Hiển thị các bài đăng có nhãn Gói cước Viettel. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Gói cước Viettel. Hiển thị tất cả bài đăng

Gói cước C100 Viettel- Tiết kiệm cước gọi,thoải mái truy cập internet

Bạn sử dụng sim Viettel và đang tìm một giải pháp giúp vừa tiết kiệm cước gọi lại vừa thoải mái truy cập internet. Vậy thì gói cước C100 Viettel là một giải pháp cực kỳ hoàn hảo dành cho bạn đấy nhé.

>>>Tham khảo thêm:
Có ngay 65 phút gọi và 400Mb 3G với gói cước C100 của Viettel

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0969 111131 Giá: 5,000,000     < - - > 0967 333389 Giá: 8,000,000
0969 111679 Giá: 5,000,000     < - - > 0967 688586 Giá: 8,000,000
0969 113168 Giá: 5,000,000     < - - > 0967 777654 Giá: 8,000,000
0969 113268 Giá: 5,000,000     < - - > 0967 983939 Giá: 8,000,000
0969 113889 Giá: 5,000,000     < - - > 0967.06.1666 Giá: 8,000,000
0969 118114 Giá: 5,000,000     < - - > 0967.19.91.19 Giá: 8,000,000
0969 118399 Giá: 5,000,000     < - - > 0967.220.222 Giá: 8,000,000
0969 119368 Giá: 5,000,000     < - - > 0967.39.39.93 Giá: 8,000,000
0969 159169 Giá: 5,000,000     < - - > 0967.568.368 Giá: 8,000,000
0969 168078 Giá: 5,000,000     < - - > 0967.60.2005 Giá: 8,000,000
0969 188679 Giá: 5,000,000     < - - > 0967.782.789 Giá: 8,000,000
0969 22 1993 Giá: 5,000,000     < - - > 0967.96.9998 Giá: 8,000,000
0969 231123 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 089289 Giá: 8,000,000
0969 365866 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 098889 Giá: 8,000,000
0969 399188 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 182188 Giá: 8,000,000
0969 449889 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 211368 Giá: 8,000,000
0969 519868 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 255868 Giá: 8,000,000
0969 559368 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 668139 Giá: 8,000,000
0969 562555 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 686656 Giá: 8,000,000
0969 595898 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 782789 Giá: 8,000,000
0969 599379 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 791990 Giá: 8,000,000
0969 693396 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 822286 Giá: 8,000,000
0969 699685 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 888576 Giá: 8,000,000
0969 738789 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.05.1986 Giá: 8,000,000
0969 779699 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.23.1988 Giá: 8,000,000
0969 782789 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.4 7.8686 Giá: 8,000,000
0969 819879 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.59.95.95 Giá: 8,000,000
0969 824688 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.61.39.79 Giá: 8,000,000
0969 826828 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.66.1981 Giá: 8,000,000
0969 829688 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.669.896 Giá: 8,000,000
0969 833363 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.9.3.1989 Giá: 8,000,000
0969 866188 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.99.1985 Giá: 8,000,000
0969 879866 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 296686 Giá: 8,000,000
0969 881880 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 388339 Giá: 8,000,000
0969 881898 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 585558 Giá: 8,000,000
0969 899588 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 585558 Giá: 8,000,000
0969 908809 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 616696 Giá: 8,000,000
0969 919866 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 658688 Giá: 8,000,000
0969 955979 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 879279 Giá: 8,000,000
0969 964078 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 886568 Giá: 8,000,000
0969 965669 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 889866 Giá: 8,000,000
0969 966479 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 911988 Giá: 8,000,000
0969 982886 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 960066 Giá: 8,000,000
0969 998479 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 979368 Giá: 8,000,000
0969 999013 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 982468 Giá: 8,000,000
0969 999015 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 989958 Giá: 8,000,000
0969 999025 Giá: 5,000,000     < - - > 0969.16.5868 Giá: 8,000,000
0969 999026 Giá: 5,000,000     < - - > 0969.16.9889 Giá: 8,000,000
0969 999035 Giá: 5,000,000     < - - > 0969.68.1998 Giá: 8,000,000
0969 999038 Giá: 5,000,000     < - - > 0969.68.68.85 Giá: 8,000,000
0969 999056 Giá: 5,000,000     < - - > 0969.69.69.13 Giá: 8,000,000
0969 999058 Giá: 5,000,000     < - - > 0969.833.688 Giá: 8,000,000
0969 999156 Giá: 5,000,000     < - - > 0969.88.2008 Giá: 8,000,000
0969 999158 Giá: 5,000,000     < - - > 09699.66.379 Giá: 8,000,000
0969 999359 Giá: 5,000,000     < - - > 097 116 8899 Giá: 8,000,000
0969.00.1868 Giá: 5,000,000     < - - > 097 161 8899 Giá: 8,000,000
0969.01.1984 Giá: 5,000,000     < - - > 097 444 1998 Giá: 8,000,000
0969.02.06.88 Giá: 5,000,000     < - - > 097 888 1974 Giá: 8,000,000
0969.04.8866 Giá: 5,000,000     < - - > 097.1.365.668 Giá: 8,000,000
0969.04.8989 Giá: 5,000,000     < - - > 097.14.3.1991 Giá: 8,000,000
0969.07.1992 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 016668 Giá: 8,000,000
0969.08.5868 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 171818 Giá: 8,000,000
0969.11.12.89 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 228229 Giá: 8,000,000
0969.11.2006 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 231818 Giá: 8,000,000
0969.11.3968 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 263979 Giá: 8,000,000
0969.18.11.91 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 379389 Giá: 8,000,000
0969.22.1987 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 561368 Giá: 8,000,000
0969.30.6686 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 636686 Giá: 8,000,000
0969.33.1982 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 681818 Giá: 8,000,000
0969.33.1996 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 711818 Giá: 8,000,000
0969.33.5679 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 711990 Giá: 8,000,000
0969.33.99.86 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 711992 Giá: 8,000,000
0969.34.8688 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 711993 Giá: 8,000,000
0969.47.1368 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 711996 Giá: 8,000,000
0969.52.1989 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 713555 Giá: 8,000,000
0969.57.9889 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 796699 Giá: 8,000,000
0969.58.1994 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 829899 Giá: 8,000,000
0969.59.1984 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 851368 Giá: 8,000,000
0969.59.6869 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 926879 Giá: 8,000,000
0969.6.7.08.09 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 989668 Giá: 8,000,000
0969.60.63.68 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.03.1989 Giá: 8,000,000
0969.60.7779 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.14.16.18 Giá: 8,000,000
0969.6555.86 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.16.1818 Giá: 8,000,000
0969.6789.78 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.177.188 Giá: 8,000,000
0969.71.1368 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.179.879 Giá: 8,000,000
0969.71.1989 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.210.210 Giá: 8,000,000
0969.72.1368 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.39.68.39 Giá: 8,000,000
0969.73.1368 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.640.888 Giá: 8,000,000
0969.76.1368 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.66.1818 Giá: 8,000,000
0969.78.1991 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.74.78.79 Giá: 8,000,000
0969.79.1994 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.75.9696 Giá: 8,000,000
0969.79.2016 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.754.888 Giá: 8,000,000
0969.819.899 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.764.888 Giá: 8,000,000
0969.83.1268 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.82.8886 Giá: 8,000,000
0969.83.1987 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.85.8886 Giá: 8,000,000
0969.83.1998 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.86.6699 Giá: 8,000,000
0969.83.83.39 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.89.6699 Giá: 8,000,000
0969.83.87.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0972 242345 Giá: 8,000,000
0969.836.399 Giá: 5,000,000     < - - > 0972 263268 Giá: 8,000,000
0969.84.1989 Giá: 5,000,000     < - - > 0972 336879 Giá: 8,000,000
0969.87.1988 Giá: 5,000,000     < - - > 0972 687939 Giá: 8,000,000

>>>Xem hướng dẫn cách chọn sim- Mua sim giá rẻ:

Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim đẹp-mua sim giá rẻ

Nội dung chính:

Ưu đãi của gói cước C100 Viettel

Gói cước khuyến mãi C100 được nhà mạng Viettel mới triển khai trong thời gian gần đây nhằm giúp khách hàng được tiết kiệm tối đa chi phí sử dụng điện thoại. Đây là gói cước khuyến mãi sở hữu 2 ưu đãi song song với 65 phút gọi và 400MB data 3G miễn phí, rất thích hợp với những bạn vừa có nhu cầu gọi thoại lại vừa có nhu cầu sử dụng dữ liệu data 3G để truy cập mạng.

Ưu đãi nhận được khi đăng ký gói cước như sau:
  • Miễn phí 65 phút gọi nội mạng và ngoại mạng miễn phí.
  • Miễn phí 400 MB data 3G tốc độ cao.
Chỉ cần soạn 1 tin nhắn nhận đến 02 ưu đãi hấp dẫn và thiết thực, vậy thì bạn còn chần chừ gì nữa mà không đăng ký ngay gói cước C100 để được thoải sức liên lạc, lướt web với cước phí rẻ nhất.

Cách đăng ký gói cước C100 Viettel

1. Đối tượng đăng ký
Tất cả các khách hàng sử dụng thuê bao trả trước của nhà mạng Viettel đang hoạt động 2 chiều và nhận được lời mời tham gia sử dụng gói cước C100 từ tổng đài Viettel.

2. Cách đăng ký gói cước C100
Cách đăng ký gói cước C100 của Viettel rất đơn giản, bạn chỉ cần thực hiện 1 thao tác bằng tin nhắn như sau: C100 gửi 109
  • Cước phí: 100.000đ/lần đăng ký
  • Có ngay 65 phút gọi miễn phí sử dụng trong vòng 7 ngày kể từ ngày đăng ký thành công
  • Có ngay 400MB data 3G tốc độ cao truy cập internet miễn phí trong vòng 3 ngày kể từ ngày đăng ký thành công.
Đây chính là ưu đãi 2 trong 1 cực kỳ thiết thực mà nhà mạng Viettel muốn dành tặng cho các khách hàng thân thiết đã ủng hộ nhà mạng này trong suốt thời gian vừa qua.

Lưu ý: Bạn có thể chủ động soạn tin nhắn KM gửi 266 (100đ/sms) hoặc bấm *098# để kiểm tra thuê bao mà mình đang sở hữu có may mắn nằm trong danh sách được đăng ký C100 hay không.

Nếu tới 1 ngày bạn thấy gói cước C100 không còn phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình hãy hủy gói cước theo cú pháp: HUYFT gửi 109

Thật đơn giản để sử dụng cũng như hủy gói cước C100 của Viettel phải không nào? Chúc các bạn đăng ký thành công gói cước C100 và có những giây phút gọi thoại cực kỳ thoải mái.

Bài đăng phổ biến