Hiển thị các bài đăng có nhãn Gói cước 3G Vinaphone. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Gói cước 3G Vinaphone. Hiển thị tất cả bài đăng

Cách đăng ký gói cước 3G Max100 của Vinaphone

Với gói cước 3G Max100 của Vinaphone bạn sẽ có ngay 1,2GB thoải mái online internet mà không lo bị gián đoạn.

>>>Tham khảo thêm:
Thoải mái lướt web với gói cước 3G Max100 của Vinaphone

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Vinaphone:

0888 139668 Giá: 6,500,000    < - - > 0912.93.7979 Giá: 30,000,000
0888 289868 Giá: 6,500,000    < - - > 0913 341111 Giá: 30,000,000
0888 369368 Giá: 6,500,000    < - - > 0915.33.6886 Giá: 30,000,000
0888 484844 Giá: 6,500,000    < - - > 0916 957979 Giá: 30,000,000
0888 595668 Giá: 6,500,000    < - - > 0917.18.0000 Giá: 30,000,000
0888 680060 Giá: 6,500,000    < - - > 0917.78.6868 Giá: 30,000,000
0888 680060 Giá: 6,500,000    < - - > 0917.78.6868 Giá: 30,000,000
0888 832368 Giá: 6,500,000    < - - > 0917.94.2222 Giá: 30,000,000
0888 848844 Giá: 6,500,000    < - - > 0919.05.7979 Giá: 30,000,000
0888 929939 Giá: 6,500,000    < - - > 0941 121111 Giá: 30,000,000
0888 946668 Giá: 6,500,000    < - - > 0941 368999 Giá: 30,000,000
0888.19.20.21 Giá: 6,500,000    < - - > 0941 888668 Giá: 30,000,000
0888.36.46.86 Giá: 6,500,000    < - - > 0942 834567 Giá: 30,000,000
0888.37.37.39 Giá: 6,500,000    < - - > 0944 227799 Giá: 30,000,000
0888.66.8683 Giá: 6,500,000    < - - > 0944 228899 Giá: 30,000,000
0888.6666.85 Giá: 6,500,000    < - - > 0945 997997 Giá: 30,000,000
0888.67.3579 Giá: 6,500,000    < - - > 0946.22.88.66 Giá: 30,000,000
0888.72.3579 Giá: 6,500,000    < - - > 0946.98.68.68 Giá: 30,000,000
0888.79.29.79 Giá: 6,500,000    < - - > 0948 191999 Giá: 30,000,000
0888.80.07.80 Giá: 6,500,000    < - - > 0949 404040 Giá: 30,000,000
0888.80.07.80 Giá: 6,500,000    < - - > 0949 734567 Giá: 30,000,000
0888.87.1992 Giá: 6,500,000    < - - > 09 1890 1969 Giá: 30,000,000
0888.89.1995 Giá: 6,500,000    < - - > 0918 377888 Giá: 30,000,093
0888.96.1368 Giá: 6,500,000    < - - > 0888 882626 Giá: 30,500,000
09.11.10.1972 Giá: 6,500,000    < - - > 0888 882626 Giá: 30,500,000
09.11.10.2014 Giá: 6,500,000    < - - > 0911 683888 Giá: 31,000,000
09.11.10.2015 Giá: 6,500,000    < - - > 0917 876868 Giá: 31,000,000
09.11.97.1368 Giá: 6,500,000    < - - > 0914.141.141 Giá: 31,250,000
09.16.16.16.07 Giá: 6,500,000    < - - > 09.1987.1994 Giá: 31,900,000
091.757.8886 Giá: 6,500,000    < - - > 0888 228999 Giá: 32,000,000
0911 231986 Giá: 6,500,000    < - - > 0888.606.606 Giá: 32,000,000
0911 268889 Giá: 6,500,000    < - - > 091.449.2222 Giá: 32,000,000
0911 491153 Giá: 6,500,000    < - - > 0911 302222 Giá: 32,000,000
0911 666691 Giá: 6,500,000    < - - > 0911 512345 Giá: 32,000,000
0911 666691 Giá: 6,500,000    < - - > 0911.79.39.39 Giá: 32,000,000
0911 779997 Giá: 6,500,000    < - - > 0911.83.83.86 Giá: 32,000,000
0911 885889 Giá: 6,500,000    < - - > 0912.43.4444 Giá: 32,000,000
0911 929699 Giá: 6,500,000    < - - > 0913 600888 Giá: 32,000,000
0911 958868 Giá: 6,500,000    < - - > 0914 888111 Giá: 32,000,000
0911 969998 Giá: 6,500,000    < - - > 08888 8.2013 Giá: 32,500,000
0911 986669 Giá: 6,500,000    < - - > 0912 712345 Giá: 32,686,000
0911.398.555 Giá: 6,500,000    < - - > 0918 889991 Giá: 32,686,000
0911.55.33.44 Giá: 6,500,000    < - - > 091.84.34567 Giá: 32,800,000
0913.05.1991 Giá: 6,500,000    < - - > 0888 39 2999 Giá: 33,000,000
0913.08.1992 Giá: 6,500,000    < - - > 0888 999389 Giá: 33,000,000
0913.899.299 Giá: 6,500,000    < - - > 08888 88.283 Giá: 33,000,000
0914.49.53.78 Giá: 6,500,000    < - - > 08888.666.89 Giá: 33,000,000
0915 789987 Giá: 6,500,000    < - - > 0911 882882 Giá: 33,000,000
0916.26.3777 Giá: 6,500,000    < - - > 0912.66.0000 Giá: 33,000,000
0916.9999.35 Giá: 6,500,000    < - - > 0915 111444 Giá: 33,000,000
0917 594888 Giá: 6,500,000    < - - > 0918 597999 Giá: 33,000,000
0917 969989 Giá: 6,500,000    < - - > 0919 791986 Giá: 33,000,000
0918 311555 Giá: 6,500,000    < - - > 0919 890000 Giá: 33,000,000
0918.34.6886 Giá: 6,500,000    < - - > 0911.7.34567 Giá: 33,500,000
0918.66.8558 Giá: 6,500,000    < - - > 0911.7.34567 Giá: 33,500,000
0919 008535 Giá: 6,500,000    < - - > 0941.27.3333 Giá: 33,800,000
0919 831990 Giá: 6,500,000    < - - > 0948 403333 Giá: 33,900,000
0919 859555 Giá: 6,500,000    < - - > 0949.27.3333 Giá: 34,000,000
0919 983377 Giá: 6,500,000    < - - > 094.67.23456 Giá: 34,200,000
0919.36.2929 Giá: 6,500,000    < - - > 0888 988880 Giá: 34,500,000
0919.669.869 Giá: 6,500,000    < - - > 0911.193.193 Giá: 34,800,000
094.1 366669 Giá: 6,500,000    < - - > 0888 111119 Giá: 35,000,000
0941 235235 Giá: 6,500,000    < - - > 0888 199888 Giá: 35,000,000
0941 514514 Giá: 6,500,000    < - - > 0888 234999 Giá: 35,000,000
0941 568555 Giá: 6,500,000    < - - > 0888 444222 Giá: 35,000,000
0941 607879 Giá: 6,500,000    < - - > 0888 589888 Giá: 35,000,000
0941 661368 Giá: 6,500,000    < - - > 0888 618618 Giá: 35,000,000
0941 789987 Giá: 6,500,000    < - - > 0888 811811 Giá: 35,000,000
0941.779.799 Giá: 6,500,000    < - - > 0888 881960 Giá: 35,000,000
0942.555.115 Giá: 6,500,000    < - - > 0888 881961 Giá: 35,000,000
0942.97.6688 Giá: 6,500,000    < - - > 0888 881962 Giá: 35,000,000
0943 229977 Giá: 6,500,000    < - - > 0888 881963 Giá: 35,000,000
0943.09.8668 Giá: 6,500,000    < - - > 0888 882001 Giá: 35,000,000
0943.575.777 Giá: 6,500,000    < - - > 0888 882009 Giá: 35,000,000
09441 09441 Giá: 6,500,000    < - - > 0888 888337 Giá: 35,000,000
0945.69.8668 Giá: 6,500,000    < - - > 0888 981988 Giá: 35,000,000
0945.8.6.1995 Giá: 6,500,000    < - - > 0888 998868 Giá: 35,000,000
0945.8.6.1998 Giá: 6,500,000    < - - > 0888 999689 Giá: 35,000,000
0946 099199 Giá: 6,500,000    < - - > 0888.55.5858 Giá: 35,000,000
0946.0000.68 Giá: 6,500,000    < - - > 0888.6789.68 Giá: 35,000,000
0947 944944 Giá: 6,500,000    < - - > 088888.79.68 Giá: 35,000,000
0948 229977 Giá: 6,500,000    < - - > 09.11.11.1971 Giá: 35,000,000
0948 566866 Giá: 6,500,000    < - - > 0911 986986 Giá: 35,000,000
0948.88.11.66 Giá: 6,500,000    < - - > 0911.226.226 Giá: 35,000,000
0888 086682 Giá: 6,508,000    < - - > 0912 200888 Giá: 35,000,000
0888 680.689 Giá: 6,600,000    < - - > 0912 655655 Giá: 35,000,000
0888.90.90.91 Giá: 6,600,000    < - - > 0912 737737 Giá: 35,000,000
09.1357.29.29 Giá: 6,600,000    < - - > 0912 918999 Giá: 35,000,000
0911.01.1368 Giá: 6,600,000    < - - > 0913 452345 Giá: 35,000,000
0912.92.9998 Giá: 6,600,000    < - - > 0916 368666 Giá: 35,000,000
0915.66.9339 Giá: 6,600,000    < - - > 0916 777222 Giá: 35,000,000
0916.38.9998 Giá: 6,600,000    < - - > 0916.2222.00 Giá: 35,000,000
0917 071368 Giá: 6,600,000    < - - > 0916.2222.11 Giá: 35,000,000
0918.86.85.88 Giá: 6,600,000    < - - > 0918 168188 Giá: 35,000,000
094.55555.43 Giá: 6,600,000    < - - > 0918 444111 Giá: 35,000,000
094.55555.71 Giá: 6,600,000    < - - > 0918 555000 Giá: 35,000,000
0942 834888 Giá: 6,600,000    < - - > 0918.33.6886 Giá: 35,000,000
0944 291888 Giá: 6,600,000    < - - > 0918.5555.00 Giá: 35,000,000
0945.38.38.78 Giá: 6,600,000    < - - > 0918.99.1888 Giá: 35,000,000
0948 673888 Giá: 6,600,000    < - - > 0918.99.2345 Giá: 35,000,000
0915 109151 Giá: 6,630,000    < - - > 0919 444333 Giá: 35,000,000

>>>Xem thêm hướng dẫn cách chọn sim số đẹp giá rẻ:

Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim số đẹp giá rẻ

Nội dung chính:

Thông tin về gói cước 3G Max100 của Vinaphone

Max100 là gói cước cực kỳ tiết kiệm của nhà mạng Vinaphone dành cho những khách  hàng có nhu cầu sử dụng 3G thường xuyên. Theo thống kê thì gói cước này là gói cước được nhiều khách hàng đăng ký nhất. Vậy gói cước 3G Max100 có những ưu điểm gì mà lại chiếm được nhiều cảm tình của khách hàng đến vậy:

Ưu điểm khi đăng ký gói cước 3G Max100 Vinaphone:
 • Không phát sinh cước phí khi hết dung lượng data miễn phí đăng ký trong tháng vẫn truy cập internet ở tốc độ bình thường.
 • Tự động gia hạn gói cước khi sang chu kỳ tiếp theo mà không cần mất thời gian đăng ký lại gói cước đó.
Thông tin chi tiết gói cước 3G Vinaphone:
 • Cước phí : 100.000 đồng/tháng
 •  Dung lượng data miễn phí trong tháng: 1.2GB.
 • Cước phí ngoài gói: Miễn phí.
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày.
Cách đăng ký gói cước 3G Max100 của Vinaphone

1. Điều kiện đăng ký
 • Gói cước dành cho tất cả các khách hàng sử dụng sim Vinaphone trả trước và trả sau đang hoạt động 2 chiều bình thường.
 • Với thuê bao trả trước tại thời điểm đăng ký tài khoản phải >=300.000đ
 • Phạm vi áp dụng: trên toàn quốc
2. Cách đăng ký gói Max100
 • Cũng giống như những gói cước khác của nhà mạng Vinaphone, nếu muốn đăng ký bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp:DK MAX100 gửi 888
Với 1,2GB/tháng bạn đã có thể thoải mái lướt facebook, xem phim, nghe nhạc, đọc báo…giúp bạn tìm kiếm thông tin phục vụ nhu cầu học tập cũng như giải trí của mình.

Lưu ý: Cước phí đăng ký sẽ được trừ trực tiếp vào tài khoản chính đối với thuê bao  trả trước. Đối  với thuê bao trả sau cước phí sẽ được cộng dồn vào hóa đơn thanh toán cuối tháng.
 • Tuy nhiên bạn nên thường xuyên kiểm tra dung lượng data để sử dụng một cách tiết kiệm nhất nhé. Cú pháp kiểm tra như sau: KT gửi 888.
 • Còn nếu bạn muốn hủy gói cước 3G Max100 hãy soạn tin: HUY MAX100 gửi 888
Thật tiện lợi phải không? Chúc bạn đăng ký thành công gói cước 3G Max100.

Gói cước 3G Max300 của Vinaphone -giải pháp tiết kiệm hữu ích

Nếu bạn đang tìm một gói cước cực kỳ tiết kiệm thì đừng bỏ qua gói cước 3G Max300 của Vinaphone. Những ưu đãi của gói cước này chắc chắn sẽ làm bạn ngạc nhiên.

>>>Tham khảo thêm:
Cực tiết kiệm với gói cước 3G Max300 của Vinaphone

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Vinaphone:

0913.32.37.39 Giá: 6,200,000    < - - > 0888.99.7879 Giá: 27,900,000
0913.79.1984 Giá: 6,200,000    < - - > 0888 363868 Giá: 28,000,000
0916 279879 Giá: 6,200,000    < - - > 0888 555595 Giá: 28,000,000
0916 368339 Giá: 6,200,000    < - - > 0888 828822 Giá: 28,000,000
0916.30.38.39 Giá: 6,200,000    < - - > 0888 968868 Giá: 28,000,000
0916.39.1357 Giá: 6,200,000    < - - > 0888 969989 Giá: 28,000,000
0916.39.30.39 Giá: 6,200,000    < - - > 0888.22.33.66 Giá: 28,000,000
0916.44.68.79 Giá: 6,200,000    < - - > 0888.505.505 Giá: 28,000,000
0918 001555 Giá: 6,200,000    < - - > 0888.68.1888 Giá: 28,000,000
0919 606696 Giá: 6,200,000    < - - > 0888.68.58.58 Giá: 28,000,000
0919 851989 Giá: 6,200,000    < - - > 08888 88.129 Giá: 28,000,000
094.22.88.444 Giá: 6,200,000    < - - > 0911 111994 Giá: 28,000,000
094.88.99.444 Giá: 6,200,000    < - - > 0911 189888 Giá: 28,000,000
094.999.22.00 Giá: 6,200,000    < - - > 0911 522888 Giá: 28,000,000
094.999.22.11 Giá: 6,200,000    < - - > 0911 566668 Giá: 28,000,000
0941 886889 Giá: 6,200,000    < - - > 0911.836.836 Giá: 28,000,000
0942 289389 Giá: 6,200,000    < - - > 0911.89.6868 Giá: 28,000,000
0945.3333.00 Giá: 6,200,000    < - - > 0911.995.995 Giá: 28,000,000
0945.7777.11 Giá: 6,200,000    < - - > 0912 214444 Giá: 28,000,000
0946 744 744 Giá: 6,200,000    < - - > 0912 404404 Giá: 28,000,000
0947 468579 Giá: 6,200,000    < - - > 0916 139179 Giá: 28,000,000
0947.66.00.77 Giá: 6,200,000    < - - > 0916.26.0000 Giá: 28,000,000
0947.99.66.77 Giá: 6,200,000    < - - > 0918.69.7999 Giá: 28,000,000
0948.66.11.22 Giá: 6,200,000    < - - > 0918.922.888 Giá: 28,000,000
0948.66.44.55 Giá: 6,200,000    < - - > 0919.36.7999 Giá: 28,000,000
0948.66.44.77 Giá: 6,200,000    < - - > 094.468.8866 Giá: 28,000,000
0949 400600 Giá: 6,200,000    < - - > 094.85.34567 Giá: 28,000,000
0949 400800 Giá: 6,200,000    < - - > 0941 588588 Giá: 28,000,000
0949.14.4567 Giá: 6,200,000    < - - > 0944.1111.55 Giá: 28,000,000
0949.44.00.77 Giá: 6,200,000    < - - > 08889 68889 Giá: 28,600,000
0949.44.00.88 Giá: 6,200,000    < - - > 08889 78889 Giá: 28,600,000
0949.44.00.99 Giá: 6,200,000    < - - > 0941.365.078 Giá: 28,600,000
0888 137138 Giá: 6,210,000    < - - > 0945 000007 Giá: 28,686,000
0888.1379.68 Giá: 6,210,000    < - - > 0941 542222 Giá: 28,750,000
0888.49.49.79 Giá: 6,210,000    < - - > 0888 279888 Giá: 29,000,000
0888.80.66.80 Giá: 6,210,000    < - - > 08888 88.185 Giá: 29,000,000
0888.161.222 Giá: 6,250,000    < - - > 0911 158158 Giá: 29,000,000
0888.79.5679 Giá: 6,250,000    < - - > 0911 277277 Giá: 29,000,000
0888.79.5679 Giá: 6,250,000    < - - > 0911 797879 Giá: 29,000,000
0912.51.51.15 Giá: 6,250,000    < - - > 0912 177779 Giá: 29,000,000
0919.36.9889 Giá: 6,250,000    < - - > 0916 133133 Giá: 29,000,000
0941.67.0000 Giá: 6,250,000    < - - > 0916 222579 Giá: 29,000,000
0944 654666 Giá: 6,250,000    < - - > 0917.61.0000 Giá: 29,000,000
0917 031987 Giá: 6,286,000    < - - > 0918 568668 Giá: 29,000,000
0888 278882 Giá: 6,300,000    < - - > 0918 801111 Giá: 29,000,000
0888 335339 Giá: 6,300,000    < - - > 0918.73.0000 Giá: 29,000,000
0888 338638 Giá: 6,300,000    < - - > 0919 338333 Giá: 29,000,000
0888 368378 Giá: 6,300,000    < - - > 0919.04.1111 Giá: 29,000,000
0888 439839 Giá: 6,300,000    < - - > 094.880.2222 Giá: 29,000,000
0888 888447 Giá: 6,300,000    < - - > 0941 234668 Giá: 29,000,000
0888.02.6886 Giá: 6,300,000    < - - > 0941 234688 Giá: 29,000,000
0911 197878 Giá: 6,300,000    < - - > 0941 234779 Giá: 29,000,000
0912.59.8386 Giá: 6,300,000    < - - > 0944 446969 Giá: 29,000,000
0913 203209 Giá: 6,300,000    < - - > 0949 006868 Giá: 29,000,000
0915 111151 Giá: 6,300,000    < - - > 0918 211999 Giá: 29,040,000
0918.66.22.55 Giá: 6,300,000    < - - > 0888 888137 Giá: 29,500,000
094.333.555.8 Giá: 6,300,000    < - - > 0917.991.991 Giá: 29,800,000
094.55.777.88 Giá: 6,300,000    < - - > 0911.66.67.68 Giá: 29,900,000
0942 733939 Giá: 6,300,000    < - - > 0945.39.2222 Giá: 29,900,000
0943 584358 Giá: 6,300,000    < - - > 0946.86.8866 Giá: 29,900,000
0943 984888 Giá: 6,300,000    < - - > 0888.869.968 Giá: 29,999,000
0945 678963 Giá: 6,300,000    < - - > 0911 222224 Giá: 29,999,000
0948 122333 Giá: 6,300,000    < - - > 0919 222224 Giá: 29,999,000
0949 954888 Giá: 6,300,000    < - - > 0949 654321 Giá: 29,999,000
08888 87.116 Giá: 6,400,000    < - - > 0949.360.360 Giá: 29,999,000
08888 87.118 Giá: 6,400,000    < - - > 0949.700.007 Giá: 29,999,000
08888 87.226 Giá: 6,400,000    < - - > 0888 112888 Giá: 30,000,000
08888 87.229 Giá: 6,400,000    < - - > 0888 268168 Giá: 30,000,000
08888 89.006 Giá: 6,400,000    < - - > 0888 357888 Giá: 30,000,000
08888 89.557 Giá: 6,400,000    < - - > 0888 368568 Giá: 30,000,000
08888 89.667 Giá: 6,400,000    < - - > 0888 588555 Giá: 30,000,000
09.11.03.1992 Giá: 6,400,000    < - - > 0888 689666 Giá: 30,000,000
09.11.03.1995 Giá: 6,400,000    < - - > 0888 863368 Giá: 30,000,000
09.11.04.1996 Giá: 6,400,000    < - - > 0888 881953 Giá: 30,000,000
09.11.05.1996 Giá: 6,400,000    < - - > 0888 881954 Giá: 30,000,000
09.11.05.1998 Giá: 6,400,000    < - - > 0888 881955 Giá: 30,000,000
09.11.07.1996 Giá: 6,400,000    < - - > 0888 881956 Giá: 30,000,000
09.11.08.1992 Giá: 6,400,000    < - - > 0888 881957 Giá: 30,000,000
09.11.08.1994 Giá: 6,400,000    < - - > 0888 881958 Giá: 30,000,000
0912 233552 Giá: 6,400,000    < - - > 0888 881959 Giá: 30,000,000
0913 681116 Giá: 6,400,000    < - - > 0888 884040 Giá: 30,000,000
0914.66.88.11 Giá: 6,400,000    < - - > 0888 884545 Giá: 30,000,000
0914.66.88.44 Giá: 6,400,000    < - - > 0888 886464 Giá: 30,000,000
0914.6666.11 Giá: 6,400,000    < - - > 0888 888373 Giá: 30,000,000
0916 262263 Giá: 6,400,000    < - - > 0888 983389 Giá: 30,000,000
0916 427428 Giá: 6,400,000    < - - > 0888 986689 Giá: 30,000,000
0916.88.8484 Giá: 6,400,000    < - - > 0888.111.102 Giá: 30,000,000
0941 668789 Giá: 6,400,000    < - - > 0888.68.68.98 Giá: 30,000,000
0947 544445 Giá: 6,400,000    < - - > 0888.79.97.79 Giá: 30,000,000
0948.88.00.22 Giá: 6,400,000    < - - > 0888.88.99.09 Giá: 30,000,000
0949 409888 Giá: 6,400,000    < - - > 0888.888.161 Giá: 30,000,000
0949 607888 Giá: 6,400,000    < - - > 08888.999.09 Giá: 30,000,000
0944 218989 Giá: 6,440,000    < - - > 091 999 1975 Giá: 30,000,000
0917.80.88.66 Giá: 6,450,000    < - - > 091 999 1983 Giá: 30,000,000
0888 080879 Giá: 6,486,000    < - - > 091.757.79.79 Giá: 30,000,000
0912 551989 Giá: 6,486,000    < - - > 0911 303303 Giá: 30,000,000
0915 931993 Giá: 6,486,000    < - - > 0911 303303 Giá: 30,000,000
0918 042008 Giá: 6,486,000    < - - > 0911 922922 Giá: 30,000,000
0888 069668 Giá: 6,500,000    < - - > 0911 999904 Giá: 30,000,000
0888 077377 Giá: 6,500,000    < - - > 0911.79.79.39 Giá: 30,000,000
0888 089686 Giá: 6,500,000    < - - > 0912.86.0000 Giá: 30,000,000

>>>Xem thêm cách cài đặt  GPRS:

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt GPRS Vinaphone

Nội dung chính:

Giới thiệu gói cước 3G Max300 Vinaphone

Gói 3G Max300 được nhà mạng Vinaphone cho ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu lướt web trên thiết bị di động bằng 3G ngày càng nhiều của giới trẻ hiện nay.

3G Max300 chính là một giải pháp hữu ích giúp bạn tiết kiệm một khoản chi phí không hề nhỏ hàng tháng. Nếu bạn đang thắc mắc gói cước này có ưu đãi như thế nào hãy tham khảo ngay thông tin ở dưới đây.
 • Ưu đãi: 30GB tốc độ cao
 • Mức phí đăng ký: 300.000đ/ 1 lần /1 tháng.
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày tính từ thời điểm đăng ký gói cước thành công.
Gói cước 3G có tính năng tự động gia hạn nếu tài khoản của quý khách trên 300.000đ. Số tiền đăng ký gói phải là tài khoản gốc.
Nếu sang chu kỳ mới mà dung lượng data trước vẫn còn thì sẽ không được bảo tồn trong tháng tiếp theo.
Nếu sử dụng hết dung lượng tốc độ cao trước khi hết chu kỳ sẽ vẫn truy cập internet với tốc độ bình thường, không tính phí phát sinh.
Đây là gói cước rất phù hợp cho những người phải thường xuyên truy cập internet. Dù bạn xem phim, nghe nhạc hay đọc báo hãy cứ yên tâm sẽ không lo hết dung lượng nhé.

Cách đăng ký gói cước 3G Max300 Vinaphone

1. Điều kiện đăng ký
 • Gói cước dành cho tất cả các khách hàng sử dụng sim Vinaphone trả trước và trả sau đang hoạt động 2 chiều bình thường.
 • Với thuê bao trả trước tại thời điểm đăng ký tài khoản phải >=300.000đ
 • Phạm vi áp dụng: trên toàn quốc
2. Cách đăng ký gói cước
Chỉ với 1 tin nhắn như vậy là bạn đã có ngay 30GB sử dụng trong vòng 30 ngày thoải mái đọc báo, nghe nhạc xem phim online không lo hết dung lượng rồi nhé.
 • Nếu sau khi đăng ký, bạn cảm thấy gói cước không phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình hãy hủy gói cước theo cú pháp sau:HUY MAX300 gửi 888
Chúc bạn đăng ký thành công và có những trải nghiệm thú vị nhờ những dịch vụ tiện ích mà Vinaphone mang lại.

Bài đăng phổ biến