Hướng dẫn cách đổi ngày sử dụng của Viettel

Bạn cảm thấy phiền toái khi tài khoản điện thoại còn rất nhiều mà lại bị hết ngày sử dụng? Thật quá lãng phí phải không? Vậy thì tại sao bạn lại không đổi ngày sử dụng của Viettel bằng chính tài khoản của mình nhỉ?

>>>Tham khảo thêm:

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0967 895354 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 685568 Giá: 8,000,000
0967 896090 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 685668 Giá: 8,000,000
0967 896162 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 796699 Giá: 8,000,000
0967 896189 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 862668 Giá: 8,000,000
0967 897181 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 868879 Giá: 8,000,000
0967 897654 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 886288 Giá: 8,000,000
0967 897699 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 899799 Giá: 8,000,000
0967 898385 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 959969 Giá: 8,000,000
0967 898599 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 959969 Giá: 8,000,000
0967 972979 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 968222 Giá: 8,000,000
0967 979788 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 981868 Giá: 8,000,000
0967 997699 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.09.8899 Giá: 8,000,000
0967.18.2468 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.10.10.89 Giá: 8,000,000
0967.22.1989 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.33.6686 Giá: 8,000,000
0967.25.1989 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.67.6969 Giá: 8,000,000
0967.28.82.28 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.79.29.79 Giá: 8,000,000
0967.29.8688 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.839.039 Giá: 8,000,000
0967.33.83.83 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.839.139 Giá: 8,000,000
0967.35.7779 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.839.239 Giá: 8,000,000
0967.368.889 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.86.89.86 Giá: 8,000,000
0967.38.88.38 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.999.229 Giá: 8,000,000
0967.55.1985 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 235777 Giá: 8,000,000
0967.6666.19 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 386568 Giá: 8,000,000
0967.6666.83 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 661333 Giá: 8,000,000
0967.68.68.08 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 686586 Giá: 8,000,000
0967.82.1989 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 880868 Giá: 8,000,000
0967.83.1986 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.186.786 Giá: 8,000,000
0967.83.82.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.21.8866 Giá: 8,000,000
0967.85.85.58 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.386.388 Giá: 8,000,000
0967.86.1983 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.40.4567 Giá: 8,000,000
0967.88.55.22 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.56789.5 Giá: 8,000,000
0967.88.77.00 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.86.56.86 Giá: 8,000,000
0967.8888.21 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.868.878 Giá: 8,000,000
0968 111339 Giá: 5,000,000     < - - > 09624.95.888 Giá: 8,000,000
0968 116114 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 333030 Giá: 8,000,000
0968 179368 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 608868 Giá: 8,000,000
0968 202568 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 663969 Giá: 8,000,000
0968 212123 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 683568 Giá: 8,000,000
0968 262838 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 699779 Giá: 8,000,000
0968 279898 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 766669 Giá: 8,000,000
0968 283339 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 789678 Giá: 8,000,000
0968 289886 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 866939 Giá: 8,000,000
0968 298289 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 891991 Giá: 8,000,000
0968 311789 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 899779 Giá: 8,000,000
0968 390246 Giá: 5,000,000     < - - > 0963.8.2.1993 Giá: 8,000,000
0968 391868 Giá: 5,000,000     < - - > 0963.83.83.66 Giá: 8,000,000
0968 500868 Giá: 5,000,000     < - - > 0964 55 44 88 Giá: 8,000,000
0968 53 1996 Giá: 5,000,000     < - - > 0964 689986 Giá: 8,000,000
0968 552662 Giá: 5,000,000     < - - > 0964 77 11 66 Giá: 8,000,000
0968 606806 Giá: 5,000,000     < - - > 0964 788886 Giá: 8,000,000
0968 616966 Giá: 5,000,000     < - - > 0964 79 72 79 Giá: 8,000,000
0968 626292 Giá: 5,000,000     < - - > 0964 968368 Giá: 8,000,000
0968 633033 Giá: 5,000,000     < - - > 0964.16.4567 Giá: 8,000,000
0968 639963 Giá: 5,000,000     < - - > 0964.55.88.77 Giá: 8,000,000
0968 669568 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 066088 Giá: 8,000,000
0968 669599 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 066088 Giá: 8,000,000
0968 682009 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 177799 Giá: 8,000,000
0968 755779 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 221155 Giá: 8,000,000
0968 789899 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 379779 Giá: 8,000,000
0968 795688 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 565995 Giá: 8,000,000
0968 832686 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 567892 Giá: 8,000,000
0968 833986 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 689686 Giá: 8,000,000
0968 868448 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 778889 Giá: 8,000,000
0968 868556 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 779922 Giá: 8,000,000
0968 868835 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 811868 Giá: 8,000,000
0968 879333 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 833339 Giá: 8,000,000
0968 888036 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 899686 Giá: 8,000,000
0968 888128 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 965886 Giá: 8,000,000
0968 888156 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 989779 Giá: 8,000,000
0968 888235 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 996696 Giá: 8,000,000
0968 888237 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.09.8866 Giá: 8,000,000
0968 888359 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.21.4567 Giá: 8,000,000
0968 898339 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.22.3868 Giá: 8,000,000
0968 899229 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.22.86.88 Giá: 8,000,000
0968 939866 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.33.6686 Giá: 8,000,000
0968 963993 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.86.85.88 Giá: 8,000,000
0968 995989 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 012688 Giá: 8,000,000
0968 997989 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 022789 Giá: 8,000,000
0968.02.02.39 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 222979 Giá: 8,000,000
0968.06.08.09 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 246624 Giá: 8,000,000
0968.07.1985 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 295222 Giá: 8,000,000
0968.08.1975 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 299929 Giá: 8,000,000
0968.10.8866 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 299979 Giá: 8,000,000
0968.11.11.94 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 363386 Giá: 8,000,000
0968.386.996 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 656899 Giá: 8,000,000
0968.5 8.9988 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 680866 Giá: 8,000,000
0968.59.7968 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 877889 Giá: 8,000,000
0968.71.3838 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 889881 Giá: 8,000,000
0968.73.1368 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 911789 Giá: 8,000,000
0968.76.1988 Giá: 5,000,000     < - - > 0966.15.1988 Giá: 8,000,000
0968.79.62.79 Giá: 5,000,000     < - - > 0966.20.21.22 Giá: 8,000,000
0968.83.1980 Giá: 5,000,000     < - - > 0966.29.6686 Giá: 8,000,000
0968.84.2468 Giá: 5,000,000     < - - > 0966.36.36.96 Giá: 8,000,000
0968.88.7986 Giá: 5,000,000     < - - > 0966.52.8989 Giá: 8,000,000
0968.98.28.79 Giá: 5,000,000     < - - > 0966.77.99.87 Giá: 8,000,000
0968.9889.58 Giá: 5,000,000     < - - > 0966.86.86.58 Giá: 8,000,000
0969 012686 Giá: 5,000,000     < - - > 0966.998.969 Giá: 8,000,000
0969 030939 Giá: 5,000,000     < - - > 0966136568  Giá: 8,000,000
0969 069688 Giá: 5,000,000     < - - > 0966136568  Giá: 8,000,000
0969 092789 Giá: 5,000,000     < - - > 0967 200002 Giá: 8,000,000
0969 093686 Giá: 5,000,000     < - - > 0967 3 9 1988 Giá: 8,000,000

>>>Xem thêm thay đổi cho những điều không bao giờ thay đổi:

Thay đổi cho những điều không bao giờ thay đổi

Nội dung chính:

Giới thiệu dịch vụ đổi ngày sử dụng Viettel

Dịch vụ Đổi ngày sử dụng là dịch vụ cho phép khách hàng chủ động đổi tiền sang ngày sử dụng cho chính thuê bao của khách hàng, hoặc tặng ngày sử dụng cho thuê bao khác.
 • Tính năng dịch vụ: Khách hàng có thể chủ động đổi tiền sang ngày sử dụng
 • Đối tượng sử dụng: Thuê bao di động trả trước thuộc gói cước có giới hạn thời gian sử dụng (Economy) đang hoạt động ít nhất 1 chiều trên hệ thống.
Đây là dịch vụ cực kỳ tiện lợi dành cho những khách hàng sử dụng sim Viettel đăng ký gói cước Economy vì đây là gói cước có giới hạn ngày sử dụng.

Chỉ với 1 tin nhắn duy nhất bạn có thể đổi tiền lấy ngày sử dụng Viettel để thoải mái hơn trong việc sử dụng điện thoại di động rồi. Tiếp theo hãy cùng tìm hiểu hướng dẫn đổi tiền lấy ngày sử dụng của Viettel nhé.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ đổi ngày sử dụng Viettel

Không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí nạp thẻ khi tài khoản còn quá nhiều mà ngày sử dụng lại hết, dịch vụ đổi này sử dụng Viettel còn giúp bạn mua ngày sử dụng và tặng ngày sử dụng cho thuê bao khác nữa nhé. Thật tiện lợi phải không nào?

1. Điều kiện sử dụng:
 • Đối với tính năng mua ngày: Thuê bao di động trả trước thuộc gói cước có giới hạn thời gian sử dụng (Economy) đang hoạt động ít nhất 1 chiều trên hệ thống
 • Đối với tính năng tặng ngày cho thuê bao khác:
+ Đối với thuê bao nhận: Thuê bao di động trả trước thuộc gói cước có giới hạn thời gian sử dụng (Economy) đang hoạt động ít nhất 1 chiều trên hệ thống.
          + Đối với thuê bao tặng: Thuê bao di động Viettel trả trước, trả sau.

2. Hướng dẫn sử dụng:
 • Đăng ký thuê bao để được tự động chuyển đổi tiền sang ngày sử dụng trước khi hết hạn 1 ngày, soạn:DK gửi 5225
 • Chủ động mua ngày sử dụng cho thuê bao của bạn, soạn: N [số ngày mua] gửi 5225
 • Tặng ngày cho thuê bao khác, soạn: N [Số ngày mua] [STB nhận] gửi 5225.
Lưu ý:
 • Số ngày mua là bội số của 1
 • Sau khi KH nhắn tin thành công thì hệ thống thực hiện trừ tiền và cộng ngày sử dụng cho KH.
 • Mỗi ngày đổi tương đương với 1.000đ
Vậy là từ giờ bạn không cần lo trong tài khoản còn rất nhiều tiền mà không thể sử dụng vì đã hết thời hạn rồi nhé. Chỉ với 1 tin nhắn duy nhất để đổi tiền thành ngày sử dụng, các thuê bao Viettel có thể thoải mái hơn trong việc sử dụng điện thoại. hãy note lại ngay cách đổi tài khoản lấy ngày sử dụng Viettel để sử dụng khi cần cũng như chia sẻ với bạn bè dịch vụ cực kỳ tiện ích này nhé.

Chúc bạn sử dụng sim vui vẻ!

Gói cước Basic+ của Viettel- Giải quyết nỗi lo toan về tài chính

Gói cước Basic+ là gói cước trả sau thông dụng nhất của nhà mạng Viettel. Đây là gói cước giúp giải quyết nỗi lo toan về tài chính với các khách hàng thường xuyên gọi điện và nhắn tin nhiều.

>>>Tham khảo thêm:
Gói cước Basic+ của viettel -gói cước thông dụng cho khách hàng

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0965.83.3579 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 979686 Giá: 8,000,000
0965.89.8338 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 988698 Giá: 8,000,000
0965.92.1993 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 989688 Giá: 8,000,000
0965.93.1997 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 998986 Giá: 8,000,000
0965.93.3579 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.11.1996 Giá: 8,000,000
0965.96.1997 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.123.234 Giá: 8,000,000
0965.97.8688 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.123.345 Giá: 8,000,000
0965.98.1996 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.268.379 Giá: 8,000,000
0965.98.1997 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.2828.58 Giá: 8,000,000
0965.98.1998 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.6 4.8866 Giá: 8,000,000
0966 088838 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.66.1986 Giá: 8,000,000
0966 111007 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.666.268 Giá: 8,000,000
0966 111967 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.6666.81 Giá: 8,000,000
0966 113179 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.668.678 Giá: 8,000,000
0966 113188 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.686.234 Giá: 8,000,000
0966 128168 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.686.345 Giá: 8,000,000
0966 139399 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.686.567 Giá: 8,000,000
0966 161162 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.688.678 Giá: 8,000,000
0966 205676 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.72.8668 Giá: 8,000,000
0966 206620 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.75.8668 Giá: 8,000,000
0966 218318 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.82.86.89 Giá: 8,000,000
0966 221779 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.84.8668 Giá: 8,000,000
0966 222099 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.886.678 Giá: 8,000,000
0966 246379 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.89.1979 Giá: 8,000,000
0966 255979 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.90.6886 Giá: 8,000,000
0966 283289 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.90.8866 Giá: 8,000,000
0966 285258 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.93.8899 Giá: 8,000,000
0966 285289 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.95.95.99 Giá: 8,000,000
0966 333996 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.96.9998 Giá: 8,000,000
0966 356679 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.99.9339 Giá: 8,000,000
0966 367737 Giá: 5,000,000     < - - > 08686.2.8688 Giá: 8,000,000
0966 449922 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 166188 Giá: 8,000,000
0966 456345 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 168169 Giá: 8,000,000
0966 543939 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 234222 Giá: 8,000,000
0966 561997 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 888 669 Giá: 8,000,000
0966 579699 Giá: 5,000,000     < - - > 0869.666.088 Giá: 8,000,000
0966 582528 Giá: 5,000,000     < - - > 088.6666.697 Giá: 8,000,000
0966 588882 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 066060 Giá: 8,000,000
0966 670679 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 101101 Giá: 8,000,000
0966 682227 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 262668 Giá: 8,000,000
0966 688569 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 289898 Giá: 8,000,000
0966 746668 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 389898 Giá: 8,000,000
0966 761969 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 579868 Giá: 8,000,000
0966 769989 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 587587 Giá: 8,000,000
0966 786869 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 598599 Giá: 8,000,000
0966 858883 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 668339 Giá: 8,000,000
0966 916693 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 725999 Giá: 8,000,000
0966 962008 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 789898 Giá: 8,000,000
0966 963368 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 814567 Giá: 8,000,000
0966 98 1983 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 989689 Giá: 8,000,000
0966 982929 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.10.10.89 Giá: 8,000,000
0966.08.08.98 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.18.16.18 Giá: 8,000,000
0966.12.9779 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.201.201 Giá: 8,000,000
0966.15.1994 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.22.8688 Giá: 8,000,000
0966.19.39.69 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.281.281 Giá: 8,000,000
0966.19.59.69 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.3456.86 Giá: 8,000,000
0966.19.59.69 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.50.8668 Giá: 8,000,000
0966.2.4.1990 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.651.651 Giá: 8,000,000
0966.25.2225 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.706.706 Giá: 8,000,000
0966.35.1995 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.917.917 Giá: 8,000,000
0966.36.38.79 Giá: 5,000,000     < - - > 09.71.71.71.39 Giá: 8,000,000
0966.38.1985 Giá: 5,000,000     < - - > 09.81.82.82.86 Giá: 8,000,000
0966.39.1980 Giá: 5,000,000     < - - > 09.81.82.83.87 Giá: 8,000,000
0966.39.1981 Giá: 5,000,000     < - - > 09.81.84.86.89 Giá: 8,000,000
0966.39.1983 Giá: 5,000,000     < - - > 09.83.83.38.78 Giá: 8,000,000
0966.43.1234 Giá: 5,000,000     < - - > 09.86.76.66.56 Giá: 8,000,000
0966.46.1368 Giá: 5,000,000     < - - > 09.866668.52 Giá: 8,000,000
0966.494.789 Giá: 5,000,000     < - - > 09.868686.10 Giá: 8,000,000
0966.58.2568 Giá: 5,000,000     < - - > 09.886.886.93 Giá: 8,000,000
0966.589.998 Giá: 5,000,000     < - - > 096 169 8899 Giá: 8,000,000
0966.59.1995 Giá: 5,000,000     < - - > 096 445 0000 Giá: 8,000,000
0966.60.1990 Giá: 5,000,000     < - - > 096 555 2009 Giá: 8,000,000
0966.64.1986 Giá: 5,000,000     < - - > 096 888 1970 Giá: 8,000,000
0966.72.1986 Giá: 5,000,000     < - - > 096.123.83.83 Giá: 8,000,000
0966.76.1985 Giá: 5,000,000     < - - > 096.13.2.1991 Giá: 8,000,000
0966.76.1995 Giá: 5,000,000     < - - > 096.18.78910 Giá: 8,000,000
0966.82.7986 Giá: 5,000,000     < - - > 096.23456.63 Giá: 8,000,000
0966.96.96.36 Giá: 5,000,000     < - - > 096.297.6886 Giá: 8,000,000
0966.98.1987 Giá: 5,000,000     < - - > 096.3 687779 Giá: 8,000,000
0967 363969 Giá: 5,000,000     < - - > 096.79.33338 Giá: 8,000,000
0967 633969 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 079779 Giá: 8,000,000
0967 634579 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 089789 Giá: 8,000,000
0967 679967 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 102668 Giá: 8,000,000
0967 688880 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 118881 Giá: 8,000,000
0967 688881 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 186699 Giá: 8,000,000
0967 688887 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 196699 Giá: 8,000,000
0967 757688 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 211989 Giá: 8,000,000
0967 765775 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 222238 Giá: 8,000,000
0967 771379 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 238386 Giá: 8,000,000
0967 771980 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 239789 Giá: 8,000,000
0967 775668 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 266699 Giá: 8,000,000
0967 868399 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 474 666 Giá: 8,000,000
0967 886798 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 509 509 Giá: 8,000,000
0967 890949 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 565686 Giá: 8,000,000
0967 890968 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 611989 Giá: 8,000,000
0967 891565 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 611992 Giá: 8,000,000
0967 892363 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 611995 Giá: 8,000,000
0967 893262 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 662688 Giá: 8,000,000
0967 893696 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 666466 Giá: 8,000,000
0967 894050 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 666468 Giá: 8,000,000
0967 894787 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 666883 Giá: 8,000,000

>>>Xem hướng dẫn cách chọn sim- mua sim đẹp giá rẻ:

Hướng dẫn chi tiết về cách chọn sim -mua sim giá rẻ

Nội dung chính:

Ưu điểm của gói cước trả sau Basic+ Viettel

Là một trong những gói cước trả sau thông dụng của Viettel, Basic+ ngoài giúp khách hàng có nhu cầu gọi thoại và nhắn tin nhiều trong ngày được giảm thiểu tối đa cước phí gọi thoại và nhắn tin thì còn giúp chủ thuê bao có thể chủ động quản lý tốt tài khoản của mình mỗi ngày.

Gói cước này phù hợp nhất với những khách hàng sử dụng sim Viettel có nhu cầu gọi nhiều trong tháng, khách hàng của nó có định mức sử dụng cước mỗi tháng lớn hơn 150.000 đ/tháng.

Lợi ích khi sử dụng gói cước:
 • Được thanh toán cước vào cuối tháng.
 • Được sử dụng tất cả các dịch vụ giá trị gia tăng và chăm sóc khách hàng tốt nhất.
 • Giá cước gọi hấp dẫn: giá cước gọi thấp. Phù hợp cho khách hàng có nhu cầu gọi nhiều.
 • Thanh toán cước tiện lơi: có thể thanh toán cước sử dụng hàng tháng bằng các hình thức: thẻ cào, qua hình thức Pay 199, qua tài khoản tại ngân hàng, USSD (*199#), Bank Plus...
 • Nhiều dịch vụ ưu đãi: được sử dụng nhiều dịch vụ giá trị gia tăng cho thuê bao trả sau như chặn cuộc gọi, chuyển hướng cuộc gọi….và có cơ hội tích điểm tham gia chương trình Khách hàng thân thiết…
Nếu bạn đang có ý định đăng ký thuê bao trả sau mà chưa tìm được gói cước nào phù hợp thì hãy lựa chọn ngay gói cước trả sau Basic+ này của nhà mạng Viettel nhé.

Để đăng ký gói cước trả sau Basic+ Viettel bạn có thể thực hiện theo 1 trong 2 trường hợp sau:
 • Nếu bạn đang sử dụng thuê bao trả trước hoặc một thuê bao trả sau khác: mang theo CMT tới điểm giao dịch Viettel tiến hành chuyển đổi
 • Nếu bạn chưa sử dụng sim Viettel: tới điểm giao dịch Viettel hòa mạng mới gói cước Basic+.
*Một số lưu ý về hạn giữ số của nhà mạng Viettel:
 • Cuối tháng hệ thống sẽ tiến hành tổng hợp toàn bộ cước mà Khách hàng đã sử dụng trong tháng đó. Đến chu kỳ thanh toán cước mà Khách hàng vẫn chưa thanh toán thì hệ thống sẽ tiến hành chặn chiều hoạt động của thuê bao theo qui định.
 • Kể từ thời điểm chặn 2 chiều, thuê bao có 30 ngày để giữ số. Nếu sau 30 ngày thuê bao vẫn chưa thanh toán cước để mở lại hoạt động thì sẽ bị thu hồi về kho số.
Trên đây là những thông tin cơ bản về gói cước trả sau Basic+ của nhà mạng Viettel. Chúc bạn sử dụng sim gặp nhiều may mắn.

Đăng ký gói cước 3G Dmax của Viettel chưa bao giờ dễ dàng đến thế

Với những khách hàng thường xuyên sử dụng 3G để truy cập internet thì Gói cước Dmax của Viettel 
là sự lựa chọn phù hợp của bạn.

>>>Tham khảo thêm:
Thỏa sức lướt web với gói cước 3G Dmax của Viettel

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0963 179899 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 838168 Giá: 7,900,000
0963 212688 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 861980 Giá: 7,900,000
0963 279866 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 866166 Giá: 7,900,000
0963 298968 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 880868 Giá: 7,900,000
0963 301988 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 886979 Giá: 7,900,000
0963 332444 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 888379 Giá: 7,900,000
0963 359789 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 888579 Giá: 7,900,000
0963 359979 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 969779 Giá: 7,900,000
0963 382688 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.39.1668 Giá: 7,900,000
0963 398789 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.68.08.68 Giá: 7,900,000
0963 399179 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.79.75.79 Giá: 7,900,000
0963 556979 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.88.7778 Giá: 7,900,000
0963 587799 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.99.1998 Giá: 7,900,000
0963 633389 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.99.7899 Giá: 7,900,000
0963 634078 Giá: 5,000,000     < - - > 0982 338998 Giá: 7,900,000
0963 636179 Giá: 5,000,000     < - - > 0983 198222 Giá: 7,900,000
0963 656567 Giá: 5,000,000     < - - > 0983 379279 Giá: 7,900,000
0963 662226 Giá: 5,000,000     < - - > 0983 680668 Giá: 7,900,000
0963 669222 Giá: 5,000,000     < - - > 0983 886663 Giá: 7,900,000
0963 698968 Giá: 5,000,000     < - - > 0983 977797 Giá: 7,900,000
0963 729567 Giá: 5,000,000     < - - > 0983.31.7779 Giá: 7,900,000
0963 779679 Giá: 5,000,000     < - - > 0983.65.56.65 Giá: 7,900,000
0963 782468 Giá: 5,000,000     < - - > 0984 286268 Giá: 7,900,000
0963 811919 Giá: 5,000,000     < - - > 0985 228268 Giá: 7,900,000
0963 822886 Giá: 5,000,000     < - - > 0985 228268 Giá: 7,900,000
0963 861983 Giá: 5,000,000     < - - > 0985 805689 Giá: 7,900,000
0963 89 1985 Giá: 5,000,000     < - - > 0986 433939 Giá: 7,900,000
0963 919679 Giá: 5,000,000     < - - > 0986 679279 Giá: 7,900,000
0963 924078 Giá: 5,000,000     < - - > 0986 691222 Giá: 7,900,000
0963 933969 Giá: 5,000,000     < - - > 0986.63.1991 Giá: 7,900,000
0963 99 1983 Giá: 5,000,000     < - - > 0986.83.1222 Giá: 7,900,000
0963.22.1968 Giá: 5,000,000     < - - > 0987 888379 Giá: 7,900,000
0963.22.1985 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 193568 Giá: 7,900,000
0963.24.8866 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 211299 Giá: 7,900,000
0963.29.2000 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 216669 Giá: 7,900,000
0963.2999.68 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 525779 Giá: 7,900,000
0963.50.8886 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 568368 Giá: 7,900,000
0963.52.72.72 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 879279 Giá: 7,900,000
0963.5678.66 Giá: 5,000,000     < - - > 0989.27.2468 Giá: 7,900,000
0963.58.1985 Giá: 5,000,000     < - - > 0989.57.3979 Giá: 7,900,000
0963.709.889 Giá: 5,000,000     < - - > 0989.79.6777 Giá: 7,900,000
0963.77.1981 Giá: 5,000,000     < - - > 0989.83.6979 Giá: 7,900,000
0963.79.79.22 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 005888 Giá: 7,986,000
0963.876.543 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 183999 Giá: 7,986,000
0963.8888.94 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 589888 Giá: 7,986,000
0963.92.9889 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 582777 Giá: 7,986,000
0964 173939 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 109777 Giá: 7,986,000
0964 206886 Giá: 5,000,000     < - - > 0983 576555 Giá: 7,986,000
0964 213939 Giá: 5,000,000     < - - > 0985 519333 Giá: 7,986,000
0964 397567 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 794777 Giá: 7,986,000
0964 51 1234 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 495495 Giá: 7,990,000
0964 562010 Giá: 5,000,000     < - - > 0988.36.9669 Giá: 7,990,000
0964 858885 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 526952 Giá: 7,999,000
0964.15.4078 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 799686 Giá: 7,999,000
0964.28.1368 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 661669 Giá: 7,999,000
0964.33.8386 Giá: 5,000,000     < - - > 0976.11.22.44 Giá: 7,999,000
0964.44.88.11 Giá: 5,000,000     < - - > 0977 476555 Giá: 7,999,000
0964.55.44.11 Giá: 5,000,000     < - - > 0979 499996 Giá: 7,999,000
0964.57.8868 Giá: 5,000,000     < - - > 08.68.68.64.64 Giá: 8,000,000
0964.85.39.39 Giá: 5,000,000     < - - > 08.6868.2002 Giá: 8,000,000
0964.97.97.99 Giá: 5,000,000     < - - > 08.6868.2007 Giá: 8,000,000
0965 116996 Giá: 5,000,000     < - - > 08.6868.2012 Giá: 8,000,000
0965 118338 Giá: 5,000,000     < - - > 08.6868.7575 Giá: 8,000,000
0965 199099 Giá: 5,000,000     < - - > 08.6886.2010 Giá: 8,000,000
0965 239668 Giá: 5,000,000     < - - > 08.6978.6978 Giá: 8,000,000
0965 239686 Giá: 5,000,000     < - - > 08.8883.1992 Giá: 8,000,000
0965 239688 Giá: 5,000,000     < - - > 08.98.18.88.18 Giá: 8,000,000
0965 246668 Giá: 5,000,000     < - - > 08.992.99995 Giá: 8,000,000
0965 386866 Giá: 5,000,000     < - - > 08.9999.90.91 Giá: 8,000,000
0965 566995 Giá: 5,000,000     < - - > 08.9999.90.92 Giá: 8,000,000
0965 666393 Giá: 5,000,000     < - - > 08.9999.90.93 Giá: 8,000,000
0965 671998 Giá: 5,000,000     < - - > 08.9999.90.94 Giá: 8,000,000
0965 672004 Giá: 5,000,000     < - - > 08.9999.90.95 Giá: 8,000,000
0965 677770 Giá: 5,000,000     < - - > 08.9999.90.96 Giá: 8,000,000
0965 688880 Giá: 5,000,000     < - - > 08.9999.90.97 Giá: 8,000,000
0965 688880 Giá: 5,000,000     < - - > 0835 083333 Giá: 8,000,000
0965 777368 Giá: 5,000,000     < - - > 086.888.1118 Giá: 8,000,000
0965 791983 Giá: 5,000,000     < - - > 086.888.7575 Giá: 8,000,000
0965 797938 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 070070 Giá: 8,000,000
0965 811919 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 151686 Giá: 8,000,000
0965 818858 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 199799 Giá: 8,000,000
0965 887686 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 282383 Giá: 8,000,000
0965 953579 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 286986 Giá: 8,000,000
0965.03.8688 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 333968 Giá: 8,000,000
0965.06.1368 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 383683 Giá: 8,000,000
0965.06.80.86 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 446888 Giá: 8,000,000
0965.07.2000 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 686035 Giá: 8,000,000
0965.09.90.09 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 686044 Giá: 8,000,000
0965.12.1985 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 779799 Giá: 8,000,000
0965.22.1990 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 797579 Giá: 8,000,000
0965.33.6996 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 811234 Giá: 8,000,000
0965.36.1991 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 846886 Giá: 8,000,000
0965.444.424 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 856885 Giá: 8,000,000
0965.49.8668 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 856899 Giá: 8,000,000
0965.586.587 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 860007 Giá: 8,000,000
0965.60.66.69 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 860686 Giá: 8,000,000
0965.62.1988 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 886166 Giá: 8,000,000
0965.63.73.83 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 889000 Giá: 8,000,000
0965.78.3579 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 933686 Giá: 8,000,000
0965.79.2000 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 933688 Giá: 8,000,000
0965.79.79.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 968896 Giá: 8,000,000

>>>Xem hướng dẫn cài đặt USB 3G Viettel:

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt USB 3G của Viettel

Nội dung chính:

Những ưu đãi của gói cước Dmax Viettel

Nhằm đáp ứng nhu cầu truy cập internet bằng 3G mọi lúc mọi nơi của khách hàng, gần đây nhà mạng Viettel đã cung cấp một gói cước 3G vô cùng hấp dẫn với những ưu đãi mà bạn không thể bỏ qua. Đó chính là gói cước 3G Dmax Viettel.

Khi đăng ký gói cước này chỉ với 120.000đ/tháng bạn sẽ nhận được ngay 1,5GB dung lượng 3G tốc độ cao để lướt web, xem phim, nghe nhạc trong vòng 30 ngày. Đặc biệt, đây là gói cước trọn gói nên sau khi sử dụng hết dung lượng ưu đãi của gói bạn sẽ không bị tính thêm cước mà vẫn truy cập internet với tốc độ bình thường.

Nếu bạn:
 • Thường xuyên nghe, tải nhạc online (30 bài – 50 bài/ tháng), chơi game online;  xem clip, xem phim online (20 clip – 40 clip/ tháng).
 • Thường xuyên online Facebook trong thời gian dài (2h/ ngày) và upload nhiều ảnh; đọc báo, lướt web, vào các diễn đàn nhiều (2h/ ngày);
 • Dung lượng internet sử dụng từ 1GB – 2,5GB/ tháng
Thì hãy đăng ký gói cước Dmax của Viettel ngay để được nhận những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn nhé.

Cách đăng ký gói cước Dmax Viettel

1. Điều kiện đăng ký
 • Khách hàng sử dụng sim Viettel trả trước và trả sau phải hoạt động 2 chiều.
 • Số tiền trong tài khoản chính phải lớn hơn hoặc bằng giá cước gói Dmax >=120.000đ.
2. Cách đăng ký gói cước Dmax Viettel
 • Để đăng ký gói cước Dmax của Viettel bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp: DMAX gửi 191
 • Hoặc bạn có thể truy cập vào website nhấn nút ĐĂNG KÝ để tiến hành đăng ký gói cước 3G cho thuê bao của mình.
Sau khi đăng ký thành công quý bạn sẽ có 1.5GB lưu lượng truy cập Internet tốc độ cao trong vòng 30, khi sử dụng hết 1.5GB lưu lượng vẫn sẽ truy cập Internet được nhưng với tốc độ bình thường 256Kbps.

* Lưu ý: Khi đến chu kỳ 30 ngày hệ thống của Viettel sẽ tự động gia hạn gói cước cho quý khách với điều kiện số tiền trong tài khoản phải >= 120.000đ. Quý khách không muốn tiếp tục sử dụng gói cước Dmax có thể hủy theo cú pháp: HUY gửi 191.

3. Một số cú pháp hữu ích khi sử dụng gói cước Dmax của Viettel
 • Để kiểm tra dung lượng 3G Viettel cho thuê bao trả trước quý khách: Bấm *102#Ok hoặc *102# rồi bấm phím gọi
 • Để tra cứu lưu lượng 3G cho thuê bao trả sau quý khách: soạn Tra cuoc gửi 191
 • Để tra cứu gói cước 3G Viettel đang sử dụng: soạn KTMI gửi 191
 • Hủy gói cước 3G của Viettel soạn: HUY gửi 191
Chúc quý bạn đăng ký gói cước Dmax của Viettel thành công và thoải mái sử dụng 3G Viettel truy cập Internet!

Bài đăng phổ biến