Hiển thị các bài đăng có nhãn Thẻ KIDZONE Vinaphone. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thẻ KIDZONE Vinaphone. Hiển thị tất cả bài đăng

Thẻ KIDZONE của vinaphone -gia đình yên tâm quản lý con trẻ

Giờ đây, với thẻ KIDZONE, các bậc phụ huynh hoàn toàn có thể kiểm soát và bảo vệ con em mình bằng một cách rất đơn giản.

Nội dung chính:

Giới thiệu về thẻ Kidzon Vinaphone

 Thẻ KIDZONE của Vinaphone là thẻ thông minh tích hợp các tính năng của một chiếc điện thoại thông thường với tính năng định vị GPS và nút gọi khẩn cấp giúp nhà trường và gia đình có thể yên tâm liên lạc, quản lý và chăm sóc con trẻ, người thân mọi lúc mọi nơi.

>>>Tham khảo thêm:
Hãy bảo vệ sự an toàn của con bạn bằng thẻ Kidzon của Vinaphone

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Vinaphone:

0916.09.79.39Giá:5,000,000   < - - >0888.35.3979Giá:9,900,000
0916.10.2019Giá:5,000,000   < - - >0888.595.868Giá:9,900,000
0916.10.8886Giá:5,000,000   < - - >0888.63.3979Giá:9,900,000
0916.11.2000Giá:5,000,000   < - - >0888.91.3979Giá:9,900,000
0916.11.2016Giá:5,000,000   < - - >09.19.29.5995Giá:9,900,000
0916.11.2018Giá:5,000,000   < - - >09.44.22.1999Giá:9,900,000
0916.11.2019Giá:5,000,000   < - - >09.44.22.44.33Giá:9,900,000
0916.12.2002Giá:5,000,000   < - - >09.44.22.44.55Giá:9,900,000
0916.14.3979Giá:5,000,000   < - - >09.44.22.44.77Giá:9,900,000
0916.20.24.25Giá:5,000,000   < - - >091.77.88.222Giá:9,900,000
0916.22.39.68Giá:5,000,000   < - - >0911 111221Giá:9,900,000
0916.23.1978Giá:5,000,000   < - - >0911 111655Giá:9,900,000
0916.23.1987Giá:5,000,000   < - - >0911 919989Giá:9,900,000
0916.23.33.43Giá:5,000,000   < - - >0911 922789Giá:9,900,000
0916.24.24.34Giá:5,000,000   < - - >0911 939789Giá:9,900,000
0916.27.1993Giá:5,000,000   < - - >0911 959789Giá:9,900,000
0916.27.67.87Giá:5,000,000   < - - >0911 969789Giá:9,900,000
0916.279.299Giá:5,000,000   < - - >0911 978789Giá:9,900,000
0916.28.1987Giá:5,000,000   < - - >0911 992789Giá:9,900,000
0916.28.68.98Giá:5,000,000   < - - >0911 993789Giá:9,900,000
0916.35.38.39Giá:5,000,000   < - - >0911 995789Giá:9,900,000
0916.37.37.57Giá:5,000,000   < - - >0911 998789Giá:9,900,000
0916.38.79.68Giá:5,000,000   < - - >0911.89.1368Giá:9,900,000
0916.39.2012Giá:5,000,000   < - - >0912 669686Giá:9,900,000
0916.42.43.48Giá:5,000,000   < - - >0912.44.2468Giá:9,900,000
0916.42.43.49Giá:5,000,000   < - - >0916 193456Giá:9,900,000
0916.43.1989Giá:5,000,000   < - - >0916 368379Giá:9,900,000
0916.43.83.93Giá:5,000,000   < - - >0916.44.00.55Giá:9,900,000
0916.44.1980Giá:5,000,000   < - - >0917 409888Giá:9,900,000
0916.44.1984Giá:5,000,000   < - - >0919 366555Giá:9,900,000
0916.44.1987Giá:5,000,000   < - - >0919 366555Giá:9,900,000
0916.44.1988Giá:5,000,000   < - - >0919 861985Giá:9,900,000
0916.44.1990Giá:5,000,000   < - - >0919.22.25.25Giá:9,900,000
0916.44.1998Giá:5,000,000   < - - >0943 385385Giá:9,900,000
0916.49.1995Giá:5,000,000   < - - >0943 588599Giá:9,900,000
0916.52.72.92Giá:5,000,000   < - - >0943 588599Giá:9,900,000
0916.55.44.88Giá:5,000,000   < - - >0944 442014Giá:9,900,000
0916.58.58.79Giá:5,000,000   < - - >0946.13.7979Giá:9,900,000
0916.678.456Giá:5,000,000   < - - >0947 660660Giá:9,900,000
0916.72.72.68Giá:5,000,000   < - - >0888 833988Giá:9,999,000
0916.83.82.83Giá:5,000,000   < - - >0911.05.39.79Giá:9,999,000
0916.84.84.89Giá:5,000,000   < - - >0949.789.000Giá:9,999,000
0916.85.85.87Giá:5,000,000   < - - >0888 068 006Giá:10,000,000
0916.93.33.93Giá:5,000,000   < - - >0888 086 066Giá:10,000,000
0916.94.6668Giá:5,000,000   < - - >0888 099 080Giá:10,000,000
0916.95.97.97Giá:5,000,000   < - - >0888 111986Giá:10,000,000
0917 393929Giá:5,000,000   < - - >0888 168968Giá:10,000,000
0917 573666Giá:5,000,000   < - - >0888 278889Giá:10,000,000
0917 787868Giá:5,000,000   < - - >0888 336600Giá:10,000,000
0917 868268Giá:5,000,000   < - - >0888 568588Giá:10,000,000
0917 889669Giá:5,000,000   < - - >0888 668 600Giá:10,000,000
0917 975858Giá:5,000,000   < - - >0888 681984Giá:10,000,000
0917.01.2002Giá:5,000,000   < - - >0888 689886Giá:10,000,000
0917.01.2004Giá:5,000,000   < - - >0888 699986Giá:10,000,000
0917.01.2014Giá:5,000,000   < - - >0888 801978Giá:10,000,000
0917.02.1995Giá:5,000,000   < - - >0888 811982Giá:10,000,000
0917.02.2004Giá:5,000,000   < - - >0888 819686Giá:10,000,000
0917.03.2001Giá:5,000,000   < - - >0888 831985Giá:10,000,000
0917.03.2013Giá:5,000,000   < - - >0888 831987Giá:10,000,000
0917.04.2001Giá:5,000,000   < - - >0888 831990Giá:10,000,000
0917.04.2002Giá:5,000,000   < - - >0888 833898Giá:10,000,000
0917.04.2004Giá:5,000,000   < - - >0888 851982Giá:10,000,000
0917.04.2008Giá:5,000,000   < - - >0888 861868Giá:10,000,000
0917.04.2014Giá:5,000,000   < - - >0888 864686Giá:10,000,000
0917.04.2019Giá:5,000,000   < - - >0888 869979Giá:10,000,000
0917.05.2006Giá:5,000,000   < - - >0888 878688Giá:10,000,000
0917.05.2008Giá:5,000,000   < - - >0888 880853Giá:10,000,000
0917.05.2015Giá:5,000,000   < - - >0888 880854Giá:10,000,000
0917.05.2016Giá:5,000,000   < - - >0888 881189Giá:10,000,000
0917.06.2016Giá:5,000,000   < - - >0888 881938Giá:10,000,000
0917.06.2019Giá:5,000,000   < - - >0888 882021Giá:10,000,000
0917.07.2002Giá:5,000,000   < - - >0888 882022Giá:10,000,000
0917.07.2003Giá:5,000,000   < - - >0888 882023Giá:10,000,000
0917.07.2012Giá:5,000,000   < - - >0888 882024Giá:10,000,000
0917.08.2003Giá:5,000,000   < - - >0888 882025Giá:10,000,000
0917.08.2010Giá:5,000,000   < - - >0888 882026Giá:10,000,000
0917.08.2013Giá:5,000,000   < - - >0888 882027Giá:10,000,000
0917.08.2015Giá:5,000,000   < - - >0888 882028Giá:10,000,000
0917.08.2016Giá:5,000,000   < - - >0888 882029Giá:10,000,000
0917.08.2017Giá:5,000,000   < - - >0888 882030Giá:10,000,000
0917.08.2018Giá:5,000,000   < - - >0888 888351Giá:10,000,000
0917.09.2010Giá:5,000,000   < - - >0888.02.02.68Giá:10,000,000
0917.09.2016Giá:5,000,000   < - - >0888.0999.80Giá:10,000,000
0917.09.2018Giá:5,000,000   < - - >0888.141.141Giá:10,000,000
0917.11.2015Giá:5,000,000   < - - >0888.16.16.36Giá:10,000,000
0917.11.2018Giá:5,000,000   < - - >0888.179.579Giá:10,000,000
0917.11.2019Giá:5,000,000   < - - >0888.18.38.58Giá:10,000,000
0917.12.2012Giá:5,000,000   < - - >0888.23.6688Giá:10,000,000
0917.12.2018Giá:5,000,000   < - - >0888.38.68.79Giá:10,000,000
0917.32.8866Giá:5,000,000   < - - >0888.38.68.79Giá:10,000,000
0917.55.56.58Giá:5,000,000   < - - >0888.39.7779Giá:10,000,000
0917.555.979Giá:5,000,000   < - - >0888.5999.09Giá:10,000,000
0917.589.789Giá:5,000,000   < - - >0888.68.5668Giá:10,000,000
0917.59.99.59Giá:5,000,000   < - - >0888.83.81.81Giá:10,000,000
0918 001261Giá:5,000,000   < - - >0888.86.36.86Giá:10,000,000
0918 001516Giá:5,000,000   < - - >0888.88.1104Giá:10,000,000
0918 001517Giá:5,000,000   < - - >0888.96.66.96Giá:10,000,000
0918 001532Giá:5,000,000   < - - >088880.38.68Giá:10,000,000
0918 009092Giá:5,000,000   < - - >088880.38.68Giá:10,000,000
0918 02 1995Giá:5,000,000   < - - >09.11111.566Giá:10,000,000
0918 192868Giá:5,000,000   < - - >09.1133.7878Giá:10,000,000

Sản phẩm này phù hợp với:
 • Các trường tiểu học, trung học cơ sở trên cả nước.
 • Học sinh từ mẫu giáo đến hết cấp phổ thông.
 • Người cao tuổi
Tính năng của sản phẩm:
 • Gọi điện thoại 2 chiều như điện thoại thông thường đến 4 số người thân do nhà trường hoặc gia đình/người giám hộ khai báo.
 • Gọi khẩn cấp SOS: thiết bị sẽ tự động gọi lần lượt đến các số máy người giám hộ/người thân đăng ký đồng thời gửi cảnh báo tới ứng dụng và gửi SMS đến số máy người giám hộ/người thân thông báo tình trạng khẩn cấp.
 • Xác định vị trí, hiển thị lịch sử di chuyển của người đeo thẻ trên bản đồ.
 • Thiết lập vùng an toàn cho người đep thẻ và cảnh báo khi thẻ ra khỏi vùng an toàn.
Các gói cước cho thẻ Kidzon

1. Cước hòa mạng (đã bao gồm VAT):
 • Mức cước: 25.000 đ/thuê bao.
 • Cước hòa mạng thu một lần tại thời điểm kích hoạt gói cước.
2. Các gói cước (giá đã bao gồm VAT)
Với thẻ KIDZONE bạn có thể lựa chọn những gói cước phù hợp nhất với người thân của mình. Có 5 gói cước bao gồm:

2.1. Gói KIDZON1:
 • Giá bán: 35.000 đồng/tháng
 • Khuyến mãi gói gồm: 100 phút gọi nội mạng VinaPhone và cố định VNPT, 100 SMS nội mạng VinaPhone và gói data MAX
 • Thanh toán hàng tháng.
2.2. Gói KIDZON4:
 • Giá bán: 55.000 đồng/tháng.
 • Khuyến mãi gói hàng tháng gồm: 250 phút gọi nội mạng VinaPhone và cố định VNPT, 250 SMS nội mạng VinaPhone và gói data MAX.
 • Thanh toán hàng tháng.
2.3. Gói KIDZON5:
 • Giá bán: 75.000 đồng/ tháng
 • Thanh toán 1 lần tại thời điểm mua hàng
 • Khuyến mãi gói hàng tháng gồm: 250 phút gọi nội mạng VinaPhone và cố định VNPT, 30 phút gọi ngoại mạng, 250 SMS nội mạng VinaPhone, 30 SMS ngoại mạng và gói data MAX.
 • Thanh toán hàng tháng.
2.4. Gói KIDZON2:
 • Giá bán: 660.000 đồng/12 tháng
 • Thanh toán 1 lần tại thời điểm mua hàng.
 • Khuyến mãi gói hàng tháng gồm: 250 phút gọi nội mạng VinaPhone và cố định VNPT, 250 SMS nội mạng VinaPhone và gói data MAX.
2.5. Gói KIDZON3:
 • Giá bán : 900.000 đồng/12 tháng
 • Thanh toán 1 lần tại thời điểm mua hàng
 • Khuyến mãi gói hàng tháng gồm: 250 phút gọi nội mạng VinaPhone và cố định VNPT, 30 phút gọi ngoại mạng, 250 SMS nội mạng VinaPhone, 30 SMS ngoại mạng và gói data MAX.
Như vậy với sản phẩm thẻ Kidzon của Vinaphone bạn đã có thể hoàn toàn yên tâm khi con em mình đi học hay đi chơi rồi nhé.

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Bài đăng phổ biến