tượng sử dụng:
Dịch vụ dành cho tất cả khách hàng sử dụng sim VinaPhone trả trước đang hoạt động hai chiều. Để sử dụng dịch vụ, khách hàng phải thỏa mãn các điều kiện sau:
 • Thuê bao kích hoạt tối thiểu 3 tháng trước thời điểm sử dụng dịch vụ.
 • Có số tiền sử dụng trên tài khoản chính trong tháng dương lịch gần nhất trước đó tối thiểu là 15.000 VNĐ.
 • Khách hàng đã nạp tiền ít nhất 1 lần/tháng với mức tối thiểu là 10.000 VNĐ trong vòng 2 tháng gần nhất.
 • Đáp ứng các tiêu chí khi hệ thống phân tích lịch sử nạp thẻ và tiêu dùng dịch vụ của khách hàng.
2. Cách sử dụng dịch vụ ứng dịch vụ của Vinaphone
Khi tổng đài phân tích thuê bao của bạn, nếu đủ điều kiện sử dụng tổng đài sẽ gửi lời mời đến thuê bao của bạn.

Để chấp nhận đề nghị ứng dịch vụ, thuê bao soạn cú pháp tương ứng với gói dịch vụ có nhu cầu sử dụng theo hướng dẫn gửi 9345.
 • Để chấp nhận lời mời ứng dịch vụ, khách hàng soạn tin theo đúng cú pháp hướng dẫn trong lời mời và gửi 9345.
 • Nếu đã lựa chọn ứng 1 gói dịch vụ thì lời mời các gói dịch vụ khác sẽ không còn hiệu lực
Gói Ứng dịch vụ sẽ được tự động cộng vào tài khoản dịch vụ của Khách hàng, đồng thời hệ thống gửi thông báo thành công đến khách hàng và lưu lại giao dịch.

Lời mời ứng dịch vụ chỉ có hiệu lực 24h nếu quá thời gian trên thì việc ứng dịch vụ sẽ không còn hiệu lực. Trong đó mã dịch vụ được quy định như sau: DATA (3G/4G), THOAI, SMS.

Mức ứng của các gói dịch vụ thuộc dịch vụ ứng dịch vụ Vinaphone như sau:
 • Gói Thoại : Có các mức ứng 5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút thoại cho mỗi lần ứng
 • Gói SMS: Có các mức 10sms, 20sms,30sms, 40sms cho các lần ứng
 • Gói Data: Các các mức ứng 50MB, 100MB, 200MB, 500MB
Lưu ý: Phí ứng dịch vụ: Từ 10% đến 30% giá cước gói dịch vụ khách hàng được ứng, Phí dịch vụ sẽ được khấu trừ khi thuê bao nạp thẻ lần đầu tiên sau khi sử dụng dịch vụ.

Dịch vụ Ứng dịch vụ của Vinaphone rất tiện ích, nó sẽ giúp bạn rất nhiều cho các khách hàng sử dụng thuê bao trả trước trong trường hợp tài khoản của bạn hết tiền mà chưa kịp nạp thẻ. Chúc bạn đăng ký thành công và sử dụng sim gặp nhiều may mắn.

>>>Xem thêm bài viết khác:

Bài đăng phổ biến