Gói cước C100 Viettel- Tiết kiệm cước gọi,thoải mái truy cập internet

Bạn sử dụng sim Viettel và đang tìm một giải pháp giúp vừa tiết kiệm cước gọi lại vừa thoải mái truy cập internet. Vậy thì gói cước C100 Viettel là một giải pháp cực kỳ hoàn hảo dành cho bạn đấy nhé.

>>>Tham khảo thêm:
Có ngay 65 phút gọi và 400Mb 3G với gói cước C100 của Viettel

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0969 111131 Giá: 5,000,000     < - - > 0967 333389 Giá: 8,000,000
0969 111679 Giá: 5,000,000     < - - > 0967 688586 Giá: 8,000,000
0969 113168 Giá: 5,000,000     < - - > 0967 777654 Giá: 8,000,000
0969 113268 Giá: 5,000,000     < - - > 0967 983939 Giá: 8,000,000
0969 113889 Giá: 5,000,000     < - - > 0967.06.1666 Giá: 8,000,000
0969 118114 Giá: 5,000,000     < - - > 0967.19.91.19 Giá: 8,000,000
0969 118399 Giá: 5,000,000     < - - > 0967.220.222 Giá: 8,000,000
0969 119368 Giá: 5,000,000     < - - > 0967.39.39.93 Giá: 8,000,000
0969 159169 Giá: 5,000,000     < - - > 0967.568.368 Giá: 8,000,000
0969 168078 Giá: 5,000,000     < - - > 0967.60.2005 Giá: 8,000,000
0969 188679 Giá: 5,000,000     < - - > 0967.782.789 Giá: 8,000,000
0969 22 1993 Giá: 5,000,000     < - - > 0967.96.9998 Giá: 8,000,000
0969 231123 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 089289 Giá: 8,000,000
0969 365866 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 098889 Giá: 8,000,000
0969 399188 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 182188 Giá: 8,000,000
0969 449889 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 211368 Giá: 8,000,000
0969 519868 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 255868 Giá: 8,000,000
0969 559368 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 668139 Giá: 8,000,000
0969 562555 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 686656 Giá: 8,000,000
0969 595898 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 782789 Giá: 8,000,000
0969 599379 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 791990 Giá: 8,000,000
0969 693396 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 822286 Giá: 8,000,000
0969 699685 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 888576 Giá: 8,000,000
0969 738789 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.05.1986 Giá: 8,000,000
0969 779699 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.23.1988 Giá: 8,000,000
0969 782789 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.4 7.8686 Giá: 8,000,000
0969 819879 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.59.95.95 Giá: 8,000,000
0969 824688 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.61.39.79 Giá: 8,000,000
0969 826828 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.66.1981 Giá: 8,000,000
0969 829688 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.669.896 Giá: 8,000,000
0969 833363 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.9.3.1989 Giá: 8,000,000
0969 866188 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.99.1985 Giá: 8,000,000
0969 879866 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 296686 Giá: 8,000,000
0969 881880 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 388339 Giá: 8,000,000
0969 881898 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 585558 Giá: 8,000,000
0969 899588 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 585558 Giá: 8,000,000
0969 908809 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 616696 Giá: 8,000,000
0969 919866 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 658688 Giá: 8,000,000
0969 955979 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 879279 Giá: 8,000,000
0969 964078 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 886568 Giá: 8,000,000
0969 965669 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 889866 Giá: 8,000,000
0969 966479 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 911988 Giá: 8,000,000
0969 982886 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 960066 Giá: 8,000,000
0969 998479 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 979368 Giá: 8,000,000
0969 999013 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 982468 Giá: 8,000,000
0969 999015 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 989958 Giá: 8,000,000
0969 999025 Giá: 5,000,000     < - - > 0969.16.5868 Giá: 8,000,000
0969 999026 Giá: 5,000,000     < - - > 0969.16.9889 Giá: 8,000,000
0969 999035 Giá: 5,000,000     < - - > 0969.68.1998 Giá: 8,000,000
0969 999038 Giá: 5,000,000     < - - > 0969.68.68.85 Giá: 8,000,000
0969 999056 Giá: 5,000,000     < - - > 0969.69.69.13 Giá: 8,000,000
0969 999058 Giá: 5,000,000     < - - > 0969.833.688 Giá: 8,000,000
0969 999156 Giá: 5,000,000     < - - > 0969.88.2008 Giá: 8,000,000
0969 999158 Giá: 5,000,000     < - - > 09699.66.379 Giá: 8,000,000
0969 999359 Giá: 5,000,000     < - - > 097 116 8899 Giá: 8,000,000
0969.00.1868 Giá: 5,000,000     < - - > 097 161 8899 Giá: 8,000,000
0969.01.1984 Giá: 5,000,000     < - - > 097 444 1998 Giá: 8,000,000
0969.02.06.88 Giá: 5,000,000     < - - > 097 888 1974 Giá: 8,000,000
0969.04.8866 Giá: 5,000,000     < - - > 097.1.365.668 Giá: 8,000,000
0969.04.8989 Giá: 5,000,000     < - - > 097.14.3.1991 Giá: 8,000,000
0969.07.1992 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 016668 Giá: 8,000,000
0969.08.5868 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 171818 Giá: 8,000,000
0969.11.12.89 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 228229 Giá: 8,000,000
0969.11.2006 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 231818 Giá: 8,000,000
0969.11.3968 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 263979 Giá: 8,000,000
0969.18.11.91 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 379389 Giá: 8,000,000
0969.22.1987 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 561368 Giá: 8,000,000
0969.30.6686 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 636686 Giá: 8,000,000
0969.33.1982 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 681818 Giá: 8,000,000
0969.33.1996 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 711818 Giá: 8,000,000
0969.33.5679 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 711990 Giá: 8,000,000
0969.33.99.86 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 711992 Giá: 8,000,000
0969.34.8688 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 711993 Giá: 8,000,000
0969.47.1368 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 711996 Giá: 8,000,000
0969.52.1989 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 713555 Giá: 8,000,000
0969.57.9889 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 796699 Giá: 8,000,000
0969.58.1994 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 829899 Giá: 8,000,000
0969.59.1984 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 851368 Giá: 8,000,000
0969.59.6869 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 926879 Giá: 8,000,000
0969.6.7.08.09 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 989668 Giá: 8,000,000
0969.60.63.68 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.03.1989 Giá: 8,000,000
0969.60.7779 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.14.16.18 Giá: 8,000,000
0969.6555.86 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.16.1818 Giá: 8,000,000
0969.6789.78 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.177.188 Giá: 8,000,000
0969.71.1368 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.179.879 Giá: 8,000,000
0969.71.1989 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.210.210 Giá: 8,000,000
0969.72.1368 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.39.68.39 Giá: 8,000,000
0969.73.1368 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.640.888 Giá: 8,000,000
0969.76.1368 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.66.1818 Giá: 8,000,000
0969.78.1991 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.74.78.79 Giá: 8,000,000
0969.79.1994 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.75.9696 Giá: 8,000,000
0969.79.2016 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.754.888 Giá: 8,000,000
0969.819.899 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.764.888 Giá: 8,000,000
0969.83.1268 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.82.8886 Giá: 8,000,000
0969.83.1987 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.85.8886 Giá: 8,000,000
0969.83.1998 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.86.6699 Giá: 8,000,000
0969.83.83.39 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.89.6699 Giá: 8,000,000
0969.83.87.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0972 242345 Giá: 8,000,000
0969.836.399 Giá: 5,000,000     < - - > 0972 263268 Giá: 8,000,000
0969.84.1989 Giá: 5,000,000     < - - > 0972 336879 Giá: 8,000,000
0969.87.1988 Giá: 5,000,000     < - - > 0972 687939 Giá: 8,000,000

>>>Xem hướng dẫn cách chọn sim- Mua sim giá rẻ:

Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim đẹp-mua sim giá rẻ

Nội dung chính:

Ưu đãi của gói cước C100 Viettel

Gói cước khuyến mãi C100 được nhà mạng Viettel mới triển khai trong thời gian gần đây nhằm giúp khách hàng được tiết kiệm tối đa chi phí sử dụng điện thoại. Đây là gói cước khuyến mãi sở hữu 2 ưu đãi song song với 65 phút gọi và 400MB data 3G miễn phí, rất thích hợp với những bạn vừa có nhu cầu gọi thoại lại vừa có nhu cầu sử dụng dữ liệu data 3G để truy cập mạng.

Ưu đãi nhận được khi đăng ký gói cước như sau:
 • Miễn phí 65 phút gọi nội mạng và ngoại mạng miễn phí.
 • Miễn phí 400 MB data 3G tốc độ cao.
Chỉ cần soạn 1 tin nhắn nhận đến 02 ưu đãi hấp dẫn và thiết thực, vậy thì bạn còn chần chừ gì nữa mà không đăng ký ngay gói cước C100 để được thoải sức liên lạc, lướt web với cước phí rẻ nhất.

Cách đăng ký gói cước C100 Viettel

1. Đối tượng đăng ký
Tất cả các khách hàng sử dụng thuê bao trả trước của nhà mạng Viettel đang hoạt động 2 chiều và nhận được lời mời tham gia sử dụng gói cước C100 từ tổng đài Viettel.

2. Cách đăng ký gói cước C100
Cách đăng ký gói cước C100 của Viettel rất đơn giản, bạn chỉ cần thực hiện 1 thao tác bằng tin nhắn như sau: C100 gửi 109
 • Cước phí: 100.000đ/lần đăng ký
 • Có ngay 65 phút gọi miễn phí sử dụng trong vòng 7 ngày kể từ ngày đăng ký thành công
 • Có ngay 400MB data 3G tốc độ cao truy cập internet miễn phí trong vòng 3 ngày kể từ ngày đăng ký thành công.
Đây chính là ưu đãi 2 trong 1 cực kỳ thiết thực mà nhà mạng Viettel muốn dành tặng cho các khách hàng thân thiết đã ủng hộ nhà mạng này trong suốt thời gian vừa qua.

Lưu ý: Bạn có thể chủ động soạn tin nhắn KM gửi 266 (100đ/sms) hoặc bấm *098# để kiểm tra thuê bao mà mình đang sở hữu có may mắn nằm trong danh sách được đăng ký C100 hay không.

Nếu tới 1 ngày bạn thấy gói cước C100 không còn phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình hãy hủy gói cước theo cú pháp: HUYFT gửi 109

Thật đơn giản để sử dụng cũng như hủy gói cước C100 của Viettel phải không nào? Chúc các bạn đăng ký thành công gói cước C100 và có những giây phút gọi thoại cực kỳ thoải mái.

Hướng dẫn cách đổi ngày sử dụng của Viettel

Bạn cảm thấy phiền toái khi tài khoản điện thoại còn rất nhiều mà lại bị hết ngày sử dụng? Thật quá lãng phí phải không? Vậy thì tại sao bạn lại không đổi ngày sử dụng của Viettel bằng chính tài khoản của mình nhỉ?

>>>Tham khảo thêm:

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0967 895354 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 685568 Giá: 8,000,000
0967 896090 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 685668 Giá: 8,000,000
0967 896162 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 796699 Giá: 8,000,000
0967 896189 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 862668 Giá: 8,000,000
0967 897181 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 868879 Giá: 8,000,000
0967 897654 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 886288 Giá: 8,000,000
0967 897699 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 899799 Giá: 8,000,000
0967 898385 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 959969 Giá: 8,000,000
0967 898599 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 959969 Giá: 8,000,000
0967 972979 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 968222 Giá: 8,000,000
0967 979788 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 981868 Giá: 8,000,000
0967 997699 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.09.8899 Giá: 8,000,000
0967.18.2468 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.10.10.89 Giá: 8,000,000
0967.22.1989 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.33.6686 Giá: 8,000,000
0967.25.1989 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.67.6969 Giá: 8,000,000
0967.28.82.28 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.79.29.79 Giá: 8,000,000
0967.29.8688 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.839.039 Giá: 8,000,000
0967.33.83.83 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.839.139 Giá: 8,000,000
0967.35.7779 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.839.239 Giá: 8,000,000
0967.368.889 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.86.89.86 Giá: 8,000,000
0967.38.88.38 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.999.229 Giá: 8,000,000
0967.55.1985 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 235777 Giá: 8,000,000
0967.6666.19 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 386568 Giá: 8,000,000
0967.6666.83 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 661333 Giá: 8,000,000
0967.68.68.08 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 686586 Giá: 8,000,000
0967.82.1989 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 880868 Giá: 8,000,000
0967.83.1986 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.186.786 Giá: 8,000,000
0967.83.82.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.21.8866 Giá: 8,000,000
0967.85.85.58 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.386.388 Giá: 8,000,000
0967.86.1983 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.40.4567 Giá: 8,000,000
0967.88.55.22 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.56789.5 Giá: 8,000,000
0967.88.77.00 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.86.56.86 Giá: 8,000,000
0967.8888.21 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.868.878 Giá: 8,000,000
0968 111339 Giá: 5,000,000     < - - > 09624.95.888 Giá: 8,000,000
0968 116114 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 333030 Giá: 8,000,000
0968 179368 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 608868 Giá: 8,000,000
0968 202568 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 663969 Giá: 8,000,000
0968 212123 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 683568 Giá: 8,000,000
0968 262838 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 699779 Giá: 8,000,000
0968 279898 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 766669 Giá: 8,000,000
0968 283339 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 789678 Giá: 8,000,000
0968 289886 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 866939 Giá: 8,000,000
0968 298289 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 891991 Giá: 8,000,000
0968 311789 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 899779 Giá: 8,000,000
0968 390246 Giá: 5,000,000     < - - > 0963.8.2.1993 Giá: 8,000,000
0968 391868 Giá: 5,000,000     < - - > 0963.83.83.66 Giá: 8,000,000
0968 500868 Giá: 5,000,000     < - - > 0964 55 44 88 Giá: 8,000,000
0968 53 1996 Giá: 5,000,000     < - - > 0964 689986 Giá: 8,000,000
0968 552662 Giá: 5,000,000     < - - > 0964 77 11 66 Giá: 8,000,000
0968 606806 Giá: 5,000,000     < - - > 0964 788886 Giá: 8,000,000
0968 616966 Giá: 5,000,000     < - - > 0964 79 72 79 Giá: 8,000,000
0968 626292 Giá: 5,000,000     < - - > 0964 968368 Giá: 8,000,000
0968 633033 Giá: 5,000,000     < - - > 0964.16.4567 Giá: 8,000,000
0968 639963 Giá: 5,000,000     < - - > 0964.55.88.77 Giá: 8,000,000
0968 669568 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 066088 Giá: 8,000,000
0968 669599 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 066088 Giá: 8,000,000
0968 682009 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 177799 Giá: 8,000,000
0968 755779 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 221155 Giá: 8,000,000
0968 789899 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 379779 Giá: 8,000,000
0968 795688 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 565995 Giá: 8,000,000
0968 832686 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 567892 Giá: 8,000,000
0968 833986 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 689686 Giá: 8,000,000
0968 868448 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 778889 Giá: 8,000,000
0968 868556 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 779922 Giá: 8,000,000
0968 868835 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 811868 Giá: 8,000,000
0968 879333 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 833339 Giá: 8,000,000
0968 888036 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 899686 Giá: 8,000,000
0968 888128 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 965886 Giá: 8,000,000
0968 888156 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 989779 Giá: 8,000,000
0968 888235 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 996696 Giá: 8,000,000
0968 888237 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.09.8866 Giá: 8,000,000
0968 888359 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.21.4567 Giá: 8,000,000
0968 898339 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.22.3868 Giá: 8,000,000
0968 899229 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.22.86.88 Giá: 8,000,000
0968 939866 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.33.6686 Giá: 8,000,000
0968 963993 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.86.85.88 Giá: 8,000,000
0968 995989 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 012688 Giá: 8,000,000
0968 997989 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 022789 Giá: 8,000,000
0968.02.02.39 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 222979 Giá: 8,000,000
0968.06.08.09 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 246624 Giá: 8,000,000
0968.07.1985 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 295222 Giá: 8,000,000
0968.08.1975 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 299929 Giá: 8,000,000
0968.10.8866 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 299979 Giá: 8,000,000
0968.11.11.94 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 363386 Giá: 8,000,000
0968.386.996 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 656899 Giá: 8,000,000
0968.5 8.9988 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 680866 Giá: 8,000,000
0968.59.7968 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 877889 Giá: 8,000,000
0968.71.3838 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 889881 Giá: 8,000,000
0968.73.1368 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 911789 Giá: 8,000,000
0968.76.1988 Giá: 5,000,000     < - - > 0966.15.1988 Giá: 8,000,000
0968.79.62.79 Giá: 5,000,000     < - - > 0966.20.21.22 Giá: 8,000,000
0968.83.1980 Giá: 5,000,000     < - - > 0966.29.6686 Giá: 8,000,000
0968.84.2468 Giá: 5,000,000     < - - > 0966.36.36.96 Giá: 8,000,000
0968.88.7986 Giá: 5,000,000     < - - > 0966.52.8989 Giá: 8,000,000
0968.98.28.79 Giá: 5,000,000     < - - > 0966.77.99.87 Giá: 8,000,000
0968.9889.58 Giá: 5,000,000     < - - > 0966.86.86.58 Giá: 8,000,000
0969 012686 Giá: 5,000,000     < - - > 0966.998.969 Giá: 8,000,000
0969 030939 Giá: 5,000,000     < - - > 0966136568  Giá: 8,000,000
0969 069688 Giá: 5,000,000     < - - > 0966136568  Giá: 8,000,000
0969 092789 Giá: 5,000,000     < - - > 0967 200002 Giá: 8,000,000
0969 093686 Giá: 5,000,000     < - - > 0967 3 9 1988 Giá: 8,000,000

>>>Xem thêm thay đổi cho những điều không bao giờ thay đổi:

Thay đổi cho những điều không bao giờ thay đổi

Nội dung chính:

Giới thiệu dịch vụ đổi ngày sử dụng Viettel

Dịch vụ Đổi ngày sử dụng là dịch vụ cho phép khách hàng chủ động đổi tiền sang ngày sử dụng cho chính thuê bao của khách hàng, hoặc tặng ngày sử dụng cho thuê bao khác.
 • Tính năng dịch vụ: Khách hàng có thể chủ động đổi tiền sang ngày sử dụng
 • Đối tượng sử dụng: Thuê bao di động trả trước thuộc gói cước có giới hạn thời gian sử dụng (Economy) đang hoạt động ít nhất 1 chiều trên hệ thống.
Đây là dịch vụ cực kỳ tiện lợi dành cho những khách hàng sử dụng sim Viettel đăng ký gói cước Economy vì đây là gói cước có giới hạn ngày sử dụng.

Chỉ với 1 tin nhắn duy nhất bạn có thể đổi tiền lấy ngày sử dụng Viettel để thoải mái hơn trong việc sử dụng điện thoại di động rồi. Tiếp theo hãy cùng tìm hiểu hướng dẫn đổi tiền lấy ngày sử dụng của Viettel nhé.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ đổi ngày sử dụng Viettel

Không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí nạp thẻ khi tài khoản còn quá nhiều mà ngày sử dụng lại hết, dịch vụ đổi này sử dụng Viettel còn giúp bạn mua ngày sử dụng và tặng ngày sử dụng cho thuê bao khác nữa nhé. Thật tiện lợi phải không nào?

1. Điều kiện sử dụng:
 • Đối với tính năng mua ngày: Thuê bao di động trả trước thuộc gói cước có giới hạn thời gian sử dụng (Economy) đang hoạt động ít nhất 1 chiều trên hệ thống
 • Đối với tính năng tặng ngày cho thuê bao khác:
+ Đối với thuê bao nhận: Thuê bao di động trả trước thuộc gói cước có giới hạn thời gian sử dụng (Economy) đang hoạt động ít nhất 1 chiều trên hệ thống.
          + Đối với thuê bao tặng: Thuê bao di động Viettel trả trước, trả sau.

2. Hướng dẫn sử dụng:
 • Đăng ký thuê bao để được tự động chuyển đổi tiền sang ngày sử dụng trước khi hết hạn 1 ngày, soạn:DK gửi 5225
 • Chủ động mua ngày sử dụng cho thuê bao của bạn, soạn: N [số ngày mua] gửi 5225
 • Tặng ngày cho thuê bao khác, soạn: N [Số ngày mua] [STB nhận] gửi 5225.
Lưu ý:
 • Số ngày mua là bội số của 1
 • Sau khi KH nhắn tin thành công thì hệ thống thực hiện trừ tiền và cộng ngày sử dụng cho KH.
 • Mỗi ngày đổi tương đương với 1.000đ
Vậy là từ giờ bạn không cần lo trong tài khoản còn rất nhiều tiền mà không thể sử dụng vì đã hết thời hạn rồi nhé. Chỉ với 1 tin nhắn duy nhất để đổi tiền thành ngày sử dụng, các thuê bao Viettel có thể thoải mái hơn trong việc sử dụng điện thoại. hãy note lại ngay cách đổi tài khoản lấy ngày sử dụng Viettel để sử dụng khi cần cũng như chia sẻ với bạn bè dịch vụ cực kỳ tiện ích này nhé.

Chúc bạn sử dụng sim vui vẻ!

Gói cước Basic+ của Viettel- Giải quyết nỗi lo toan về tài chính

Gói cước Basic+ là gói cước trả sau thông dụng nhất của nhà mạng Viettel. Đây là gói cước giúp giải quyết nỗi lo toan về tài chính với các khách hàng thường xuyên gọi điện và nhắn tin nhiều.

>>>Tham khảo thêm:
Gói cước Basic+ của viettel -gói cước thông dụng cho khách hàng

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0965.83.3579 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 979686 Giá: 8,000,000
0965.89.8338 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 988698 Giá: 8,000,000
0965.92.1993 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 989688 Giá: 8,000,000
0965.93.1997 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 998986 Giá: 8,000,000
0965.93.3579 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.11.1996 Giá: 8,000,000
0965.96.1997 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.123.234 Giá: 8,000,000
0965.97.8688 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.123.345 Giá: 8,000,000
0965.98.1996 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.268.379 Giá: 8,000,000
0965.98.1997 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.2828.58 Giá: 8,000,000
0965.98.1998 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.6 4.8866 Giá: 8,000,000
0966 088838 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.66.1986 Giá: 8,000,000
0966 111007 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.666.268 Giá: 8,000,000
0966 111967 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.6666.81 Giá: 8,000,000
0966 113179 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.668.678 Giá: 8,000,000
0966 113188 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.686.234 Giá: 8,000,000
0966 128168 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.686.345 Giá: 8,000,000
0966 139399 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.686.567 Giá: 8,000,000
0966 161162 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.688.678 Giá: 8,000,000
0966 205676 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.72.8668 Giá: 8,000,000
0966 206620 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.75.8668 Giá: 8,000,000
0966 218318 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.82.86.89 Giá: 8,000,000
0966 221779 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.84.8668 Giá: 8,000,000
0966 222099 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.886.678 Giá: 8,000,000
0966 246379 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.89.1979 Giá: 8,000,000
0966 255979 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.90.6886 Giá: 8,000,000
0966 283289 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.90.8866 Giá: 8,000,000
0966 285258 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.93.8899 Giá: 8,000,000
0966 285289 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.95.95.99 Giá: 8,000,000
0966 333996 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.96.9998 Giá: 8,000,000
0966 356679 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.99.9339 Giá: 8,000,000
0966 367737 Giá: 5,000,000     < - - > 08686.2.8688 Giá: 8,000,000
0966 449922 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 166188 Giá: 8,000,000
0966 456345 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 168169 Giá: 8,000,000
0966 543939 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 234222 Giá: 8,000,000
0966 561997 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 888 669 Giá: 8,000,000
0966 579699 Giá: 5,000,000     < - - > 0869.666.088 Giá: 8,000,000
0966 582528 Giá: 5,000,000     < - - > 088.6666.697 Giá: 8,000,000
0966 588882 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 066060 Giá: 8,000,000
0966 670679 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 101101 Giá: 8,000,000
0966 682227 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 262668 Giá: 8,000,000
0966 688569 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 289898 Giá: 8,000,000
0966 746668 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 389898 Giá: 8,000,000
0966 761969 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 579868 Giá: 8,000,000
0966 769989 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 587587 Giá: 8,000,000
0966 786869 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 598599 Giá: 8,000,000
0966 858883 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 668339 Giá: 8,000,000
0966 916693 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 725999 Giá: 8,000,000
0966 962008 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 789898 Giá: 8,000,000
0966 963368 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 814567 Giá: 8,000,000
0966 98 1983 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 989689 Giá: 8,000,000
0966 982929 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.10.10.89 Giá: 8,000,000
0966.08.08.98 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.18.16.18 Giá: 8,000,000
0966.12.9779 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.201.201 Giá: 8,000,000
0966.15.1994 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.22.8688 Giá: 8,000,000
0966.19.39.69 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.281.281 Giá: 8,000,000
0966.19.59.69 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.3456.86 Giá: 8,000,000
0966.19.59.69 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.50.8668 Giá: 8,000,000
0966.2.4.1990 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.651.651 Giá: 8,000,000
0966.25.2225 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.706.706 Giá: 8,000,000
0966.35.1995 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.917.917 Giá: 8,000,000
0966.36.38.79 Giá: 5,000,000     < - - > 09.71.71.71.39 Giá: 8,000,000
0966.38.1985 Giá: 5,000,000     < - - > 09.81.82.82.86 Giá: 8,000,000
0966.39.1980 Giá: 5,000,000     < - - > 09.81.82.83.87 Giá: 8,000,000
0966.39.1981 Giá: 5,000,000     < - - > 09.81.84.86.89 Giá: 8,000,000
0966.39.1983 Giá: 5,000,000     < - - > 09.83.83.38.78 Giá: 8,000,000
0966.43.1234 Giá: 5,000,000     < - - > 09.86.76.66.56 Giá: 8,000,000
0966.46.1368 Giá: 5,000,000     < - - > 09.866668.52 Giá: 8,000,000
0966.494.789 Giá: 5,000,000     < - - > 09.868686.10 Giá: 8,000,000
0966.58.2568 Giá: 5,000,000     < - - > 09.886.886.93 Giá: 8,000,000
0966.589.998 Giá: 5,000,000     < - - > 096 169 8899 Giá: 8,000,000
0966.59.1995 Giá: 5,000,000     < - - > 096 445 0000 Giá: 8,000,000
0966.60.1990 Giá: 5,000,000     < - - > 096 555 2009 Giá: 8,000,000
0966.64.1986 Giá: 5,000,000     < - - > 096 888 1970 Giá: 8,000,000
0966.72.1986 Giá: 5,000,000     < - - > 096.123.83.83 Giá: 8,000,000
0966.76.1985 Giá: 5,000,000     < - - > 096.13.2.1991 Giá: 8,000,000
0966.76.1995 Giá: 5,000,000     < - - > 096.18.78910 Giá: 8,000,000
0966.82.7986 Giá: 5,000,000     < - - > 096.23456.63 Giá: 8,000,000
0966.96.96.36 Giá: 5,000,000     < - - > 096.297.6886 Giá: 8,000,000
0966.98.1987 Giá: 5,000,000     < - - > 096.3 687779 Giá: 8,000,000
0967 363969 Giá: 5,000,000     < - - > 096.79.33338 Giá: 8,000,000
0967 633969 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 079779 Giá: 8,000,000
0967 634579 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 089789 Giá: 8,000,000
0967 679967 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 102668 Giá: 8,000,000
0967 688880 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 118881 Giá: 8,000,000
0967 688881 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 186699 Giá: 8,000,000
0967 688887 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 196699 Giá: 8,000,000
0967 757688 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 211989 Giá: 8,000,000
0967 765775 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 222238 Giá: 8,000,000
0967 771379 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 238386 Giá: 8,000,000
0967 771980 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 239789 Giá: 8,000,000
0967 775668 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 266699 Giá: 8,000,000
0967 868399 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 474 666 Giá: 8,000,000
0967 886798 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 509 509 Giá: 8,000,000
0967 890949 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 565686 Giá: 8,000,000
0967 890968 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 611989 Giá: 8,000,000
0967 891565 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 611992 Giá: 8,000,000
0967 892363 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 611995 Giá: 8,000,000
0967 893262 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 662688 Giá: 8,000,000
0967 893696 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 666466 Giá: 8,000,000
0967 894050 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 666468 Giá: 8,000,000
0967 894787 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 666883 Giá: 8,000,000

>>>Xem hướng dẫn cách chọn sim- mua sim đẹp giá rẻ:

Hướng dẫn chi tiết về cách chọn sim -mua sim giá rẻ

Nội dung chính:

Ưu điểm của gói cước trả sau Basic+ Viettel

Là một trong những gói cước trả sau thông dụng của Viettel, Basic+ ngoài giúp khách hàng có nhu cầu gọi thoại và nhắn tin nhiều trong ngày được giảm thiểu tối đa cước phí gọi thoại và nhắn tin thì còn giúp chủ thuê bao có thể chủ động quản lý tốt tài khoản của mình mỗi ngày.

Gói cước này phù hợp nhất với những khách hàng sử dụng sim Viettel có nhu cầu gọi nhiều trong tháng, khách hàng của nó có định mức sử dụng cước mỗi tháng lớn hơn 150.000 đ/tháng.

Lợi ích khi sử dụng gói cước:
 • Được thanh toán cước vào cuối tháng.
 • Được sử dụng tất cả các dịch vụ giá trị gia tăng và chăm sóc khách hàng tốt nhất.
 • Giá cước gọi hấp dẫn: giá cước gọi thấp. Phù hợp cho khách hàng có nhu cầu gọi nhiều.
 • Thanh toán cước tiện lơi: có thể thanh toán cước sử dụng hàng tháng bằng các hình thức: thẻ cào, qua hình thức Pay 199, qua tài khoản tại ngân hàng, USSD (*199#), Bank Plus...
 • Nhiều dịch vụ ưu đãi: được sử dụng nhiều dịch vụ giá trị gia tăng cho thuê bao trả sau như chặn cuộc gọi, chuyển hướng cuộc gọi….và có cơ hội tích điểm tham gia chương trình Khách hàng thân thiết…
Nếu bạn đang có ý định đăng ký thuê bao trả sau mà chưa tìm được gói cước nào phù hợp thì hãy lựa chọn ngay gói cước trả sau Basic+ này của nhà mạng Viettel nhé.

Để đăng ký gói cước trả sau Basic+ Viettel bạn có thể thực hiện theo 1 trong 2 trường hợp sau:
 • Nếu bạn đang sử dụng thuê bao trả trước hoặc một thuê bao trả sau khác: mang theo CMT tới điểm giao dịch Viettel tiến hành chuyển đổi
 • Nếu bạn chưa sử dụng sim Viettel: tới điểm giao dịch Viettel hòa mạng mới gói cước Basic+.
*Một số lưu ý về hạn giữ số của nhà mạng Viettel:
 • Cuối tháng hệ thống sẽ tiến hành tổng hợp toàn bộ cước mà Khách hàng đã sử dụng trong tháng đó. Đến chu kỳ thanh toán cước mà Khách hàng vẫn chưa thanh toán thì hệ thống sẽ tiến hành chặn chiều hoạt động của thuê bao theo qui định.
 • Kể từ thời điểm chặn 2 chiều, thuê bao có 30 ngày để giữ số. Nếu sau 30 ngày thuê bao vẫn chưa thanh toán cước để mở lại hoạt động thì sẽ bị thu hồi về kho số.
Trên đây là những thông tin cơ bản về gói cước trả sau Basic+ của nhà mạng Viettel. Chúc bạn sử dụng sim gặp nhiều may mắn.

Bài đăng phổ biến