Hiển thị các bài đăng có nhãn Dịch vụ vHay của Vinaphone. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Dịch vụ vHay của Vinaphone. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tin chi tiết về dịch vụ vHay của Vinaphone

Với dịch vụ vHay của Vinaphone sẽ cung cấp tới các bạn những tin tức hấp dẫn nhất với những nội dung được chọn lọc, mang đến cho bạn những tin tức đặc sắc nhất.

Nội dung chính:

Giới thiệu dịch vụ vHay của Vinaphone

vHay là cổng nội dung chuyên cung cấp cho các khách hàng sử dụng sim Vinaphone trên nền 2G/3G với các tin tức hấp dẫn được cập nhật hàng ngày, với kho Game online, offline đa dạng , những video clip đặc sắc cùng các nội dung phong phú khác.

>>>Tham khảo thêm:

Đăng ký dịch vụ vHay của Vinaphone để nhận những tin tức hấp dẫn trong ngày

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Vinaphone:

09.44.22.1982 Giá: 5,000,000    < - - > 0917 599777 Giá: 8,600,000
09.44.22.1984 Giá: 5,000,000    < - - > 0918 991010 Giá: 8,600,000
09.44.22.1985 Giá: 5,000,000    < - - > 0918.31.8686 Giá: 8,600,000
09.44.22.1993 Giá: 5,000,000    < - - > 0918.96.1368 Giá: 8,600,000
09.44.22.1994 Giá: 5,000,000    < - - > 0919 229595 Giá: 8,600,000
09.44.22.1995 Giá: 5,000,000    < - - > 0919 336565 Giá: 8,600,000
09.44.22.1996 Giá: 5,000,000    < - - > 0941 411212 Giá: 8,600,000
09.44.22.1997 Giá: 5,000,000    < - - > 0941 411919 Giá: 8,600,000
09.44.22.1998 Giá: 5,000,000    < - - > 0941 413131 Giá: 8,600,000
09.44.22.2001 Giá: 5,000,000    < - - > 0943 330303 Giá: 8,600,000
09.44.22.2002 Giá: 5,000,000    < - - > 0943 574567 Giá: 8,600,000
09.44.33.1357 Giá: 5,000,000    < - - > 0943 640640 Giá: 8,600,000
09.44.33.1980 Giá: 5,000,000    < - - > 0943.78.6688 Giá: 8,600,000
09.44.33.1981 Giá: 5,000,000    < - - > 0944.01.6699 Giá: 8,600,000
09.44.33.1982 Giá: 5,000,000    < - - > 0945 450606 Giá: 8,600,000
09.44.33.1984 Giá: 5,000,000    < - - > 0945 679292 Giá: 8,600,000
09.44.33.1987 Giá: 5,000,000    < - - > 0946 000080 Giá: 8,600,000
09.44.33.1992 Giá: 5,000,000    < - - > 0946 555575 Giá: 8,600,000
09.44.33.1994 Giá: 5,000,000    < - - > 0948.55.6668 Giá: 8,600,000
09.44.33.1995 Giá: 5,000,000    < - - > 0915 559009 Giá: 8,670,000
09.44.33.1996 Giá: 5,000,000    < - - > 0948 555115 Giá: 8,686,000
09.44.33.1997 Giá: 5,000,000    < - - > 0948 555225 Giá: 8,686,000
09.44.33.1998 Giá: 5,000,000    < - - > 0948 555995 Giá: 8,686,000
09.44.33.2001 Giá: 5,000,000    < - - > 09.1199.78.79 Giá: 8,688,880
09.4567.2013 Giá: 5,000,000    < - - > 091 320 1987 Giá: 8,700,000
09.49.43.89.89 Giá: 5,000,000    < - - > 0949 588886 Giá: 8,700,000
09.49.49.14.14 Giá: 5,000,000    < - - > 0949 687878 Giá: 8,700,000
09.49.49.31.31 Giá: 5,000,000    < - - > 0915 018989 Giá: 8,750,000
09.49.49.34.34 Giá: 5,000,000    < - - > 0915 861979 Giá: 8,750,000
091 125 1997 Giá: 5,000,000    < - - > 0918 086586 Giá: 8,750,000
091 126 1997 Giá: 5,000,000    < - - > 0919 989968 Giá: 8,750,000
091 129 1997 Giá: 5,000,000    < - - > 0888 006880 Giá: 8,800,000
091 135 1997 Giá: 5,000,000    < - - > 0888 006880 Giá: 8,800,000
091 136 1997 Giá: 5,000,000    < - - > 0888 18 2468 Giá: 8,800,000
091 145 1997 Giá: 5,000,000    < - - > 0888 255266 Giá: 8,800,000
091 146 1997 Giá: 5,000,000    < - - > 0888 388 168 Giá: 8,800,000
091 151 1975 Giá: 5,000,000    < - - > 0888 568768 Giá: 8,800,000
091 156 1997 Giá: 5,000,000    < - - > 0888 586579 Giá: 8,800,000
091 165 1997 Giá: 5,000,000    < - - > 0888 811983 Giá: 8,800,000
091 167 1997 Giá: 5,000,000    < - - > 0888 909800 Giá: 8,800,000
091 169 1997 Giá: 5,000,000    < - - > 0888 909800 Giá: 8,800,000
091 7777 468 Giá: 5,000,000    < - - > 0888.06.68.06 Giá: 8,800,000
091.12.3.1992 Giá: 5,000,000    < - - > 0888.06.68.06 Giá: 8,800,000
091.12.3.1993 Giá: 5,000,000    < - - > 0888.97.6668 Giá: 8,800,000
091.12.3.1995 Giá: 5,000,000    < - - > 08883 12468 Giá: 8,800,000
091.12345.04 Giá: 5,000,000    < - - > 088838 2468 Giá: 8,800,000
091.12345.05 Giá: 5,000,000    < - - > 09.13.06.2015 Giá: 8,800,000
091.12345.07 Giá: 5,000,000    < - - > 09.16.39.86.39 Giá: 8,800,000
091.12345.11 Giá: 5,000,000    < - - > 09.44.22.4567 Giá: 8,800,000
091.12345.12 Giá: 5,000,000    < - - > 09.44.33.2345 Giá: 8,800,000
091.12345.14 Giá: 5,000,000    < - - > 09.47.45.5678 Giá: 8,800,000
091.12345.17 Giá: 5,000,000    < - - > 09.49.41.0000 Giá: 8,800,000
091.12345.22 Giá: 5,000,000    < - - > 09.49.43.5678 Giá: 8,800,000
091.12345.23 Giá: 5,000,000    < - - > 091.626.39.68 Giá: 8,800,000
091.12345.24 Giá: 5,000,000    < - - > 091.88.74.888 Giá: 8,800,000
091.12345.27 Giá: 5,000,000    < - - > 0911 266566 Giá: 8,800,000
091.12345.29 Giá: 5,000,000    < - - > 0912 225551 Giá: 8,800,000
091.12345.30 Giá: 5,000,000    < - - > 0913 188699 Giá: 8,800,000
091.12345.31 Giá: 5,000,000    < - - > 0915 364364 Giá: 8,800,000
091.12345.32 Giá: 5,000,000    < - - > 0916 438538 Giá: 8,800,000
091.12345.33 Giá: 5,000,000    < - - > 0916 710000 Giá: 8,800,000
091.12345.34 Giá: 5,000,000    < - - > 0917 960000 Giá: 8,800,000
091.12345.43 Giá: 5,000,000    < - - > 0918.73.3456 Giá: 8,800,000
091.12345.44 Giá: 5,000,000    < - - > 0919.86.1975 Giá: 8,800,000
091.12345.49 Giá: 5,000,000    < - - > 094.22.88.222 Giá: 8,800,000
091.12345.50 Giá: 5,000,000    < - - > 094.22.88.555 Giá: 8,800,000
091.12345.51 Giá: 5,000,000    < - - > 094.22.88.777 Giá: 8,800,000
091.12345.52 Giá: 5,000,000    < - - > 094.228.86.86 Giá: 8,800,000
091.12345.53 Giá: 5,000,000    < - - > 094.88.95.888 Giá: 8,800,000
091.12345.70 Giá: 5,000,000    < - - > 094.98.93.999 Giá: 8,800,000
091.12345.71 Giá: 5,000,000    < - - > 094.98.95.999 Giá: 8,800,000
091.12345.72 Giá: 5,000,000    < - - > 094.999.2.777 Giá: 8,800,000
091.12345.73 Giá: 5,000,000    < - - > 0942 228880 Giá: 8,800,000
091.12345.74 Giá: 5,000,000    < - - > 0942 257257 Giá: 8,800,000
091.12345.75 Giá: 5,000,000    < - - > 0942 293456 Giá: 8,800,000
091.15.5.1992 Giá: 5,000,000    < - - > 0943 348899 Giá: 8,800,000
091.1986.078 Giá: 5,000,000    < - - > 0944 224888 Giá: 8,800,000
091.1998.689 Giá: 5,000,000    < - - > 0944 224999 Giá: 8,800,000
091.1999.286 Giá: 5,000,000    < - - > 0944 227888 Giá: 8,800,000
091.333.28.29 Giá: 5,000,000    < - - > 0944 331331 Giá: 8,800,000
091.333.28.38 Giá: 5,000,000    < - - > 0944 337888 Giá: 8,800,000
091.333.2866 Giá: 5,000,000    < - - > 0944 442012 Giá: 8,800,000
091.335.39.86 Giá: 5,000,000    < - - > 0944 740000 Giá: 8,800,000
091.44444.83 Giá: 5,000,000    < - - > 0947 270000 Giá: 8,800,000
091.5678.268 Giá: 5,000,000    < - - > 0947 958958 Giá: 8,800,000
091.626.79.68 Giá: 5,000,000    < - - > 0947.66.0000 Giá: 8,800,000
091.636.79.68 Giá: 5,000,000    < - - > 0948 664664 Giá: 8,800,000
091.737.7878 Giá: 5,000,000    < - - > 0948 893456 Giá: 8,800,000
091.858.36.36 Giá: 5,000,000    < - - > 0948.66.00.66 Giá: 8,800,000
091.9999.466 Giá: 5,000,000    < - - > 0948.66.22.99 Giá: 8,800,000
0911 082009 Giá: 5,000,000    < - - > 0948.66.55.99 Giá: 8,800,000
0911 107770 Giá: 5,000,000    < - - > 0949 750000 Giá: 8,800,000
0911 109199 Giá: 5,000,000    < - - > 0949.88.55.99 Giá: 8,800,000
0911 110114 Giá: 5,000,000    < - - > 0918 883330 Giá: 8,868,000
0911 110115 Giá: 5,000,000    < - - > 0918 883331 Giá: 8,868,000
0911 110116 Giá: 5,000,000    < - - > 0918 883332 Giá: 8,868,000
0911 111676 Giá: 5,000,000    < - - > 0919 192219 Giá: 8,868,000
0911 111791 Giá: 5,000,000    < - - > 0888 821988 Giá: 8,888,888
0911 111826 Giá: 5,000,000    < - - > 0888 212686 Giá: 8,900,000
0911 111835 Giá: 5,000,000    < - - > 0888 399668 Giá: 8,900,000
0911 112679 Giá: 5,000,000    < - - > 0888 868779 Giá: 8,900,000

Nội dung cung cấp:
 • Tin tức: Tổng hợp các tin tức đa dạng, phong phú từ hơn 100 báo.
 • Video: được tổng hợp, sưu tầm, tự xây dựng một cách công phu, thể loại phong phú.
 • Game: Cung cấp các game online, offline đa dạng nội dung, phù hợp với các dòng máy điện thoại
 • Bóng đá Hay: Cập nhận tin tức bóng đá mới nóng nhất diễn ra trong ngày của các giải đấu lớn trong nước và các giải quốc tế
Tính năng dịch vụ:
 • Khách hàng đăng ký gói dịch vụ: Khách hàng sẽ được xem toàn bộ các nội dung gói dịch vụ cung cấp trên website/wapsite dịch vụ.
 • Khách hàng không đăng ký gói dịch vụ: Khách hàng chỉ có thể xem một số nội dung được cung cấp miễn phí trên website/wapsite dịch vụ.
Hướng dẫn đăng ký dịch vụ vHay Vinaphone

1. Đối tượng và điều kiện sử dụng
 • Đối tượng sử dụng: Tất cả các thuê bao trả trước và trả sau đang hoạt động hai chiều trên mạng VinaPhone.
 • Điều kiện sử dụng dịch vụ:
+ Thuê bao sử dụng máy điện thoại có hỗ trợ tính năng GPRS/EDGE/3G;
          + Thuê bao đang trong vùng phủ sóng GPRS/EDGE/3G của mạng VinaPhone;

          + Thuê bao sử dụng máy điện thoại di động hỗ trợ tính năng xem video trực tuyến.

2. Cách đăng ký hủy dịch vụ

2.1 Cách đăng ký trên giao diện website dịch vụ:
Truy cập vào website bấm Đăng ký và thực hiện theo hướng dẫn.

2.2 Cách đăng ký trên giao diện wapsite dịch vụ:
 • Bước 1: Truy cập wapsite dịch vụ 
 + Nếu khách hàng đang sử dụng dịch vụ 3G hệ thống sẽ tự nhận diện số thuê bao.
           + Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ qua Wifi: Khách hàng phải sử dụng tài khoản của VinaPortal để đăng nhập. Trong trường hợp khách hàng mất mật khẩu tài khoản VinaPortal, có thể soạn tin MK gửi 333 để lấy lại mật khẩu.
 • Bước 2: Khách hàng lựa chọn nội dung cần xem trên trang chủ hoặc theo từng Chuyên mục menu Wapsite dịch vụ. Thực hiện đăng ký gói cước được hiển thị ngay trên giao diện Wapsite dịch vụ.
 • Bước 3: Khách hàng kiểm tra lại thông tin trước khi nhấn nút Đăng ký.
 • Bước 4: Sau khi thao tác thành công, hệ thống sẽ trả tin nhắn thông báo Đăng ký thành công về máy điện thoại khách hàng và đồng thời hiển thị popup thông báo cho khách hàng.
Lưu ý: Khách hàng chỉ có thể đăng ký gói ngày hoặc gói tuần tại cùng một thời điểm.

Chúc các bạn đăng ký thành công mạng xã hội vHay của Vinaphone và có những giây phút thư giãn cùng gia đình và người thân.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
Nguồn:http://www.bansimsodep.net/2017/06/dich-vu-vhay-cua-vinaphone.html

Bài đăng phổ biến