Hiển thị các bài đăng có nhãn Ứng dụng mConnect Mobifone. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ứng dụng mConnect Mobifone. Hiển thị tất cả bài đăng

Khởi đầu ngày mới cùng ứng dụng mConnect của Mobifone

Với ứng dụng mConnect của Mobifone sẽ giúp bạn tiết kiệm một khoản chi phí rất lớn trong dịp tết Đinh Dậu đang tới gần đấy nhé.

>>>Tham khảo thêm:
Sắm tết thả ga khỏi lo về giá với ứng dụng mConnect của Mobifone

>>>Xem video hướng dẫn chọn sim giá rẻ:

Hướng dẫn  chi tiết cách chọn sim- mua sim giá rẻ

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Mobifone:


09.01.03.1997 Giá: 5,000,000      < - > 0906 660996 Giá: 8,500,000
09.01.03.2007 Giá: 5,000,000      < - > 0907 325325 Giá: 8,500,000
09.01.03.2008 Giá: 5,000,000      < - > 0907 563563 Giá: 8,500,000
09.01.03.2012 Giá: 5,000,000      < - > 0907.95.39.39 Giá: 8,500,000
09.01.04.1995 Giá: 5,000,000      < - > 0908 980246 Giá: 8,500,000
09.01.05.1980 Giá: 5,000,000      < - > 0909 211119 Giá: 8,500,000
09.01.05.2003 Giá: 5,000,000      < - > 0909 230666 Giá: 8,500,000
09.01.05.2007 Giá: 5,000,000      < - > 0909.27.3666 Giá: 8,500,000
09.01.06.1978 Giá: 5,000,000      < - > 093 159 8686 Giá: 8,500,000
09.01.06.1985 Giá: 5,000,000      < - > 0931 011666 Giá: 8,500,000
09.01.06.2000 Giá: 5,000,000      < - > 0931 015888 Giá: 8,500,000
09.01.07.1984 Giá: 5,000,000      < - > 0931 022666 Giá: 8,500,000
09.01.07.2000 Giá: 5,000,000      < - > 0931 023888 Giá: 8,500,000
09.01.08.1981 Giá: 5,000,000      < - > 0931 026999 Giá: 8,500,000
09.01.08.1998 Giá: 5,000,000      < - > 0931 027999 Giá: 8,500,000
09.0123.1133 Giá: 5,000,000      < - > 0931 029888 Giá: 8,500,000
09.0123.1222 Giá: 5,000,000      < - > 0931 059888 Giá: 8,500,000
09.02.02.02.80 Giá: 5,000,000      < - > 0931 060666 Giá: 8,500,000
09.02.03.2008 Giá: 5,000,000      < - > 0931 068666 Giá: 8,500,000
09.03.03.68.03 Giá: 5,000,000      < - > 0931 071888 Giá: 8,500,000
09.03.06.2000 Giá: 5,000,000      < - > 0931 071999 Giá: 8,500,000
09.03.08.2014 Giá: 5,000,000      < - > 0931 072888 Giá: 8,500,000
09.03.09.2010 Giá: 5,000,000      < - > 0931 072999 Giá: 8,500,000
09.03.09.2013 Giá: 5,000,000      < - > 0931 073888 Giá: 8,500,000
09.03.10.2014 Giá: 5,000,000      < - > 0931 074074 Giá: 8,500,000
09.03.13.49.49 Giá: 5,000,000      < - > 0931 075999 Giá: 8,500,000
09.05.11.2017 Giá: 5,000,000      < - > 0931 080666 Giá: 8,500,000
09.06.08.1980 Giá: 5,000,000      < - > 0931 086886 Giá: 8,500,000
09.06.11.2013 Giá: 5,000,000      < - > 0931 551368 Giá: 8,500,000
09.07.08.1994 Giá: 5,000,000      < - > 0931 864888 Giá: 8,500,000
09.07.09.1997 Giá: 5,000,000      < - > 0931 874888 Giá: 8,500,000
09.07.09.2005 Giá: 5,000,000      < - > 0931.0.66669 Giá: 8,500,000
09.08.02.1996 Giá: 5,000,000      < - > 0931.00.01.02 Giá: 8,500,000
09.09.04.2000 Giá: 5,000,000      < - > 0931.0000.44 Giá: 8,500,000
09.09.06.1998 Giá: 5,000,000      < - > 0931.02.86.86 Giá: 8,500,000
09.09.09.29.22 Giá: 5,000,000      < - > 0931.03.86.86 Giá: 8,500,000
09.09.09.7251 Giá: 5,000,000      < - > 0931.06.4444 Giá: 8,500,000
09.09.09.8361 Giá: 5,000,000      < - > 0931.06.6886 Giá: 8,500,000
09.09.09.8451 Giá: 5,000,000      < - > 0931.07.86.86 Giá: 8,500,000
09.09.09.8504 Giá: 5,000,000      < - > 0931.09.6886 Giá: 8,500,000
09.09.09.8753 Giá: 5,000,000      < - > 0931.929.979 Giá: 8,500,000
09.31.03.1978 Giá: 5,000,000      < - > 0931.93.96.99 Giá: 8,500,000
09.31.03.1979 Giá: 5,000,000      < - > 0932 557888 Giá: 8,500,000
09.31.03.1982 Giá: 5,000,000      < - > 0933 333518 Giá: 8,500,000
09.31.03.1983 Giá: 5,000,000      < - > 0933 333518 Giá: 8,500,000
09.31.03.1994 Giá: 5,000,000      < - > 0934 567842 Giá: 8,500,000
09.31.03.1995 Giá: 5,000,000      < - > 0934.272.777 Giá: 8,500,000
09.31.03.1996 Giá: 5,000,000      < - > 0935 531531 Giá: 8,500,000
09.31.03.1997 Giá: 5,000,000      < - > 0935 674674 Giá: 8,500,000
09.31.03.1998 Giá: 5,000,000      < - > 0935.07.8989 Giá: 8,500,000
09.31.03.2002 Giá: 5,000,000      < - > 0936 706688 Giá: 8,500,000
09.31.05.1985 Giá: 5,000,000      < - > 0938 511666 Giá: 8,500,000
09.31.05.2007 Giá: 5,000,000      < - > 0939 6 2 1985 Giá: 8,500,000
09.31.07.1987 Giá: 5,000,000      < - > 0939 721721 Giá: 8,500,000
09.31.07.1988 Giá: 5,000,000      < - > 0939 79 1994 Giá: 8,500,000
09.31.07.2009 Giá: 5,000,000      < - > 0939.15.6886 Giá: 8,500,000
09.31.07.2012 Giá: 5,000,000      < - > 0939.44.8668 Giá: 8,500,000
09.31.88.51.88 Giá: 5,000,000      < - > 0939.5.88866 Giá: 8,500,000
09.31.88.61.88 Giá: 5,000,000      < - > 0939339930  Giá: 8,500,000
09.31.88.71.88 Giá: 5,000,000      < - > 0939339930  Giá: 8,500,000
09.3131.32.31 Giá: 5,000,000      < - > 0909 821555 Giá: 8,520,000
09.3180.99.88 Giá: 5,000,000      < - > 0931 434888 Giá: 8,560,000
09.3181.99.88 Giá: 5,000,000      < - > 0899 995998 Giá: 8,600,000
09.32.42.92.92 Giá: 5,000,000      < - > 0899 996679 Giá: 8,600,000
09.33.99.22.00 Giá: 5,000,000      < - > 0899 998268 Giá: 8,600,000
09.333.77.111 Giá: 5,000,000      < - > 0899 999659 Giá: 8,600,000
09.39.59.68.79 Giá: 5,000,000      < - > 09.31.34.8666 Giá: 8,600,000
090 494 1995 Giá: 5,000,000      < - > 09.3134.9888 Giá: 8,600,000
090.1 621616 Giá: 5,000,000      < - > 0901 681980 Giá: 8,600,000
090.11.88.339 Giá: 5,000,000      < - > 0901 681984 Giá: 8,600,000
090.123.32.32 Giá: 5,000,000      < - > 0901 681992 Giá: 8,600,000
090.15.365.79 Giá: 5,000,000      < - > 0901 681994 Giá: 8,600,000
090.161.666.7 Giá: 5,000,000      < - > 0901 681995 Giá: 8,600,000
090.179 86.39 Giá: 5,000,000      < - > 0901 681997 Giá: 8,600,000
090.18.16.777 Giá: 5,000,000      < - > 0901.79.1984 Giá: 8,600,000
090.234.49.49 Giá: 5,000,000      < - > 0901.79.1995 Giá: 8,600,000
090.29.3.2929 Giá: 5,000,000      < - > 0902 058668 Giá: 8,600,000
090.34567.63 Giá: 5,000,000      < - > 0908 107666 Giá: 8,600,000
090.39.00005 Giá: 5,000,000      < - > 0908 207666 Giá: 8,600,000
090.44444.36 Giá: 5,000,000      < - > 093.13.4.1999 Giá: 8,600,000
090.570.33.88 Giá: 5,000,000      < - > 093.134.6886 Giá: 8,600,000
090.571.33.88 Giá: 5,000,000      < - > 093.134.8668 Giá: 8,600,000
090.666.41.41 Giá: 5,000,000      < - > 093.1347.888 Giá: 8,600,000
090.666.48.48 Giá: 5,000,000      < - > 093.141.8666 Giá: 8,600,000
090.676.33.88 Giá: 5,000,000      < - > 093.18.4.1999 Giá: 8,600,000
090.678.04.04 Giá: 5,000,000      < - > 0931.08.89.89 Giá: 8,600,000
090.69.13689 Giá: 5,000,000      < - > 0931.336.777 Giá: 8,600,000
090.72.000.27 Giá: 5,000,000      < - > 0931.34.86.86 Giá: 8,600,000
090.72.000.27 Giá: 5,000,000      < - > 0931.340.888 Giá: 8,600,000
090.777.50.50 Giá: 5,000,000      < - > 0931.340.999 Giá: 8,600,000
090.777.51.51 Giá: 5,000,000      < - > 0931.341.888 Giá: 8,600,000
090.777.94.94 Giá: 5,000,000      < - > 0931.342.888 Giá: 8,600,000
090.78910.68 Giá: 5,000,000      < - > 0931.342.999 Giá: 8,600,000
090.79.386.79 Giá: 5,000,000      < - > 0931.402.888 Giá: 8,600,000
090.828.96.96 Giá: 5,000,000      < - > 0931.403.888 Giá: 8,600,000
090.86.1.88.66 Giá: 5,000,000      < - > 0931.405.999 Giá: 8,600,000
090.88.777.11 Giá: 5,000,000      < - > 0931.410.999 Giá: 8,600,000
090.95.93339 Giá: 5,000,000      < - > 0931.421.999 Giá: 8,600,000
090.99.55.886 Giá: 5,000,000      < - > 0931.83.88.66 Giá: 8,600,000
0901 008555 Giá: 5,000,000      < - > 0931.832.666 Giá: 8,600,000
0901 010143 Giá: 5,000,000      < - > 0931.837.888 Giá: 8,600,000

Nội dung chính:

Giới thiệu về ứng dụng mConnect Mobifone

mConnect là ứng dụng chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Viễn thông MobiFone. Ứng dụng mConnect mang tới cho khách hàng cơ hội tận hưởng hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn từ các đối tác liên kết của MobiFone thông qua các voucher điện tử trên ứng dụng, một phong cách phục vụ khách hàng hoàn toàn mới của MobiFone.

Ứng dụng MobiFone mConnect được thiết kế cho 03 hệ điều hành Android, iOS & Window Phone dành cho Smartphone. Khi cài đặt ứng dụng MobiFone mConnect, thuê bao của MobiFone trên toàn quốc sẽ liên tục được cập nhật những ưu đãi mới nhất từ những từ những đối tác liên kết tin cậy và chất lượng trong các lĩnh vực ẩm thực, giải trí, làm đẹp, mua sắm, du lịch, chăm sóc sức  khỏe, khách sạn và nghỉ dưỡng… Ngoài ưu đãi thường xuyên khi sử dụng ứng dụng MobiFone mConnect để tiêu dùng, khách hàng sẽ được hưởng các mức giảm giá đặc biệt, các chương trình khuyến mại dành riêng cho thuê bao MobiFone theo từng tháng.

Làm thế nào để nhận ưu đãi từ mConnect?

Với những ưu đãi và sự tiện lợi mà mConnect mang lại đặc biệt trong dịp tết Đinh Dậu sắp tới gần hãy cài đặt ứng dụng và nhận ngay mã ưu đãi từ mConnect của nhà mạng Mobifone.

1. Bước 1:
Bạn tải ứng dụng
  • Android: Google Play
  •  iOS: Apple Store
  •  Windows phone: Windows Store
2. Bước 2:
Đăng nhập ứng dụng bằng 3G trên thiết bị di động của bạn, khi đó ứng dụng sẽ tự động nhận diện và xác nhận số thuê bao.

3. Bước 3:
Bạn chọn ưu đãi của chương trình, bấm vào nút lấy Mã Ưu Đãi và đưa cho nhân viên thu ngân kích hoạt mã để lấy giảm giá khi thanh toán.

Chỉ qua 3 bước đơn giản như trên là bạn đã nhận ngay được mã ưu đãi giảm giá khi thanh toán.

Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về ứng dụng mConnect Mobifone để khách hàng có thể hiểu rõ hơn về ứng dụng tiện ích này thì hãy nhanh tay tải và cài ứng dụng mConnect ngay nhé.

Bài đăng phổ biến