Hiển thị các bài đăng có nhãn Gói cước 3G Mobifone. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Gói cước 3G Mobifone. Hiển thị tất cả bài đăng

Gói cước 3G 3MIU của Mobifone- Thỏa mãn đam mê khám phá thế giới internet

Nếu bạn đã quá quen thuộc với gói cước 3G của nhà mạng Mobifone thì tại sao không thử trải nghiệm một gói cước hoàn toàn mới – gói cước 3G 3MIU của Mobifone để nhận được những ưu đãi cực sốc nhỉ.

>>>Tham khảo thêm:
Gói cước 3G Miu của Mobifone -thoải mái lướt net trong 3 tháng

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Mobifone:

0906 889969 Giá: 5,000,000      < - > 0907 092017 Giá: 8,800,000
0906.08.67.67 Giá: 5,000,000      < - > 0907 102005 Giá: 8,800,000
0906.12.12.52 Giá: 5,000,000      < - > 0907 113379 Giá: 8,800,000
0906.2345.89 Giá: 5,000,000      < - > 0907 416886 Giá: 8,800,000
0906.29.1989 Giá: 5,000,000      < - > 0907 772017 Giá: 8,800,000
0906.70.77.78 Giá: 5,000,000      < - > 0907 776379 Giá: 8,800,000
0906.79.18.68 Giá: 5,000,000      < - > 0907 776464 Giá: 8,800,000
0906.79.1996 Giá: 5,000,000      < - > 0907 776600 Giá: 8,800,000
0906.82.7799 Giá: 5,000,000      < - > 0907 776622 Giá: 8,800,000
0906.82.7799 Giá: 5,000,000      < - > 0907 777095 Giá: 8,800,000
0906.99.33.93 Giá: 5,000,000      < - > 0907 777476 Giá: 8,800,000
0907 078886 Giá: 5,000,000      < - > 0907 878766 Giá: 8,800,000
0907 118111 Giá: 5,000,000      < - > 0907 878781 Giá: 8,800,000
0907 711811 Giá: 5,000,000      < - > 0907 878782 Giá: 8,800,000
0907 777292 Giá: 5,000,000      < - > 0907 878783 Giá: 8,800,000
0907 777992 Giá: 5,000,000      < - > 0907 878784 Giá: 8,800,000
0907 777993 Giá: 5,000,000      < - > 0907 878833 Giá: 8,800,000
0907 783399 Giá: 5,000,000      < - > 0907 878877 Giá: 8,800,000
0907 805666 Giá: 5,000,000      < - > 0907 878898 Giá: 8,800,000
0907 828368 Giá: 5,000,000      < - > 0907 878998 Giá: 8,800,000
0907 914888 Giá: 5,000,000      < - > 0907 887733 Giá: 8,800,000
0907 941888 Giá: 5,000,000      < - > 0907 887978 Giá: 8,800,000
0907 953666 Giá: 5,000,000      < - > 0907 887980 Giá: 8,800,000
0907 979886 Giá: 5,000,000      < - > 0907 888008 Giá: 8,800,000
0907 991102 Giá: 5,000,000      < - > 0907 888118 Giá: 8,800,000
0907.18.8118 Giá: 5,000,000      < - > 0907 888558 Giá: 8,800,000
0907.19.19.39 Giá: 5,000,000      < - > 0907 888812 Giá: 8,800,000
0907.27.11.99 Giá: 5,000,000      < - > 0907 888856 Giá: 8,800,000
0907.3.55558 Giá: 5,000,000      < - > 0907 888860 Giá: 8,800,000
0907.39.39.93 Giá: 5,000,000      < - > 0907 888897 Giá: 8,800,000
0907.52.8866 Giá: 5,000,000      < - > 0907 890101 Giá: 8,800,000
0907.53.8866 Giá: 5,000,000      < - > 0907 891139 Giá: 8,800,000
0907.6111.68 Giá: 5,000,000      < - > 0907 891881 Giá: 8,800,000
0907.69.69.59 Giá: 5,000,000      < - > 0907 894488 Giá: 8,800,000
0907.8.8.1983 Giá: 5,000,000      < - > 0907 894499 Giá: 8,800,000
090777.14.14 Giá: 5,000,000      < - > 0907 894666 Giá: 8,800,000
090777.15.15 Giá: 5,000,000      < - > 0907 894777 Giá: 8,800,000
0908 041997 Giá: 5,000,000      < - > 0907 895353 Giá: 8,800,000
0908 051997 Giá: 5,000,000      < - > 0907 895454 Giá: 8,800,000
0908 123689 Giá: 5,000,000      < - > 0907 895979 Giá: 8,800,000
0908 123689 Giá: 5,000,000      < - > 0907 896767 Giá: 8,800,000
0908 233336 Giá: 5,000,000      < - > 0907 896779 Giá: 8,800,000
0908 240825 Giá: 5,000,000      < - > 0907 896878 Giá: 8,800,000
0908 792266 Giá: 5,000,000      < - > 0907 897766 Giá: 8,800,000
0908 858859 Giá: 5,000,000      < - > 0907 897839 Giá: 8,800,000
0908 959333 Giá: 5,000,000      < - > 0907 897980 Giá: 8,800,000
0908 959333 Giá: 5,000,000      < - > 0907 898777 Giá: 8,800,000
0908.11.66.86 Giá: 5,000,000      < - > 0907 898900 Giá: 8,800,000
0908.26.26.22 Giá: 5,000,000      < - > 0907 898966 Giá: 8,800,000
0908.39.79.86 Giá: 5,000,000      < - > 0908 005511 Giá: 8,800,000
0908.51.8688 Giá: 5,000,000      < - > 0908 068179 Giá: 8,800,000
0908.52.54.55 Giá: 5,000,000      < - > 0908 068383 Giá: 8,800,000
0908.55.72.72 Giá: 5,000,000      < - > 0908 095666 Giá: 8,800,000
0908.93.58.58 Giá: 5,000,000      < - > 0908 111357 Giá: 8,800,000
0909 091096 Giá: 5,000,000      < - > 0908 775533 Giá: 8,800,000
0909 153789 Giá: 5,000,000      < - > 0909 090680 Giá: 8,800,000
0909 185818 Giá: 5,000,000      < - > 0909 101997 Giá: 8,800,000
0909 237333 Giá: 5,000,000      < - > 0909 389378 Giá: 8,800,000
0909 350777 Giá: 5,000,000      < - > 0909 697555 Giá: 8,800,000
0909 366968 Giá: 5,000,000      < - > 0909 753666 Giá: 8,800,000
0909 604777 Giá: 5,000,000      < - > 0909 966661 Giá: 8,800,000
0909 833886 Giá: 5,000,000      < - > 0909 966663 Giá: 8,800,000
0909 863683 Giá: 5,000,000      < - > 0909 966665 Giá: 8,800,000
0909 92 1976 Giá: 5,000,000      < - > 0909 999395 Giá: 8,800,000
0909 925777 Giá: 5,000,000      < - > 0909.75.1666 Giá: 8,800,000
0909 932299 Giá: 5,000,000      < - > 0931 012003 Giá: 8,800,000
0909 973399 Giá: 5,000,000      < - > 0931 012004 Giá: 8,800,000
0909 986896 Giá: 5,000,000      < - > 0931 012005 Giá: 8,800,000
0909.07.07.93 Giá: 5,000,000      < - > 0931 052000 Giá: 8,800,000
0909.09.04.91 Giá: 5,000,000      < - > 0931 052001 Giá: 8,800,000
0909.09.04.91 Giá: 5,000,000      < - > 0931 052002 Giá: 8,800,000
0909.09.12.94 Giá: 5,000,000      < - > 0931 052003 Giá: 8,800,000
0909.126.222 Giá: 5,000,000      < - > 0931 052004 Giá: 8,800,000
0909.1368.96 Giá: 5,000,000      < - > 0931 052006 Giá: 8,800,000
0909.39.39.03 Giá: 5,000,000      < - > 0931 052008 Giá: 8,800,000
0909.57.3838 Giá: 5,000,000      < - > 0931 052012 Giá: 8,800,000
0909.6.34568 Giá: 5,000,000      < - > 0931 052013 Giá: 8,800,000
0909.65.79.39 Giá: 5,000,000      < - > 0931 072001 Giá: 8,800,000
0909.72.71.79 Giá: 5,000,000      < - > 0931 072003 Giá: 8,800,000
0909.77.1993 Giá: 5,000,000      < - > 0931 072005 Giá: 8,800,000
0909.77.88.44 Giá: 5,000,000      < - > 0931 072006 Giá: 8,800,000
0909.82.33.88 Giá: 5,000,000      < - > 0931 072011 Giá: 8,800,000
0909.86.8558 Giá: 5,000,000      < - > 0931 072013 Giá: 8,800,000
0909.89.36.89 Giá: 5,000,000      < - > 0931 076999 Giá: 8,800,000
0909.9.7.2005 Giá: 5,000,000      < - > 0931 082000 Giá: 8,800,000
0909.96.5252 Giá: 5,000,000      < - > 0931 082001 Giá: 8,800,000
093 266 1982 Giá: 5,000,000      < - > 0931 082005 Giá: 8,800,000
093.10.68886 Giá: 5,000,000      < - > 0931 082010 Giá: 8,800,000
093.10.68886 Giá: 5,000,000      < - > 0931 082011 Giá: 8,800,000
093.115.25.25 Giá: 5,000,000      < - > 0931 082013 Giá: 8,800,000
093.18.33368 Giá: 5,000,000      < - > 0931 121982 Giá: 8,800,000
093.181.6969 Giá: 5,000,000      < - > 0931 121983 Giá: 8,800,000
093.181.7878 Giá: 5,000,000      < - > 0931 121984 Giá: 8,800,000
093.186.7799 Giá: 5,000,000      < - > 0931 121986 Giá: 8,800,000
093.191.6668 Giá: 5,000,000      < - > 0931 121987 Giá: 8,800,000
093.191919.5 Giá: 5,000,000      < - > 0931 121990 Giá: 8,800,000
093.221.78.79 Giá: 5,000,000      < - > 0931 121993 Giá: 8,800,000
093.576.98.98 Giá: 5,000,000      < - > 0931 121994 Giá: 8,800,000
093.65.33338 Giá: 5,000,000      < - > 0931 121995 Giá: 8,800,000
093.777.60.60 Giá: 5,000,000      < - > 0931 121996 Giá: 8,800,000
093.777.61.61 Giá: 5,000,000      < - > 0931 121997 Giá: 8,800,000

>>>Xem cách chọn sim giá rẻ-mua sim giá rẻ:

 Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim -mua sim giá rẻ

Nội dung chính:

Các ưu đãi của gói cước 3G 3MIU Mobifone

Nếu bạn thường xuyên sử dụng 3G trên di động và đang tìm 1 gói cước ưu đãi để tiết kiệm chi phí thì đừng bỏ qua gói cước 3MIU của nhà mạng Mobifone.

Nếu với gói cước MIU thông thường bạn chỉ nhận được  600MB/tháng  thì với gói cước 3MIU này bạn sẽ  được sử dụng dung lượng 3G lên tới 780MB/tháng.

Gói cước 3G 3MIU của Mobifone

Đặc biệt đây là gói cước 3G liên tháng, khác với những gói cước khác có chu kỳ sử dụng 1 ngày hay 1 tháng thì 3MIU có chu kỳ sử dụng lên tới 3 tháng. Thông tin ưu đãi của gói cước này như sau:
 • Dung lượng data ưu đãi mỗi tháng: 780MB
 • Cước phát sinh ngoài gói: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng gói: 90 ngày (3 tháng)
 • Cước phí: 210.000đ/3 tháng
Như vậy trung bình mỗi tháng cũng chỉ 70.000đ nhưng dung lượng bạn nhận được lại lớn hơn rất nhiều so với gói cước thông thường. Gói cước này vô cùng thích hợp với những khách hàng có nhu cầu sử dụng thường xuyên trong thời gian dài.

Cách đăng ký gói cước 3MIU Mobifone

1. Điều kiện đăng ký
 • Gói cước dành cho tất cả các khách hàng sử dụng sim Mobifone trả trước và trả sau đang hoạt động 2 chiều nếu có nhu cầu đều có thể đăng ký.
 • Đối với thuê bao trả trước số tiền trong tài khoản khi đăng ký phải >= 210.000đ
2. Cú pháp đăng ký gói cước 3G 3MIU Mobifone
Với những thông tin về ưu đãi của gói cước 3MIU mang lại thật hấp dẫn phải không?
 • Để đăng ký gói cước bạn chỉ cần thực hiện thao tác nhắn tin theo cú pháp sau:ON 3MIU gửi 9084
Như vậy chỉ với 1 lần đăng ký bạn đã nhận được ngay 90 ngày sử dụng 3G tốc độ cao không lo bị gián đoạn để thỏa mãn niềm đam mê khám phá thế giới internet vô cùng hấp dẫn rồi nhé.

*Lưu ý:
 • Khách hàng được miễn phí nhắn tin đến 9084
 • Gói cước 3MIU có tính năng tự động gia hạn, sau 90 ngày hệ thống tự động gia hạn gói cước.
 • Để kiểm tra dung lượng data sau khi đăng ký 3G Mobi thành công soạn tin nhắn KTDATA gửi 999
 • Để hủy gói cước soạn tin nhắn :HUY3MIU gửi 999
Nếu bạn đang tìm một giải pháp tiết kiệm cước phí khi sử dụng dịch vụ 3G trên di động thì đừng bỏ qua gói cước 3MIU Mobifone chu kỳ 3 tháng với mức cước và dung lượng data siêu ưu đãi này nhé.

Hướng dẫn cách đăng ký gói cước 3G 3M70 của Mobifone

Với những ưu đãi vô cùng hấp dẫn mà gói cước 3G 3M70 mang lại đã khiến gói cước này trở thành gói cước HOT nhất của nhà mạng Mobifone tại thời điểm hiện tại.

>>>Tham khảo thêm:
Thoải mái lướt nét trong 3 tháng với gói cước 3G 3M70 của Mobifone

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Mobifone:

0901.26.26.29 Giá: 5,000,000      < - > 0902 345246 Giá: 8,800,000
0901.26.46.26 Giá: 5,000,000      < - > 0902 345353 Giá: 8,800,000
0901.28.1234 Giá: 5,000,000      < - > 0902 345445 Giá: 8,800,000
0901.28.68.98 Giá: 5,000,000      < - > 0902 345454 Giá: 8,800,000
0901.28.98.68 Giá: 5,000,000      < - > 0902 345945 Giá: 8,800,000
0901.33.11.68 Giá: 5,000,000      < - > 0902 680088 Giá: 8,800,000
0901.37.1368 Giá: 5,000,000      < - > 0902 738886 Giá: 8,800,000
0901.37.38.37 Giá: 5,000,000      < - > 0902 826286 Giá: 8,800,000
0901.38.35.38 Giá: 5,000,000      < - > 0902 885533 Giá: 8,800,000
0901.39.11.68 Giá: 5,000,000      < - > 0902 888801 Giá: 8,800,000
0901.39.89.39 Giá: 5,000,000      < - > 0902 888805 Giá: 8,800,000
0901.4.2.2004 Giá: 5,000,000      < - > 0902 888807 Giá: 8,800,000
0901.4.2.2005 Giá: 5,000,000      < - > 0902 888812 Giá: 8,800,000
0901.4.2.2006 Giá: 5,000,000      < - > 0902 888856 Giá: 8,800,000
0901.4.2.2008 Giá: 5,000,000      < - > 0902 888862 Giá: 8,800,000
0901.4.2.2010 Giá: 5,000,000      < - > 0902 888869 Giá: 8,800,000
0901.4.2.2013 Giá: 5,000,000      < - > 0902 888876 Giá: 8,800,000
0901.63.68.66 Giá: 5,000,000      < - > 0902 888892 Giá: 8,800,000
0901.65.88.66 Giá: 5,000,000      < - > 0902 888893 Giá: 8,800,000
0901.66.9989 Giá: 5,000,000      < - > 0902 888894 Giá: 8,800,000
0901.83.86.83 Giá: 5,000,000      < - > 0902 888895 Giá: 8,800,000
0901.98.11.99 Giá: 5,000,000      < - > 0902.59.8666 Giá: 8,800,000
0901.993.995 Giá: 5,000,000      < - > 0903 332121 Giá: 8,800,000
0902 061998 Giá: 5,000,000      < - > 0903 344446 Giá: 8,800,000
0902 071981 Giá: 5,000,000      < - > 0903 400070 Giá: 8,800,000
0902 341166 Giá: 5,000,000      < - > 0903 400070 Giá: 8,800,000
0902 439479 Giá: 5,000,000      < - > 0903 400200 Giá: 8,800,000
0902 470666 Giá: 5,000,000      < - > 0903 651998 Giá: 8,800,000
0902 488988 Giá: 5,000,000      < - > 0903.8888.93 Giá: 8,800,000
0902 511588 Giá: 5,000,000      < - > 0904 011979 Giá: 8,800,000
0902 621777 Giá: 5,000,000      < - > 0904 012005 Giá: 8,800,000
0902 639979 Giá: 5,000,000      < - > 0904 012006 Giá: 8,800,000
0902 741666 Giá: 5,000,000      < - > 0904 022009 Giá: 8,800,000
0902 866889 Giá: 5,000,000      < - > 0904 052016 Giá: 8,800,000
0902 888189 Giá: 5,000,000      < - > 0904 052017 Giá: 8,800,000
0902 928868 Giá: 5,000,000      < - > 0904 082004 Giá: 8,800,000
0902 967666 Giá: 5,000,000      < - > 0904 869969 Giá: 8,800,000
0902 991994 Giá: 5,000,000      < - > 0905.1111.36 Giá: 8,800,000
0902 991995 Giá: 5,000,000      < - > 0906 022018 Giá: 8,800,000
0902.1111.92 Giá: 5,000,000      < - > 0906 041980 Giá: 8,800,000
0902.1111.93 Giá: 5,000,000      < - > 0906 051983 Giá: 8,800,000
0902.1111.94 Giá: 5,000,000      < - > 0906 072012 Giá: 8,800,000
0902.1111.96 Giá: 5,000,000      < - > 0906 082000 Giá: 8,800,000
0902.32.31.30 Giá: 5,000,000      < - > 0906 092018 Giá: 8,800,000
0902.33.43.43 Giá: 5,000,000      < - > 0906 102010 Giá: 8,800,000
0902.55.8886 Giá: 5,000,000      < - > 0906 102011 Giá: 8,800,000
0902.5555.13 Giá: 5,000,000      < - > 0906 102017 Giá: 8,800,000
0902.5678.38 Giá: 5,000,000      < - > 0906 122012 Giá: 8,800,000
0902.739.239 Giá: 5,000,000      < - > 0906 661960 Giá: 8,800,000
0902.7777.56 Giá: 5,000,000      < - > 0906 666822 Giá: 8,800,000
0902.7777.56 Giá: 5,000,000      < - > 0906 666855 Giá: 8,800,000
0902.79.19.39 Giá: 5,000,000      < - > 0906 666955 Giá: 8,800,000
0903 066366 Giá: 5,000,000      < - > 0906 666978 Giá: 8,800,000
0903 271777 Giá: 5,000,000      < - > 0906 696898 Giá: 8,800,000
0903 384455 Giá: 5,000,000      < - > 0906 777966 Giá: 8,800,000
0903 385777 Giá: 5,000,000      < - > 0906 789039 Giá: 8,800,000
0903 385777 Giá: 5,000,000      < - > 0906 789200 Giá: 8,800,000
0903 400094 Giá: 5,000,000      < - > 0906 789639 Giá: 8,800,000
0903 400350 Giá: 5,000,000      < - > 0906 868113 Giá: 8,800,000
0903 668986 Giá: 5,000,000      < - > 0906 868145 Giá: 8,800,000
0903 677733 Giá: 5,000,000      < - > 0906 868248 Giá: 8,800,000
0903 764666 Giá: 5,000,000      < - > 0906 868448 Giá: 8,800,000
0903 800020 Giá: 5,000,000      < - > 0906 868479 Giá: 8,800,000
0903 838778 Giá: 5,000,000      < - > 0906 868500 Giá: 8,800,000
0903 883899 Giá: 5,000,000      < - > 0906 868558 Giá: 8,800,000
0903 891102 Giá: 5,000,000      < - > 0906 868661 Giá: 8,800,000
0903 929668 Giá: 5,000,000      < - > 0906 868844 Giá: 8,800,000
0903 980777 Giá: 5,000,000      < - > 0906 881100 Giá: 8,800,000
0903.01.11.21 Giá: 5,000,000      < - > 0906 886007 Giá: 8,800,000
0903.07.92.92 Giá: 5,000,000      < - > 0906 886012 Giá: 8,800,000
0903.19.1995 Giá: 5,000,000      < - > 0906 886038 Giá: 8,800,000
0903.29.1989 Giá: 5,000,000      < - > 0906 886039 Giá: 8,800,000
0903.97.1997 Giá: 5,000,000      < - > 0906 886113 Giá: 8,800,000
0903.99.1994 Giá: 5,000,000      < - > 0906 886161 Giá: 8,800,000
0904 011996 Giá: 5,000,000      < - > 0906 886177 Giá: 8,800,000
0904 021994 Giá: 5,000,000      < - > 0906 886178 Giá: 8,800,000
0904 071997 Giá: 5,000,000      < - > 0906 886246 Giá: 8,800,000
0904 687788 Giá: 5,000,000      < - > 0906 886644 Giá: 8,800,000
0904 988588 Giá: 5,000,000      < - > 0906 886939 Giá: 8,800,000
0904.35.3579 Giá: 5,000,000      < - > 0906 888813 Giá: 8,800,000
0904.59.1102 Giá: 5,000,000      < - > 0906 888823 Giá: 8,800,000
0905 031994 Giá: 5,000,000      < - > 0906 888827 Giá: 8,800,000
0905 041997 Giá: 5,000,000      < - > 0906 888834 Giá: 8,800,000
0905 092789 Giá: 5,000,000      < - > 0906 888835 Giá: 8,800,000
0905 449444 Giá: 5,000,000      < - > 0906 888849 Giá: 8,800,000
0905 525286 Giá: 5,000,000      < - > 0906 888857 Giá: 8,800,000
0905 788588 Giá: 5,000,000      < - > 0906 888861 Giá: 8,800,000
0905 788588 Giá: 5,000,000      < - > 0906 888862 Giá: 8,800,000
0905 989168 Giá: 5,000,000      < - > 0906 888864 Giá: 8,800,000
0905.60.9988 Giá: 5,000,000      < - > 0906 888871 Giá: 8,800,000
0906 031998 Giá: 5,000,000      < - > 0906 888874 Giá: 8,800,000
0906 051993 Giá: 5,000,000      < - > 0906 888875 Giá: 8,800,000
0906 071996 Giá: 5,000,000      < - > 0906 888894 Giá: 8,800,000
0906 081997 Giá: 5,000,000      < - > 0906 888897 Giá: 8,800,000
0906 121983 Giá: 5,000,000      < - > 0906 888900 Giá: 8,800,000
0906 278779 Giá: 5,000,000      < - > 0906 888991 Giá: 8,800,000
0906 588585 Giá: 5,000,000      < - > 0907 000880 Giá: 8,800,000
0906 662013 Giá: 5,000,000      < - > 0907 000889 Giá: 8,800,000
0906 779368 Giá: 5,000,000      < - > 0907 000898 Giá: 8,800,000
0906 861689 Giá: 5,000,000      < - > 0907 022017 Giá: 8,800,000

>>>Xem hướng dẫn cách cài đặt GPRS Mobifone:


Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt GPRS Mobifone

Nội dung chính:

Giới thiệu về gói cước 3G 3M70 Mobifone

Đối với những khách hàng thường xuyên sử dụng 3G để truy cập internet trên thiết bị di động trong thời gian giài thì việc tìm kiếm 1 gói cước tiết kiệm rất quan trọng. Hiểu được mong muốn này của nhiều khách hàng, nhà mạng Mobifone đã cung cấp ra thị trường gói cước 3G 3M70 với chu kỳ sử dụng lên tới 3 tháng.  Đây là lựa chọn hợp lý và đầy tiết kiệm cho bạn. Bởi gói 3M70 không những đem đến cho khách hàng sự thuận tiện mà còn ưu đãi data vượt trội hơn so với các gói 3G khác.

Thông tin chi tiết của gói cước 3G 3M70
 • Ưu đãi data: Miễn phí 1,8GB data dung lượng tốc độ cao mỗi tháng (tổng cộng 5,4GB trong 3 tháng).
 • Thời hạn sử dụng: 90 ngày kể từ ngày đăng ký thành công.
 • Cước phí đăng ký: Chỉ 210.000đ/lần.
 • Dừng truy cập mạng internet khi hết dung lượng data.
Ưu điểm lớn nhất của gói cước này chính là thuê bao của bạn sẽ được truy cập internet tốc độ cao trong suốt 3 tháng mà không sợ phát sinh cước phí ngoài gói. Điều này giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều chi phí sử dụng.

Cách đăng ký gói cước 3G 3M70 Mobifone
Nếu bạn có nhu cầu sử dụng gói cước 3G 3M70 hãy đăng ký theo cú pháp tin nhắn sau đây:ON 3M70 gửi 9084

Chỉ chưa đầy 30 giây, bạn sẽ nhận được tin nhắn đăng ký thành công gói cước và bắt đầu có những trải nghiệm thú vị khi sim Mobifone của bạn đáp ứng đầy đủ những điều kiện sau đây:
 • Thuê bao đăng ký là thuê bao Mobifone trả trước hoặc trả sau đang hoạt động 2 chiều bình thường.
 • Với thuê bao trả trước số dư tài khoản phải >=210.000đ
 • Gói cước được áp dụng trên toàn quốc
Lưu ý: Sau khi đăng ký gói 3M70 thành công, đừng quên kiểm tra dung lượng 3G của gói cước bằng cách soạn tin KT DATA gửi 999 để xem lưu lượng từ gói cước mới đã được cộng vào chưa nhé.

Truy cập 3G chưa bao giờ dễ dàng đến thế khi sử dụng các gói 3G Mobifone đúng không nào? Chúc quý khách đăng ký thành công gói cước 3M70 và có những niềm vui trọn vẹn.

Thỏa sức lướt web với gói cước 3G 6M70 của Mobifone

6M70 là gói cước 3G có chu kỳ dài 6 tháng của nhà mạng Mobifone với những ưu đãi lớn hơn rất nhiều so với những gói cước có chu kỳ 1 tháng khác.

>>>Tham khảo thêm:
Đăng ký gói cước 3G 6M70 của Mobifone-nhận ngay ưu đãi khủng

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Mobifone:

0901 010143 Giá: 5,000,000      < - > 0931.837.888 Giá: 8,600,000
0901 010162 Giá: 5,000,000      < - > 0931.840.888 Giá: 8,600,000
0901 010246 Giá: 5,000,000      < - > 0931.840.999 Giá: 8,600,000
0901 012299 Giá: 5,000,000      < - > 0931.841.888 Giá: 8,600,000
0901 012929 Giá: 5,000,000      < - > 0931.842.888 Giá: 8,600,000
0901 015151 Giá: 5,000,000      < - > 0931.842.999 Giá: 8,600,000
0901 019119 Giá: 5,000,000      < - > 09313.44.666 Giá: 8,600,000
0901 026699 Giá: 5,000,000      < - > 0932 986686 Giá: 8,600,000
0901 034666 Giá: 5,000,000      < - > 0933 106886 Giá: 8,600,000
0901 041994 Giá: 5,000,000      < - > 0935 738668 Giá: 8,600,000
0901 055155 Giá: 5,000,000      < - > 0933 241999 Giá: 8,668,000
0901 057666 Giá: 5,000,000      < - > 0932 555115 Giá: 8,686,000
0901 064666 Giá: 5,000,000      < - > 0932 555225 Giá: 8,686,000
0901 067068 Giá: 5,000,000      < - > 0937 111468 Giá: 8,686,000
0901 071994 Giá: 5,000,000      < - > 0899 999707 Giá: 8,700,000
0901 080090 Giá: 5,000,000      < - > 0901 268688 Giá: 8,700,000
0901 097666 Giá: 5,000,000      < - > 0901 571571 Giá: 8,700,000
0901 099688 Giá: 5,000,000      < - > 0901 777178 Giá: 8,700,000
0901 103666 Giá: 5,000,000      < - > 0931 201888 Giá: 8,700,000
0901 115556 Giá: 5,000,000      < - > 0931 543543 Giá: 8,700,000
0901 115556 Giá: 5,000,000      < - > 0931.26.4567 Giá: 8,700,000
0901 157666 Giá: 5,000,000      < - > 0931.27.4567 Giá: 8,700,000
0901 184666 Giá: 5,000,000      < - > 0931.28.4567 Giá: 8,700,000
0901 222322 Giá: 5,000,000      < - > 0931.29.4567 Giá: 8,700,000
0901 222339 Giá: 5,000,000      < - > 0933 492999 Giá: 8,700,000
0901 222522 Giá: 5,000,000      < - > 0933 991777 Giá: 8,700,000
0901 222722 Giá: 5,000,000      < - > 0898 612888 Giá: 8,800,000
0901 226227 Giá: 5,000,000      < - > 0898 666778 Giá: 8,800,000
0901 228338 Giá: 5,000,000      < - > 0898 699698 Giá: 8,800,000
0901 232668 Giá: 5,000,000      < - > 0898 900980 Giá: 8,800,000
0901 234909 Giá: 5,000,000      < - > 0898 900980 Giá: 8,800,000
0901 235686 Giá: 5,000,000      < - > 0898 908009 Giá: 8,800,000
0901 267799 Giá: 5,000,000      < - > 0898 908009 Giá: 8,800,000
0901 274888 Giá: 5,000,000      < - > 0898.658.658 Giá: 8,800,000
0901 278288 Giá: 5,000,000      < - > 0898.68.22.86 Giá: 8,800,000
0901 279789 Giá: 5,000,000      < - > 0898.68.22.86 Giá: 8,800,000
0901 282292 Giá: 5,000,000      < - > 0899 096888 Giá: 8,800,000
0901 286586 Giá: 5,000,000      < - > 0899 980800 Giá: 8,800,000
0901 286986 Giá: 5,000,000      < - > 0899 980800 Giá: 8,800,000
0901 287288 Giá: 5,000,000      < - > 0899 997557 Giá: 8,800,000
0901 288988 Giá: 5,000,000      < - > 0899 998698 Giá: 8,800,000
0901 345579 Giá: 5,000,000      < - > 0899 998799 Giá: 8,800,000
0901 368779 Giá: 5,000,000      < - > 0899 998829 Giá: 8,800,000
0901 379368 Giá: 5,000,000      < - > 0899 999078 Giá: 8,800,000
0901 379739 Giá: 5,000,000      < - > 0899 999079 Giá: 8,800,000
0901 398399 Giá: 5,000,000      < - > 0899 999086 Giá: 8,800,000
0901 399168 Giá: 5,000,000      < - > 0899 999690 Giá: 8,800,000
0901 400777 Giá: 5,000,000      < - > 0899 999691 Giá: 8,800,000
0901 420666 Giá: 5,000,000      < - > 0899 999692 Giá: 8,800,000
0901 430666 Giá: 5,000,000      < - > 0899 999693 Giá: 8,800,000
0901 441666 Giá: 5,000,000      < - > 0899 999878 Giá: 8,800,000
0901 468779 Giá: 5,000,000      < - > 0899.09.09.79 Giá: 8,800,000
0901 468979 Giá: 5,000,000      < - > 0899.09.09.89 Giá: 8,800,000
0901 470666 Giá: 5,000,000      < - > 0899.98.08.09 Giá: 8,800,000
0901 477666 Giá: 5,000,000      < - > 0899.98.08.09 Giá: 8,800,000
0901 536586 Giá: 5,000,000      < - > 0899.98.80.90 Giá: 8,800,000
0901 550123 Giá: 5,000,000      < - > 0899.98.80.90 Giá: 8,800,000
0901 555151 Giá: 5,000,000      < - > 09.33.55.44.00 Giá: 8,800,000
0901 573939 Giá: 5,000,000      < - > 09.33.55.44.00 Giá: 8,800,000
0901 586579 Giá: 5,000,000      < - > 090.14.14.666 Giá: 8,800,000
0901 588568 Giá: 5,000,000      < - > 0901 010184 Giá: 8,800,000
0901 588789 Giá: 5,000,000      < - > 0901 012011 Giá: 8,800,000
0901 632789 Giá: 5,000,000      < - > 0901 022008 Giá: 8,800,000
0901 660123 Giá: 5,000,000      < - > 0901 022017 Giá: 8,800,000
0901 680123 Giá: 5,000,000      < - > 0901 022018 Giá: 8,800,000
0901 818819 Giá: 5,000,000      < - > 0901 022019 Giá: 8,800,000
0901 833899 Giá: 5,000,000      < - > 0901 032010 Giá: 8,800,000
0901 838938 Giá: 5,000,000      < - > 0901 032011 Giá: 8,800,000
0901 839777 Giá: 5,000,000      < - > 0901 042004 Giá: 8,800,000
0901 868368 Giá: 5,000,000      < - > 0901 042006 Giá: 8,800,000
0901 884666 Giá: 5,000,000      < - > 0901 042008 Giá: 8,800,000
0901 95 2468 Giá: 5,000,000      < - > 0901 042012 Giá: 8,800,000
0901 96 2468 Giá: 5,000,000      < - > 0901 042013 Giá: 8,800,000
0901 986989 Giá: 5,000,000      < - > 0901 052004 Giá: 8,800,000
0901.00.1991 Giá: 5,000,000      < - > 0901 052011 Giá: 8,800,000
0901.00.91.91 Giá: 5,000,000      < - > 0901 052012 Giá: 8,800,000
0901.01.11.91 Giá: 5,000,000      < - > 0901 052013 Giá: 8,800,000
0901.03.11.99 Giá: 5,000,000      < - > 0901 062004 Giá: 8,800,000
0901.03.2345 Giá: 5,000,000      < - > 0901 062005 Giá: 8,800,000
0901.04.39.39 Giá: 5,000,000      < - > 0901 062010 Giá: 8,800,000
0901.05.11.99 Giá: 5,000,000      < - > 0901 072009 Giá: 8,800,000
0901.05.1234 Giá: 5,000,000      < - > 0901 082001 Giá: 8,800,000
0901.05.6668 Giá: 5,000,000      < - > 0901 082004 Giá: 8,800,000
0901.06.1234 Giá: 5,000,000      < - > 0901 082011 Giá: 8,800,000
0901.06.2345 Giá: 5,000,000      < - > 0901 092004 Giá: 8,800,000
0901.07.1777 Giá: 5,000,000      < - > 0901 092006 Giá: 8,800,000
0901.07.2345 Giá: 5,000,000      < - > 0901 121985 Giá: 8,800,000
0901.07.6668 Giá: 5,000,000      < - > 0901 121992 Giá: 8,800,000
0901.0888.98 Giá: 5,000,000      < - > 0901 121993 Giá: 8,800,000
0901.09.1234 Giá: 5,000,000      < - > 0901 121995 Giá: 8,800,000
0901.09.3579 Giá: 5,000,000      < - > 0901 121996 Giá: 8,800,000
0901.15.1102 Giá: 5,000,000      < - > 0901 121998 Giá: 8,800,000
0901.16.18.19 Giá: 5,000,000      < - > 0901.06.39.39 Giá: 8,800,000
0901.2.2.1981 Giá: 5,000,000      < - > 0902 022005 Giá: 8,800,000
0901.22.8886 Giá: 5,000,000      < - > 0902 042007 Giá: 8,800,000
0901.2222.52 Giá: 5,000,000      < - > 0902 102016 Giá: 8,800,000
0901.2222.69 Giá: 5,000,000      < - > 0902 122001 Giá: 8,800,000
0901.2222.72 Giá: 5,000,000      < - > 0902 122019 Giá: 8,800,000
0901.24.39.39 Giá: 5,000,000      < - > 0902 212014 Giá: 8,800,000
0901.24.6668 Giá: 5,000,000      < - > 0902 345050 Giá: 8,800,000
0901.26.26.29 Giá: 5,000,000      < - > 0902 345098 Giá: 8,800,000

>>>Xem hướng dẫn cách cài đặt GPRS Mobifone:

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt GPRS Mobifone

Nội dung chính:

Giới thiệu về gói cước 3G 6M70 của Mobifone

Gói cước 3G 6M70 Mobifone được ra đời tiếp nối Sau Sự thành công vang dội của gói cước 3G M70, nhà mạng Mobifone tiếp tục tung ra 2 gói cước 3M70 và 6M70 được coi là 2 phiên bản được nâng cấp của M70.

Với gói cước 6M70 chỉ với 1 lần đăng ký bạn sẽ được sử dụng 3G trên di động với chu kỳ lên đến 6 tháng. Nếu với gói cước bình thường, hàng tháng bạn thường xuyên phải kiểm tra dung lượng để gia hạn hay đăng ký lại thì nay với gói cước 6M70 bạn sẽ được yên tâm sử dụng đến 6 tháng. Thông tin chi tiết của gói cước như sau:
 • Ưu đãi: 12GB/ 6 tháng (2GB/tháng)
 • Giá cước: 420.000đ.
 • Thời hạn sử dụng: 6 tháng kể từ ngày đăng ký thành công.
Như vậy khi sử dụng gói cước này bạn sẽ được nhận ưu đãi tới 20% so với gói M70 mà cước phí vẫn như nhau. Thay vì 1,6GB của gói M70, thì 2GB của gói 6M70 sẽ giúp khách hàng có nhiều trải nghiệm thú vị và hấp dẫn hơn trong quá trình sử dụng 3G đấy.

Cách đăng ký gói cước 3G 6M70 Mobifone

1. Điều kiện đăng ký
 • Tất cả các khách hàng sử dụng sim Mobifone trả trước và trả sau trên toàn quốc đều được đăng ký gói cước khi có nhu cầu sử dụng.
 • Với thuê bao trả trước số tài khoản khi đăng ký phải >=420.000đ
2. Cách đăng ký gói cước 6M70 Mobifone
Tương tự như các gói cước 3G khác của nhà mạng Mobifone, bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp như sau: ON 6M70 gửi 9084

Khi bạn sử dụng hết dung lượng của gói cước sẽ không bị tính thêm cước phát sinh mà hệ thống sẽ tự động ngắt. Nếu muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ bạn có thể đăng ký các gói 3G mua thêm khác để dùng bổ sung.

Với thông tin về gói cước 3G 6M70 hy vọng bạn sẽ có thêm được nhiều lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Bài đăng phổ biến