Hiển thị các bài đăng có nhãn Gói cước 3G Viettel. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Gói cước 3G Viettel. Hiển thị tất cả bài đăng

Đăng ký gói cước 3G Dmax của Viettel chưa bao giờ dễ dàng đến thế

Với những khách hàng thường xuyên sử dụng 3G để truy cập internet thì Gói cước Dmax của Viettel 
là sự lựa chọn phù hợp của bạn.

>>>Tham khảo thêm:
Thỏa sức lướt web với gói cước 3G Dmax của Viettel

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0963 179899 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 838168 Giá: 7,900,000
0963 212688 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 861980 Giá: 7,900,000
0963 279866 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 866166 Giá: 7,900,000
0963 298968 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 880868 Giá: 7,900,000
0963 301988 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 886979 Giá: 7,900,000
0963 332444 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 888379 Giá: 7,900,000
0963 359789 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 888579 Giá: 7,900,000
0963 359979 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 969779 Giá: 7,900,000
0963 382688 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.39.1668 Giá: 7,900,000
0963 398789 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.68.08.68 Giá: 7,900,000
0963 399179 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.79.75.79 Giá: 7,900,000
0963 556979 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.88.7778 Giá: 7,900,000
0963 587799 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.99.1998 Giá: 7,900,000
0963 633389 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.99.7899 Giá: 7,900,000
0963 634078 Giá: 5,000,000     < - - > 0982 338998 Giá: 7,900,000
0963 636179 Giá: 5,000,000     < - - > 0983 198222 Giá: 7,900,000
0963 656567 Giá: 5,000,000     < - - > 0983 379279 Giá: 7,900,000
0963 662226 Giá: 5,000,000     < - - > 0983 680668 Giá: 7,900,000
0963 669222 Giá: 5,000,000     < - - > 0983 886663 Giá: 7,900,000
0963 698968 Giá: 5,000,000     < - - > 0983 977797 Giá: 7,900,000
0963 729567 Giá: 5,000,000     < - - > 0983.31.7779 Giá: 7,900,000
0963 779679 Giá: 5,000,000     < - - > 0983.65.56.65 Giá: 7,900,000
0963 782468 Giá: 5,000,000     < - - > 0984 286268 Giá: 7,900,000
0963 811919 Giá: 5,000,000     < - - > 0985 228268 Giá: 7,900,000
0963 822886 Giá: 5,000,000     < - - > 0985 228268 Giá: 7,900,000
0963 861983 Giá: 5,000,000     < - - > 0985 805689 Giá: 7,900,000
0963 89 1985 Giá: 5,000,000     < - - > 0986 433939 Giá: 7,900,000
0963 919679 Giá: 5,000,000     < - - > 0986 679279 Giá: 7,900,000
0963 924078 Giá: 5,000,000     < - - > 0986 691222 Giá: 7,900,000
0963 933969 Giá: 5,000,000     < - - > 0986.63.1991 Giá: 7,900,000
0963 99 1983 Giá: 5,000,000     < - - > 0986.83.1222 Giá: 7,900,000
0963.22.1968 Giá: 5,000,000     < - - > 0987 888379 Giá: 7,900,000
0963.22.1985 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 193568 Giá: 7,900,000
0963.24.8866 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 211299 Giá: 7,900,000
0963.29.2000 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 216669 Giá: 7,900,000
0963.2999.68 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 525779 Giá: 7,900,000
0963.50.8886 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 568368 Giá: 7,900,000
0963.52.72.72 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 879279 Giá: 7,900,000
0963.5678.66 Giá: 5,000,000     < - - > 0989.27.2468 Giá: 7,900,000
0963.58.1985 Giá: 5,000,000     < - - > 0989.57.3979 Giá: 7,900,000
0963.709.889 Giá: 5,000,000     < - - > 0989.79.6777 Giá: 7,900,000
0963.77.1981 Giá: 5,000,000     < - - > 0989.83.6979 Giá: 7,900,000
0963.79.79.22 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 005888 Giá: 7,986,000
0963.876.543 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 183999 Giá: 7,986,000
0963.8888.94 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 589888 Giá: 7,986,000
0963.92.9889 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 582777 Giá: 7,986,000
0964 173939 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 109777 Giá: 7,986,000
0964 206886 Giá: 5,000,000     < - - > 0983 576555 Giá: 7,986,000
0964 213939 Giá: 5,000,000     < - - > 0985 519333 Giá: 7,986,000
0964 397567 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 794777 Giá: 7,986,000
0964 51 1234 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 495495 Giá: 7,990,000
0964 562010 Giá: 5,000,000     < - - > 0988.36.9669 Giá: 7,990,000
0964 858885 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 526952 Giá: 7,999,000
0964.15.4078 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 799686 Giá: 7,999,000
0964.28.1368 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 661669 Giá: 7,999,000
0964.33.8386 Giá: 5,000,000     < - - > 0976.11.22.44 Giá: 7,999,000
0964.44.88.11 Giá: 5,000,000     < - - > 0977 476555 Giá: 7,999,000
0964.55.44.11 Giá: 5,000,000     < - - > 0979 499996 Giá: 7,999,000
0964.57.8868 Giá: 5,000,000     < - - > 08.68.68.64.64 Giá: 8,000,000
0964.85.39.39 Giá: 5,000,000     < - - > 08.6868.2002 Giá: 8,000,000
0964.97.97.99 Giá: 5,000,000     < - - > 08.6868.2007 Giá: 8,000,000
0965 116996 Giá: 5,000,000     < - - > 08.6868.2012 Giá: 8,000,000
0965 118338 Giá: 5,000,000     < - - > 08.6868.7575 Giá: 8,000,000
0965 199099 Giá: 5,000,000     < - - > 08.6886.2010 Giá: 8,000,000
0965 239668 Giá: 5,000,000     < - - > 08.6978.6978 Giá: 8,000,000
0965 239686 Giá: 5,000,000     < - - > 08.8883.1992 Giá: 8,000,000
0965 239688 Giá: 5,000,000     < - - > 08.98.18.88.18 Giá: 8,000,000
0965 246668 Giá: 5,000,000     < - - > 08.992.99995 Giá: 8,000,000
0965 386866 Giá: 5,000,000     < - - > 08.9999.90.91 Giá: 8,000,000
0965 566995 Giá: 5,000,000     < - - > 08.9999.90.92 Giá: 8,000,000
0965 666393 Giá: 5,000,000     < - - > 08.9999.90.93 Giá: 8,000,000
0965 671998 Giá: 5,000,000     < - - > 08.9999.90.94 Giá: 8,000,000
0965 672004 Giá: 5,000,000     < - - > 08.9999.90.95 Giá: 8,000,000
0965 677770 Giá: 5,000,000     < - - > 08.9999.90.96 Giá: 8,000,000
0965 688880 Giá: 5,000,000     < - - > 08.9999.90.97 Giá: 8,000,000
0965 688880 Giá: 5,000,000     < - - > 0835 083333 Giá: 8,000,000
0965 777368 Giá: 5,000,000     < - - > 086.888.1118 Giá: 8,000,000
0965 791983 Giá: 5,000,000     < - - > 086.888.7575 Giá: 8,000,000
0965 797938 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 070070 Giá: 8,000,000
0965 811919 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 151686 Giá: 8,000,000
0965 818858 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 199799 Giá: 8,000,000
0965 887686 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 282383 Giá: 8,000,000
0965 953579 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 286986 Giá: 8,000,000
0965.03.8688 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 333968 Giá: 8,000,000
0965.06.1368 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 383683 Giá: 8,000,000
0965.06.80.86 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 446888 Giá: 8,000,000
0965.07.2000 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 686035 Giá: 8,000,000
0965.09.90.09 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 686044 Giá: 8,000,000
0965.12.1985 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 779799 Giá: 8,000,000
0965.22.1990 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 797579 Giá: 8,000,000
0965.33.6996 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 811234 Giá: 8,000,000
0965.36.1991 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 846886 Giá: 8,000,000
0965.444.424 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 856885 Giá: 8,000,000
0965.49.8668 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 856899 Giá: 8,000,000
0965.586.587 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 860007 Giá: 8,000,000
0965.60.66.69 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 860686 Giá: 8,000,000
0965.62.1988 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 886166 Giá: 8,000,000
0965.63.73.83 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 889000 Giá: 8,000,000
0965.78.3579 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 933686 Giá: 8,000,000
0965.79.2000 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 933688 Giá: 8,000,000
0965.79.79.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 968896 Giá: 8,000,000

>>>Xem hướng dẫn cài đặt USB 3G Viettel:

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt USB 3G của Viettel

Nội dung chính:

Những ưu đãi của gói cước Dmax Viettel

Nhằm đáp ứng nhu cầu truy cập internet bằng 3G mọi lúc mọi nơi của khách hàng, gần đây nhà mạng Viettel đã cung cấp một gói cước 3G vô cùng hấp dẫn với những ưu đãi mà bạn không thể bỏ qua. Đó chính là gói cước 3G Dmax Viettel.

Khi đăng ký gói cước này chỉ với 120.000đ/tháng bạn sẽ nhận được ngay 1,5GB dung lượng 3G tốc độ cao để lướt web, xem phim, nghe nhạc trong vòng 30 ngày. Đặc biệt, đây là gói cước trọn gói nên sau khi sử dụng hết dung lượng ưu đãi của gói bạn sẽ không bị tính thêm cước mà vẫn truy cập internet với tốc độ bình thường.

Nếu bạn:
 • Thường xuyên nghe, tải nhạc online (30 bài – 50 bài/ tháng), chơi game online;  xem clip, xem phim online (20 clip – 40 clip/ tháng).
 • Thường xuyên online Facebook trong thời gian dài (2h/ ngày) và upload nhiều ảnh; đọc báo, lướt web, vào các diễn đàn nhiều (2h/ ngày);
 • Dung lượng internet sử dụng từ 1GB – 2,5GB/ tháng
Thì hãy đăng ký gói cước Dmax của Viettel ngay để được nhận những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn nhé.

Cách đăng ký gói cước Dmax Viettel

1. Điều kiện đăng ký
 • Khách hàng sử dụng sim Viettel trả trước và trả sau phải hoạt động 2 chiều.
 • Số tiền trong tài khoản chính phải lớn hơn hoặc bằng giá cước gói Dmax >=120.000đ.
2. Cách đăng ký gói cước Dmax Viettel
 • Để đăng ký gói cước Dmax của Viettel bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp: DMAX gửi 191
 • Hoặc bạn có thể truy cập vào website nhấn nút ĐĂNG KÝ để tiến hành đăng ký gói cước 3G cho thuê bao của mình.
Sau khi đăng ký thành công quý bạn sẽ có 1.5GB lưu lượng truy cập Internet tốc độ cao trong vòng 30, khi sử dụng hết 1.5GB lưu lượng vẫn sẽ truy cập Internet được nhưng với tốc độ bình thường 256Kbps.

* Lưu ý: Khi đến chu kỳ 30 ngày hệ thống của Viettel sẽ tự động gia hạn gói cước cho quý khách với điều kiện số tiền trong tài khoản phải >= 120.000đ. Quý khách không muốn tiếp tục sử dụng gói cước Dmax có thể hủy theo cú pháp: HUY gửi 191.

3. Một số cú pháp hữu ích khi sử dụng gói cước Dmax của Viettel
 • Để kiểm tra dung lượng 3G Viettel cho thuê bao trả trước quý khách: Bấm *102#Ok hoặc *102# rồi bấm phím gọi
 • Để tra cứu lưu lượng 3G cho thuê bao trả sau quý khách: soạn Tra cuoc gửi 191
 • Để tra cứu gói cước 3G Viettel đang sử dụng: soạn KTMI gửi 191
 • Hủy gói cước 3G của Viettel soạn: HUY gửi 191
Chúc quý bạn đăng ký gói cước Dmax của Viettel thành công và thoải mái sử dụng 3G Viettel truy cập Internet!

Gói cước 3G Mi30 Viettel-Sự lựa chọn hoàn hảo của bạn

Bạn thường xuyên truy cập internet bằng 3G qua điện thoại? Bạn đang tìm kiếm một gói cước 3G tiết kiệm? Gói cước 3G Mi30 Viettel chính là sự lựa chọn hoàn hảo của bạn.

>>>Xem thêm :

Lướt web thoải mái với gói cước 3G Mi30 của Viettel

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0963 179899 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 838168 Giá: 7,900,000
0963 212688 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 861980 Giá: 7,900,000
0963 279866 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 866166 Giá: 7,900,000
0963 298968 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 880868 Giá: 7,900,000
0963 301988 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 886979 Giá: 7,900,000
0963 332444 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 888379 Giá: 7,900,000
0963 359789 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 888579 Giá: 7,900,000
0963 359979 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 969779 Giá: 7,900,000
0963 382688 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.39.1668 Giá: 7,900,000
0963 398789 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.68.08.68 Giá: 7,900,000
0963 399179 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.79.75.79 Giá: 7,900,000
0963 556979 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.88.7778 Giá: 7,900,000
0963 587799 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.99.1998 Giá: 7,900,000
0963 633389 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.99.7899 Giá: 7,900,000
0963 634078 Giá: 5,000,000     < - - > 0982 338998 Giá: 7,900,000
0963 636179 Giá: 5,000,000     < - - > 0983 198222 Giá: 7,900,000
0963 656567 Giá: 5,000,000     < - - > 0983 379279 Giá: 7,900,000
0963 662226 Giá: 5,000,000     < - - > 0983 680668 Giá: 7,900,000
0963 669222 Giá: 5,000,000     < - - > 0983 886663 Giá: 7,900,000
0963 698968 Giá: 5,000,000     < - - > 0983 977797 Giá: 7,900,000
0963 729567 Giá: 5,000,000     < - - > 0983.31.7779 Giá: 7,900,000
0963 779679 Giá: 5,000,000     < - - > 0983.65.56.65 Giá: 7,900,000
0963 782468 Giá: 5,000,000     < - - > 0984 286268 Giá: 7,900,000
0963 811919 Giá: 5,000,000     < - - > 0985 228268 Giá: 7,900,000
0963 822886 Giá: 5,000,000     < - - > 0985 228268 Giá: 7,900,000
0963 861983 Giá: 5,000,000     < - - > 0985 805689 Giá: 7,900,000
0963 89 1985 Giá: 5,000,000     < - - > 0986 433939 Giá: 7,900,000
0963 919679 Giá: 5,000,000     < - - > 0986 679279 Giá: 7,900,000
0963 924078 Giá: 5,000,000     < - - > 0986 691222 Giá: 7,900,000
0963 933969 Giá: 5,000,000     < - - > 0986.63.1991 Giá: 7,900,000
0963 99 1983 Giá: 5,000,000     < - - > 0986.83.1222 Giá: 7,900,000
0963.22.1968 Giá: 5,000,000     < - - > 0987 888379 Giá: 7,900,000
0963.22.1985 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 193568 Giá: 7,900,000
0963.24.8866 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 211299 Giá: 7,900,000
0963.29.2000 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 216669 Giá: 7,900,000
0963.2999.68 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 525779 Giá: 7,900,000
0963.50.8886 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 568368 Giá: 7,900,000
0963.52.72.72 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 879279 Giá: 7,900,000
0963.5678.66 Giá: 5,000,000     < - - > 0989.27.2468 Giá: 7,900,000
0963.58.1985 Giá: 5,000,000     < - - > 0989.57.3979 Giá: 7,900,000
0963.709.889 Giá: 5,000,000     < - - > 0989.79.6777 Giá: 7,900,000
0963.77.1981 Giá: 5,000,000     < - - > 0989.83.6979 Giá: 7,900,000
0963.79.79.22 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 005888 Giá: 7,986,000
0963.876.543 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 183999 Giá: 7,986,000
0963.8888.94 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 589888 Giá: 7,986,000
0963.92.9889 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 582777 Giá: 7,986,000
0964 173939 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 109777 Giá: 7,986,000
0964 206886 Giá: 5,000,000     < - - > 0983 576555 Giá: 7,986,000
0964 213939 Giá: 5,000,000     < - - > 0985 519333 Giá: 7,986,000
0964 397567 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 794777 Giá: 7,986,000
0964 51 1234 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 495495 Giá: 7,990,000
0964 562010 Giá: 5,000,000     < - - > 0988.36.9669 Giá: 7,990,000
0964 858885 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 526952 Giá: 7,999,000
0964.15.4078 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 799686 Giá: 7,999,000
0964.28.1368 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 661669 Giá: 7,999,000
0964.33.8386 Giá: 5,000,000     < - - > 0976.11.22.44 Giá: 7,999,000
0964.44.88.11 Giá: 5,000,000     < - - > 0977 476555 Giá: 7,999,000
0964.55.44.11 Giá: 5,000,000     < - - > 0979 499996 Giá: 7,999,000
0964.57.8868 Giá: 5,000,000     < - - > 08.68.68.64.64 Giá: 8,000,000
0964.85.39.39 Giá: 5,000,000     < - - > 08.6868.2002 Giá: 8,000,000
0964.97.97.99 Giá: 5,000,000     < - - > 08.6868.2007 Giá: 8,000,000
0965 116996 Giá: 5,000,000     < - - > 08.6868.2012 Giá: 8,000,000
0965 118338 Giá: 5,000,000     < - - > 08.6868.7575 Giá: 8,000,000
0965 199099 Giá: 5,000,000     < - - > 08.6886.2010 Giá: 8,000,000
0965 239668 Giá: 5,000,000     < - - > 08.6978.6978 Giá: 8,000,000
0965 239686 Giá: 5,000,000     < - - > 08.8883.1992 Giá: 8,000,000
0965 239688 Giá: 5,000,000     < - - > 08.98.18.88.18 Giá: 8,000,000
0965 246668 Giá: 5,000,000     < - - > 08.992.99995 Giá: 8,000,000
0965 386866 Giá: 5,000,000     < - - > 08.9999.90.91 Giá: 8,000,000
0965 566995 Giá: 5,000,000     < - - > 08.9999.90.92 Giá: 8,000,000
0965 666393 Giá: 5,000,000     < - - > 08.9999.90.93 Giá: 8,000,000
0965 671998 Giá: 5,000,000     < - - > 08.9999.90.94 Giá: 8,000,000
0965 672004 Giá: 5,000,000     < - - > 08.9999.90.95 Giá: 8,000,000
0965 677770 Giá: 5,000,000     < - - > 08.9999.90.96 Giá: 8,000,000
0965 688880 Giá: 5,000,000     < - - > 08.9999.90.97 Giá: 8,000,000
0965 688880 Giá: 5,000,000     < - - > 0835 083333 Giá: 8,000,000
0965 777368 Giá: 5,000,000     < - - > 086.888.1118 Giá: 8,000,000
0965 791983 Giá: 5,000,000     < - - > 086.888.7575 Giá: 8,000,000
0965 797938 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 070070 Giá: 8,000,000
0965 811919 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 151686 Giá: 8,000,000
0965 818858 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 199799 Giá: 8,000,000
0965 887686 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 282383 Giá: 8,000,000
0965 953579 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 286986 Giá: 8,000,000
0965.03.8688 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 333968 Giá: 8,000,000
0965.06.1368 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 383683 Giá: 8,000,000
0965.06.80.86 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 446888 Giá: 8,000,000
0965.07.2000 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 686035 Giá: 8,000,000
0965.09.90.09 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 686044 Giá: 8,000,000
0965.12.1985 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 779799 Giá: 8,000,000
0965.22.1990 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 797579 Giá: 8,000,000
0965.33.6996 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 811234 Giá: 8,000,000
0965.36.1991 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 846886 Giá: 8,000,000
0965.444.424 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 856885 Giá: 8,000,000
0965.49.8668 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 856899 Giá: 8,000,000
0965.586.587 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 860007 Giá: 8,000,000
0965.60.66.69 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 860686 Giá: 8,000,000
0965.62.1988 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 886166 Giá: 8,000,000
0965.63.73.83 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 889000 Giá: 8,000,000
0965.78.3579 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 933686 Giá: 8,000,000
0965.79.2000 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 933688 Giá: 8,000,000
0965.79.79.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 968896 Giá: 8,000,000

>>>Xem giới thiệu về Dcom 3G Viettel:

Giới thiệu chi tiết về  Dcom 3G Viettel

Nội dung chính:

Ưu đãi của gói cước 3G Mi30 Viettel

Viettel là nhà mạng được đánh giá rất cao về chất lượng dịch vụ so với những nhà mạng khác đặc biệt về dịch vụ 3G với rất nhiều gói cước dung lượng cao mà giá thành lại cực kỳ tiết kiệm.

Trong số các gói cước 3G tiết kiệm nhất không thể không kể đến gói cước 3G Mi30. Khi đăng ký gói cước 3G Mi30 giá rẻ bạn sẽ có ngay 200MB data 3G tốc độ cao chỉ với 30.000đ/tháng. Với dung lượng như vậy, gói cước 3G Mi30 phù hợp với những khách hàng sử dụng simViettel truy cập internet với mức độ vừa phải để nghe nhạc, đọc báo, lướt web….

Không có nhu cầu xem clip, xem phim online, nghe hoặc tải nhạc online, chơi game online.
Dung lượng internet sử dụng thấp, từ 100MB – 250MB/tháng
Sử dụng máy di động hỗ trợ 3G đời thấp, hoặc máy smartphone đời thấp, màn hình nhỏ (dưới 3,5 inches);
Tuy nhiên, đây là gói cước có giới hạn dung lượng, nếu trong 1 chu kỳ bạn sử dụng hết 200MB dung lượng miễn phí sẽ tính cước ngoài là 25đ/50kb. Đây vẫn là mức cước khá rẻ so với mức cước bình thường là 75đ/50kb.  

Cách đăng ký gói cước 3G Mi30 Viettel

1. Điều kiện đăng ký gói cước 3G Mi30
 • Thuê bao đăng ký phải là thuê bao của Viettel đang hoạt động 2 chiều bình thường.
 • Với thuê bao trả trước số dư tài khoản >=30.000đ
2. Cách đăng ký gói cước 3G Mi30 Viettel
 • Để sử dụng gói cước 3G Mi30 bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp:MI30 gửi 191
 • Cước phí sẽ được trừ sau khi đăng ký thành công, khi đến chu kỳ 30 ngày hệ thống của Viettel sẽ tự động gia hạn gói cước nếu tài khoản của bạn >= 30.000đ. 
 • Nếu bạn không muốn tiếp tục đăng ký gói MI30 của Viettel có thể hủy theo cú pháp:HUY gửi 191
Chúc bạn đăng ký thành công gói cước 3G Mi30 của Viettel và có nhưng giây phút giải trí và học tập hiệu quả cao nhất.

Gói cước 3G Mi50 của Viettel -giá rẻ bất ngờ

Với gói cước 3G Mi50 của Viettel bạn chỉ mất 50k nhưng sẽ nhận dung lượng data lên tới 450Mb/tháng. Với ưu đãi này thì khỏi lo 3G bị gián đoạn trong dịp tết Đinh Dậu sắp tới rồi nhé.

>>>Tham khảo thêm:
Lướt web thả ga với gói cước 3G Mi50 của Viettel

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0961.38.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 911992 Giá: 7,900,000
0961.39.1995 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 936193 Giá: 7,900,000
0961.39.1996 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 986198 Giá: 7,900,000
0961.39.88.39 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.38.38.99 Giá: 7,900,000
0961.3999.86 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.73.78.79 Giá: 7,900,000
0961.4444.34 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.79.79.97 Giá: 7,900,000
0961.52.7799 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.88.1998 Giá: 7,900,000
0961.555.885 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.95.5599 Giá: 7,900,000
0961.57.7799 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 779889 Giá: 7,900,000
0961.58.1818 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 791981 Giá: 7,900,000
0961.59.1991 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 796996 Giá: 7,900,000
0961.59.58.59 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 799669 Giá: 7,900,000
0961.60.1988 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 889779 Giá: 7,900,000
0961.60.1991 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 919669 Giá: 7,900,000
0961.61.61.92 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 931989 Giá: 7,900,000
0961.62.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.000.179 Giá: 7,900,000
0961.63.69.63 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.7777.39 Giá: 7,900,000
0961.6666.15 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.91.9889 Giá: 7,900,000
0961.6666.25 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 499699 Giá: 7,900,000
0961.6666.35 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 499699 Giá: 7,900,000
0961.69.1992 Giá: 5,000,000     < - - > 0963.2222.89 Giá: 7,900,000
0961.71.1991 Giá: 5,000,000     < - - > 0963.31.1368 Giá: 7,900,000
0961.71.7799 Giá: 5,000,000     < - - > 0963.90.6886 Giá: 7,900,000
0961.71.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 0964 025789 Giá: 7,900,000
0961.73.7799 Giá: 5,000,000     < - - > 0964.91.7799 Giá: 7,900,000
0961.73.8899 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 533338 Giá: 7,900,000
0961.75.1988 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 533338 Giá: 7,900,000
0961.76.1988 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 611868 Giá: 7,900,000
0961.76.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 086869 Giá: 7,900,000
0961.77.1818 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 999586 Giá: 7,900,000
0961.78.7799 Giá: 5,000,000     < - - > 0966.19.99.89 Giá: 7,900,000
0961.78.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 0966.23.1368 Giá: 7,900,000
0961.81.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 0966.25.1368 Giá: 7,900,000
0961.82.1982 Giá: 5,000,000     < - - > 0966.35.1368 Giá: 7,900,000
0961.82.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 333179 Giá: 7,900,000
0961.83.5599 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 535222 Giá: 7,900,000
0961.83.7879 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.23.1368 Giá: 7,900,000
0961.83.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.25.1368 Giá: 7,900,000
0961.85.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.39.1985 Giá: 7,900,000
0961.86.85.86 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 191998 Giá: 7,900,000
0961.88.2228 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 279777 Giá: 7,900,000
0961.899.689 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 578696 Giá: 7,900,000
0961.92.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 607989 Giá: 7,900,000
0961.97.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 798568 Giá: 7,900,000
0961.98.5599 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 798586 Giá: 7,900,000
0961.9999.18 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 826986 Giá: 7,900,000
0961.9999.18 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 997778 Giá: 7,900,000
0962 011990 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 999876 Giá: 7,900,000
0962 011995 Giá: 5,000,000     < - - > 0969.279.979 Giá: 7,900,000
0962 109990 Giá: 5,000,000     < - - > 0969.62.1368 Giá: 7,900,000
0962 109990 Giá: 5,000,000     < - - > 0969.68.29.68 Giá: 7,900,000
0962 111984 Giá: 5,000,000     < - - > 0969.862.866 Giá: 7,900,000
0962 112979 Giá: 5,000,000     < - - > 097.111.1992 Giá: 7,900,000
0962 116115 Giá: 5,000,000     < - - > 097.111.1993 Giá: 7,900,000
0962 266446 Giá: 5,000,000     < - - > 097.111.1998 Giá: 7,900,000
0962 293868 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 055550 Giá: 7,900,000
0962 322399 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 055550 Giá: 7,900,000
0962 598589 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 118881 Giá: 7,900,000
0962 599679 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 798886 Giá: 7,900,000
0962 656567 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 899868 Giá: 7,900,000
0962 666188 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 939222 Giá: 7,900,000
0962 666880 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 969222 Giá: 7,900,000
0962 676866 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 969789 Giá: 7,900,000
0962 683668 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 978789 Giá: 7,900,000
0962 696889 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 986979 Giá: 7,900,000
0962 766662 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 988979 Giá: 7,900,000
0962 77 00 55 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 991789 Giá: 7,900,000
0962 793789 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.59.5599 Giá: 7,900,000
0962 795777 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.768.568 Giá: 7,900,000
0962 816281 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.80.86.88 Giá: 7,900,000
0962 829889 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.88.1988 Giá: 7,900,000
0962 835777 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.89.1368 Giá: 7,900,000
0962 890777 Giá: 5,000,000     < - - > 09717.666.86 Giá: 7,900,000
0962 891968 Giá: 5,000,000     < - - > 0972 299979 Giá: 7,900,000
0962 983789 Giá: 5,000,000     < - - > 0972 699333 Giá: 7,900,000
0962 992229 Giá: 5,000,000     < - - > 0972 699333 Giá: 7,900,000
0962.05.25.45 Giá: 5,000,000     < - - > 0972 724680 Giá: 7,900,000
0962.11.11.97 Giá: 5,000,000     < - - > 0973 079379 Giá: 7,900,000
0962.13.2468 Giá: 5,000,000     < - - > 0973 651989 Giá: 7,900,000
0962.158.998 Giá: 5,000,000     < - - > 0975 538899 Giá: 7,900,000
0962.17.2468 Giá: 5,000,000     < - - > 0977 437438 Giá: 7,900,000
0962.19.1102 Giá: 5,000,000     < - - > 0977 793689 Giá: 7,900,000
0962.19.9889 Giá: 5,000,000     < - - > 0977 799279 Giá: 7,900,000
0962.26.06.86 Giá: 5,000,000     < - - > 0978.93.9889 Giá: 7,900,000
0962.28.1990 Giá: 5,000,000     < - - > 0979 235668 Giá: 7,900,000
0962.30.8866 Giá: 5,000,000     < - - > 0979 366568 Giá: 7,900,000
0962.38.2929 Giá: 5,000,000     < - - > 0979 595579 Giá: 7,900,000
0962.58.58.99 Giá: 5,000,000     < - - > 0979 689222 Giá: 7,900,000
0962.594.594 Giá: 5,000,000     < - - > 0979 998678 Giá: 7,900,000
0962.698.896 Giá: 5,000,000     < - - > 0979.86.1818 Giá: 7,900,000
0962.797.179 Giá: 5,000,000     < - - > 0979.8888.07 Giá: 7,900,000
0962.88.3568 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 050868 Giá: 7,900,000
0962.89.11.89 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 181688 Giá: 7,900,000
0962.979.879 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 19 1990 Giá: 7,900,000
0962.98.9779 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 365179 Giá: 7,900,000
0962.9999.73 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 389399 Giá: 7,900,000
0962.9999.73 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 787789 Giá: 7,900,000
0963 081988 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 789979 Giá: 7,900,000
0963 108899 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 791981 Giá: 7,900,000
0963 179699 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 797079 Giá: 7,900,000
0963 179899 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 838168 Giá: 7,900,000

>>>Xem video nói về tốc độ 3G trên máy tính:

Test tốc độ 3G Viettel trên máy tính

Nội dung chính:

Giới thiệu chung về gói cước Mi50 Viettel

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng internet của khách hàng ở mức trung bình nhà mạng Viettel đã cung cấp gói cước 3G Mi50 dành cho những khách hàng thường xuyên truy cập internet. Vì thế cước phí của gói cước cũng rất rẻ, chỉ với 50.000đ/tháng bạn sẽ có ngay 450Mb 3G tốc độ cao sử dụng trong vòng 30 ngày.

Tuy nhiên đây là gói cước có giới hạn dung lượng nên nếu bạn sử dụng vượt mức sẽ tính thêm phí là 50.000đ/450KB. Gói cước sẽ được tự động gia hạn khi hết chu kỳ sử dụng là 30 ngày.

Nếu bạn đang tìm kiếm một gói cước 3G Viettel để truy cập 3G tốc độ cao với giá rẻ thì nên sử dụng gói cước Mi50. Đây là gói cước sử dụng hiệu quả và tiết kiệm phú hợp với những khách hàng không thường xuyên truy cập internet bằng 3G.

Cách đăng ký gói cước Mi50 Viettel

1. Điều kiện đăng ký Mi50 Viettel
Để có thể đăng ký gói cước Mi50 Viettel thuê bao của bạn phải có đủ các điều kiện sau:
 • Thuê bao trả trước và trả sau Viettel đang hoạt động 2 chiều bình thường.
 • Số tiền trong tài khoản của bạn phải lớn hơn 50.000đ.
2. Đăng ký gói Mi50 Viettel
Bạn muốn đăng ký gói cước Mi50 hãy soạn tin nhắn theo cú pháp:   MI50 gửi 191
Lưu ý: gói cước sẽ tự động gia hạn khi bạn sử dụng hết chu kỳ vì vậy bạn hãy cứ yên tâm sử dụng mà không cần lo lắng nếu quên không đăng ký nữa nhé.

3. Cách hủy gói Mi50 Viettel
Để hủy gói cước Mi50 Viettel bạn soạn tin nhắn theo cú pháp: HUY gửi 191
Sau khi gửi tin nhắn thành thành công, bạn sẽ nhận được tin nhắn xác nhận từ tổng đài có đồng ý hủy gói cước hay không. Bạn chỉ cần soạn tin nhắn Y gửi 191 để hoàn thành thao tác hủy gói cước 3G Mi50 của Viettel.
Việc hủy gói cước sẽ giúp bạn tránh bị trừ cước phát sinh khi đã sử dụng hết dung lượng của gói là 450KB. 
Hãy sử dụng tiết kiệm và hiệu quả với ưu đãi từ gói Mi50 Viettel nhé. Chúc các bạn đăng ký thành công.

Bài đăng phổ biến