Hiển thị các bài đăng có nhãn Gói cước M-Friends Mobifone. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Gói cước M-Friends Mobifone. Hiển thị tất cả bài đăng

Cách đăng ký gói cước M-Friends của Mobifone

Cước thoại luôn là vấn đề đau đầu của các thuê bảo thường xuyên phải liên lạc bằng di động. Vậy thì đừng lo hãy sử dụng ngay gói cước M-Friends của Mobifone.

>>>Tham khảo thêm:
Siêu tiết kiệm với gói cước M-Friend của Mobifone

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Mobifone:

0898 899799 Giá: 5,000,000      < - > 0898 899599 Giá: 5,000,000
0898 911234 Giá: 5,000,000      < - > 0898 898892 Giá: 5,000,000
0898 944449 Giá: 5,000,000      < - > 0898 898893 Giá: 5,000,000
0898.00.07.07 Giá: 5,000,000      < - > 0898 898895 Giá: 5,000,000
0898.0000.39 Giá: 5,000,000      < - > 0898 898897 Giá: 5,000,000
0898.0000.90 Giá: 5,000,000      < - > 0898 899199 Giá: 5,000,000
0898.01.1234 Giá: 5,000,000      < - > 0898 899299 Giá: 5,000,000
0898.02.2345 Giá: 5,000,000      < - > 0898 899499 Giá: 5,000,000
0898.04.3456 Giá: 5,000,000      < - > 0898 874999 Giá: 5,000,000
0898.04.4567 Giá: 5,000,000      < - > 0898 877788 Giá: 5,000,000
0898.22.1368 Giá: 5,000,000      < - > 0898 877799 Giá: 5,000,000
0898.22.33.22 Giá: 5,000,000      < - > 0898 877887 Giá: 5,000,000
0898.22.3838 Giá: 5,000,000      < - > 0898 878899 Giá: 5,000,000
0898.22.99.22 Giá: 5,000,000      < - > 0898 878989 Giá: 5,000,000
0898.22222.4 Giá: 5,000,000      < - > 0898 879889 Giá: 5,000,000
0898.3456.88 Giá: 5,000,000      < - > 0898 879898 Giá: 5,000,000
0898.45.6879 Giá: 5,000,000      < - > 0898 881991 Giá: 5,000,000
0898.4567.68 Giá: 5,000,000      < - > 0898 882002 Giá: 5,000,000
0898.50.7779 Giá: 5,000,000      < - > 0898 885557 Giá: 5,000,000
0898.50.78.78 Giá: 5,000,000      < - > 0898 895777 Giá: 5,000,000
0898.51.2468 Giá: 5,000,000      < - > 0898 896777 Giá: 5,000,000
0898.51.38.38 Giá: 5,000,000      < - > 0898 896869 Giá: 5,000,000
0898.65.39.79 Giá: 5,000,000      < - > 0898 898118 Giá: 5,000,000
0898.66.44.66 Giá: 5,000,000      < - > 0898 898181 Giá: 5,000,000
0898.6666.55 Giá: 5,000,000      < - > 0898 898282 Giá: 5,000,000
0898.67.3456 Giá: 5,000,000      < - > 0898 898338 Giá: 5,000,000
0898.69.3456 Giá: 5,000,000      < - > 0898 898383 Giá: 5,000,000
0898.78.79.78 Giá: 5,000,000      < - > 0898 898585 Giá: 5,000,000
0898.79.1234 Giá: 5,000,000      < - > 0898 898778 Giá: 5,000,000
0898.79.29.79 Giá: 5,000,000      < - > 0898 898787 Giá: 5,000,000
0898.79.3456 Giá: 5,000,000      < - > 0898 898891 Giá: 5,000,000
0898.79.69.59 Giá: 5,000,000      < - > 089.889.55.66 Giá: 5,000,000
0898.79.72.79 Giá: 5,000,000      < - > 089.889.55.77 Giá: 5,000,000
0898.81.81.91 Giá: 5,000,000      < - > 089.889.55.88 Giá: 5,000,000
0898.89.33.89 Giá: 5,000,000      < - > 089.889.55.99 Giá: 5,000,000
08989.4.3979 Giá: 5,000,000      < - > 089.929.2229 Giá: 5,000,000
0899 798789 Giá: 5,000,000      < - > 0898 061990 Giá: 5,000,000
0899 979868 Giá: 5,000,000      < - > 0898 061993 Giá: 5,000,000
0899 988996 Giá: 5,000,000      < - > 0898 123668 Giá: 5,000,000
0899 996068 Giá: 5,000,000      < - > 0898 123688 Giá: 5,000,000
0899 996123 Giá: 5,000,000      < - > 0898 255288 Giá: 5,000,000
0899 996286 Giá: 5,000,000      < - > 0898 511711 Giá: 5,000,000
0899 996288 Giá: 5,000,000      < - > 0898 555554 Giá: 5,000,000
0899 996289 Giá: 5,000,000      < - > 0898 614888 Giá: 5,000,000
0899 997699 Giá: 5,000,000      < - > 0898 624888 Giá: 5,000,000
0899 998100 Giá: 5,000,000      < - > 0898 634888 Giá: 5,000,000
0899 999120 Giá: 5,000,000      < - > 0898 640999 Giá: 5,000,000
0899 999121 Giá: 5,000,000      < - > 0898 666664 Giá: 5,000,000
0899 999122 Giá: 5,000,000      < - > 0898 673666 Giá: 5,000,000
0899 999123 Giá: 5,000,000      < - > 0898 678339 Giá: 5,000,000
0899 999124 Giá: 5,000,000      < - > 0898 811886 Giá: 5,000,000
0899 999125 Giá: 5,000,000      < - > 0898 845888 Giá: 5,000,000
0899 999126 Giá: 5,000,000      < - > 0898 848868 Giá: 5,000,000
0899 999127 Giá: 5,000,000      < - > 0898 868998 Giá: 5,000,000
0899 999130 Giá: 5,000,000      < - > 0898 869988 Giá: 5,000,000
0899 999131 Giá: 5,000,000      < - > 0898.22.3939 Giá: 8,500,000
0899 999132 Giá: 5,000,000      < - > 0898.68.1888 Giá: 8,500,000
0899 999133 Giá: 5,000,000      < - > 0898.68.2999 Giá: 8,500,000
0899 999134 Giá: 5,000,000      < - > 0898.68.3999 Giá: 8,500,000
0899 999135 Giá: 5,000,000      < - > 0898.68.5888 Giá: 8,500,000
0899 999136 Giá: 5,000,000      < - > 0898.68.5999 Giá: 8,500,000
0899 999137 Giá: 5,000,000      < - > 0898.69.2999 Giá: 8,500,000
0899 999182 Giá: 5,000,000      < - > 0898.78.6999 Giá: 8,500,000
0899 999185 Giá: 5,000,000      < - > 0898.92.1999 Giá: 8,500,000
0899 999280 Giá: 5,000,000      < - > 0898.93.1999 Giá: 8,500,000
0899 999281 Giá: 5,000,000      < - > 08989.03.999 Giá: 8,500,000
0899 999284 Giá: 5,000,000      < - > 08989.05.999 Giá: 8,500,000
0899 999285 Giá: 5,000,000      < - > 08989.12.999 Giá: 8,500,000
0899 999287 Giá: 5,000,000      < - > 08989.13.999 Giá: 8,500,000
0899 999355 Giá: 5,000,000      < - > 08989.15.999 Giá: 8,500,000
0899 999356 Giá: 5,000,000      < - > 08989.20.999 Giá: 8,500,000
0899 999535 Giá: 5,000,000      < - > 08989.23.999 Giá: 8,500,000
0899 999550 Giá: 5,000,000      < - > 08989.25.999 Giá: 8,500,000
0899 999551 Giá: 5,000,000      < - > 08989.30.999 Giá: 8,500,000
0899 999552 Giá: 5,000,000      < - > 08989.35.999 Giá: 8,500,000
0899 999553 Giá: 5,000,000      < - > 0899 995000 Giá: 8,500,000
0899 999556 Giá: 5,000,000      < - > 0899 996968 Giá: 8,500,000
0899 999557 Giá: 5,000,000      < - > 0899 997778 Giá: 8,500,000
0899 999558 Giá: 5,000,000      < - > 0899 997969 Giá: 8,500,000
0899 999757 Giá: 5,000,000      < - > 0899 999178 Giá: 8,500,000
0899.099.889 Giá: 5,000,000      < - > 0899 999259 Giá: 8,500,000
0899.29.19.19. Giá: 5,000,000      < - > 0899 999626 Giá: 8,500,000
0899.29.28.28 Giá: 5,000,000      < - > 0899 999665 Giá: 8,500,000
0899.298.998 Giá: 5,000,000      < - > 0899 999859 Giá: 8,500,000
0899.299.688 Giá: 5,000,000      < - > 090.15.07.888 Giá: 8,500,000
0899.299.779 Giá: 5,000,000      < - > 0901 273999 Giá: 8,500,000
0899.7777.23 Giá: 5,000,000      < - > 0901 275999 Giá: 8,500,000
0899.7777.26 Giá: 5,000,000      < - > 0901 877666 Giá: 8,500,000
0899.79.11.79 Giá: 5,000,000      < - > 0901 887666 Giá: 8,500,000
0899.79.5679 Giá: 5,000,000      < - > 0901.00.66.00 Giá: 8,500,000
0899.79.69.79 Giá: 5,000,000      < - > 0901.00.88.00 Giá: 8,500,000
0899.79.89.86 Giá: 5,000,000      < - > 0901.20.8668 Giá: 8,500,000
0899.79.89.86 Giá: 5,000,000      < - > 0901.28.6886 Giá: 8,500,000
0899.95.88.95 Giá: 5,000,000      < - > 0902 148686 Giá: 8,500,000
0899.95.88.95 Giá: 5,000,000      < - > 0902.00.33.00 Giá: 8,500,000
09.01.01.1968 Giá: 5,000,000      < - > 0902.00.33.00 Giá: 8,500,000
09.01.01.2016 Giá: 5,000,000      < - > 0904 501999 Giá: 8,500,000
09.01.02.2001 Giá: 5,000,000      < - > 0904 953888 Giá: 8,500,000
09.01.02.7788 Giá: 5,000,000      < - > 0904.68.68.78 Giá: 8,500,000
09.01.03.1987 Giá: 5,000,000      < - > 0905 960666 Giá: 8,500,000
09.01.03.1994 Giá: 5,000,000      < - > 0906 660996 Giá: 8,500,000

>>>Xem video về Mobifone:

Hướng dẫn cài đặt GPRS Mobifone miễn phí

Nội dung chính:

Thông tin gói cước M-Friends của Mobifone

Tin vui cho những bạn sử dụng sim Mobifone trả sau thường xuyên gọi điện tám chuyện qua điện thoại đó là hiện nay nhà mạng Mobifone đã cho ra đời gói cước dành riêng cho các bạn gọi điện theo nhóm đó chính là gói cước M-Friends. Vậy gói cước M-Friends là gì?

M-Friends là gói cước trả sau được thiết kế phù hợp với nhu cầu gọi nhóm để giảm chi phí (dành cho nhóm từ 2 đến 10 người). Với gói cước này, bạn toàn quyền lựa chọn các thành viên trong nhóm để đăng ký.

Lợi ích mà bạn nhìn thấy ngay khi sử dụng gói cước này chính là cước phí cực kỳ rẻ. Nếu cước gọi thoại của thuê bao trả sau đã thấp hơn thuê bao trả trước thì khi sử dụng gói cước này bạn sẽ rất bất ngờ khi cước thoại giữa các thành viên tong nhóm CHỈ 705đ/phút (đã bao gồm thuế GTGT).

Với ưu đãi trên thì còn chần chừ gì nữa mà không đăng ký sử dụng gói cước này cùng với bạn bè của mình nhỉ.

 Cách đăng ký rất đơn giản:
  •  Bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp: SMS gửi 999
  • Hoặc trực tiếp tới các điểm giao dịch của nhà mạng Mobifone trên toàn quốc điền  vào phiếu đăng ký và làm theo hướng dẫn của nhân viên giao dịch.
Một số lưu ý khi đăng ký sử dụng gói cước M-Friends 
  • Mỗi khách hàng chỉ được tham gia 01 gói M-Friends và đăng ký 01 số thuê bao trong gói.
  • Mỗi nhóm khách hàng có một thuê bao đại diện để đăng ký và hủy đăng ký chương trình. Thuê bao đại diện do nhóm khách hàng tự thỏa thuận và đăng ký.
  • Thuê bao tham gia gói cước M-Friends chỉ được thay đổi (tham gia/ngừng tham gia nhóm) 01 lần/chu kỳ tính cước.
  • Người được chuyển chủ quyền nếu không tiếp tục tham gia gói cước M-Friends thì sẽ không tiếp tục được hưởng ưu đãi. Nếu người được chuyển chủ quyền đủ điều kiện và mong muốn tiếp tục tham gia thì phải làm các thủ tục đăng ký theo quy định.
  • Các thuê bao trả sau tham gia gói cước M-Friends nếu là thành viên của Chương trình Kết nối dài lâu thì ngoài các ưu đãi của gói cước, vẫn được hưởng ưu đãi của các Chương trình khuyến mại, Chương trình chăm sóc khách hàng (nếu đủ điều kiện). Ngược lại, nếu chưa là thành viên của chương trình Kết nối dài lâu thì bạn chỉ được hưởng ưu đãi của gói cước, chương trình chăm sóc khách hàng (nếu đủ điều kiện) mà không được hưởng ưu đãi của chương trình khuyến mại.
Chúc các bạn đăng ký thành công gói cước M-Friends của Mobifone và có những giây phút vui vẻ bên bạn bè và người thân.

Bài đăng phổ biến